GAČR Logo GAČR

Speech Recognition under Real-Word Conditions

Laboratoř zpracování řečového signálu Laboratoř počítačového zpracování řeči Oddělení umělé inteligence Skupina zpracování řeči Loga účastníků
Investigator:
Logo of Speech Processing Group Logo of Speech Processing Group
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.
ČVUT-FEL, Department of Circuit Theory
Speech Processing Group (http://noel.feld.cvut.cz/speechlab/)
Joint Investigator:
Logo of Laboratory of Computer Speech Processing Logo of Laboratory of Computer Speech Processing
Prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
Faculty of Mechatronics at the Technical University of Liberec
Laboratory of Computer Speech Processing (http://www.ite.tul.cz/speechlab)
Joint Investigator:
Logo of Department of Artificial Intelligence Logo of Department of Artificial Intelligence
Doc. Ing. Müller Luděk, Ph.D.
ZČU-UI, Department of Cybernetics
Department of Artificial Intelligence (http://ui.kky.zcu.cz/cs)
Joint Investigator:
Logo of Speech Processing Group Logo of Speech Processing Group
Doc. Dr. Ing. Jan Černocký
Brno University of Technology, Faculty of Information Technology
Speech Processing Group (http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/)