Sborník 2007Přijaté příspěvky

Příspěvek Jméno Příjmení Český název příspěvku Anglický název příspěvku Prezentace (Počet stran) Formát
001 Petr Zlatník Hodnocení vývoje léčby u dětí s poruchami řeči Assessment of treatment process of afflicted children speech 001_slajdy.pdf (1-7) p
002 Pavel Štemberk Použití n-gramu založeného na slovních druzích pro tvorbu rozpoznávače českého jazyka Inflection of Czech Words Using POS n-gram 002_slajdy.pdf (6) p
003 Marek Bártů Zjednodušení algoritmu pro výpočet Kohonenovy mapy A simplifications of Kohonen Self-Organising Maps computing 3_slajdy.pdf (6) p
004 Josef Rajnoha Předzpracování řečového signálu pro robustní rozpoznávání řeči Speech signal preprocessing for robust speech recognition 004_slajdy.pdf (10) p
005 Lukáš Ručkay Předzpracování pohybového EEG pomocí ICA a klasifikace nezávislých komponent Movement related EEG preprocessing with the help of ICA and independent component classification 005_slajdy.pdf (7) p
006 Martin Vondrášek Strategie ACE využívající virtuální elektrody v kochleárních implantátech Nucleus 24 ACE Strategy with Virtual Channels in Nucleus 24 Cochlear Implants 006_slajdy.pdf (6) p
007 Petr Bergl Akusticko - fonetické charakteristiky neplynulých promluv Acoustic Phonetic Characteristics of Disfluent Speech 007_slajdy.pdf (6) p
008 Zdeněk Chaloupka Prostředky pro automatické předzpracování hlasových projevů Applications for Speech Signal Pre-processing 008_slajdy.pdf (5) p
009 Václav Bolom Vliv vícekanálového systému na zvýraznění řeči Influence of Beamformer Parameters on Speech Enhancement 009_slajdy.pdf (8) p
Příspěvek Jméno Příjmení Český název příspěvku Anglický název příspěvku Prezentace (Počet stran) Formát
Valid XHTML 1.0!