Sborník 2007Podklady pro přípravu publikací do sborníku 2007

Formát příspěvku ve sborníku:

Příspěvek do sborníku má jednoduchý jednosloupcový formát stránky formátu A4. Základní použité písmo textu musí být 12pt, výsledný sborník bude opět formátu A5. Lze použít níže uvedené připravené dokumenty pro tvorbu příspěvku ve Wordu i v LaTeXu. Odevzdávat se bude opět v PDF formátu.

Požadovaný rozsah příspěvku je 6-8 stran výše uvedeného formátu.

Sborník by měl obsahovat shrnutí výsledků Vaší práce za uplynulý kalendářní rok. Oproti elektronickému sborníku slidů, nebude každý zaslaný příspěvek automaticky publikován. Je potřeba dodržet určitou formální i obsahovou úroveň prezentovaných výsledků. Práce nízké kvality může být vyřazena. Toto si je potřeba vyjasnit především se svým školitelem.

Podklady pro MS Word: template.doc

Podklady pro LaTeX: template.pdf,template.tex, sbornik.sty , sbornik.bst , sbornik.bib , logo

Termín odevzdání příspěvku:

31. říjen 2007

Valid XHTML 1.0!