Cat on a roof watching moon

Web Server Noel

Laboratoř zpracování řeči a analýzy signálů
Speech Processing and Signal Analysis Group

Výuka

Katalogové listy polovodičových součástek

MAGI - Linux Cluster Supercomputer for Speech Recognition Group at CTU Prague

Czech SAMPA

Softwarové patenty - informace k přednášce konané 2.12.2004 na FEL v Dejvicích


Osobní stránky
Personal pages