Ke stažení

KALDI recepty realizovaných experimentů

SPECOM 2017 - KALDI Recipes for the Czech Causual Speech Recognition
Recipe: egs_NCCCZ_SPECOM_2017.tar

TSD2016 - KALDI Recipes for the Czech Speech Recognition Under Various Conditions
Recipe: egs_SPEECON_SPEECHDAT_NCCCZ_CZKCC.tar.gz


CtuCopy - univerzální nástroj pro zvýrazňování řeči a parametrizaci

Verze programu: 4.0.1 (poslední změny: CHANGES.txt )
Balíček ke stažení: CtuCopy_4.0.1.tar.gz
Manuálové stránky: ctucopy_401.pdf , ctucopy_401.html
KALDI recipe: make_fea_ctucopy.sh


Odhady SNR řečového signálu

Balíček ke stažení: snr.zip
Manuálové stránky: snr.pdf , snr.ps


Kepstrální detektor řečové aktivity

Balížek ke stažení: cdet1.zip
Manuálové stránky: cdet1.pdf


Kritéria klasifikace VAD (detekce řeči)

Balíček ke stažení: vadcrit.zip (nově verze 2.4 !)
Manuálové stránky: vadcrit.pdf , vadcrit.ps


Vzorek CLSD (Czech Lombard Speech Database - databáze řeči s Lombardovým efektem)

Balíček ke stažení: CLSD_sample.zip
Popis: Příspěvek odeslaný na Eurospeech 2005