GAČR Logo GAČR

Rozpoznávání mluvené řeči v reálném prostředí

Laboratoř zpracování řečového signálu Laboratoř počítačového zpracování řeči Oddělení umělé inteligence Skupina zpracování řeči Loga účastníků
Řešitel:
Logo laboratoře zpracování řečového signálu Logo laboratoře zpracování řečového signálu
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
ČVUT-FEL, Katedra teorie obvodů
Laboratoř zpracování řečového signálu (http://noel.feld.cvut.cz/speechlab/)
Spoluřešitel:
Logo laboratoře počítačového zpracování řeči Logo laboratoře počítačového zpracování řeči
Prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
Technická univerzita v Liberci, fakulta Mechatroniky
Laboratoř počítačového zpracování řeči (http://www.ite.tul.cz/speechlab)
Spoluřešitel:
Logo oddělení umělé inteligence Logo oddělení umělé inteligence
Doc. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
ZČU-UI, katedra kybernetiky
Oddělení umělé inteligence (http://ui.kky.zcu.cz/cs)
Spoluřešitel:
Logo skupiny zpracování řeči Logo skupiny zpracování řeči
Doc. Dr. Ing. Jan Černocký
Vysoké učení technické v Brně, fakulta Informačních technologií
Skupina zpracování řeči (http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/)