GAČR Logo GAČR

Rozpoznávání mluvené řeči v reálném prostředí

Laboratoř zpracování řečového signálu Laboratoř počítačového zpracování řeči Oddělení umělé inteligence Skupina zpracování řeči Loga účastníků

Prezentace aktivit řešitelů v médiích