X31ZLE Základy lékařské elektroniky
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky
   Úvodní strana
   Přednášky
   Cvičení
   Laboratoře
   Exkurse
Akademický rok: 2010 - 2011   Rozsah: 2 + 2
Semestr: zimní   Přednášející: J. Havlík
Zakončení: zápočet, zkouška   Cvičící: J. Havlík, Z. Horčík

Aktuality

 • 23. 4. 2010
  Všechny studenty zveme k předběžnému zapsání předmětu pro zimní semestr akademického roku 2010/2011. V případě dotazů se neváhejte obrátit emailem nebo osobně na přednášejícího Jana Havlíka, místnost 408.

Podmínky absolvování předmětu

 • získání zápočtu ze cvičení
 • úspěšné složení zkoušky (písemná + ústní část)

Podmínky získání zápočtu

 • účast na cvičeních (max. 3 absence, z toho max. jedna při laboratorních cvičeních)
 • zpracované laboratorní úlohy (min. pět ze šesti)
 • prezentace a odevzdání samostatné práce

Hodnocení předmětu

Hodnocení předmětu vychází z bodového ohodnocení zkoušky a práce studenta v průběhu semestru. Celkové maximální bodové ohodnocení je 70 b.

 • laboratorní úlohy 5 × 4 b., celkem 20 b.
 • prezentace 5 b. + 5 b., celkem 10 b.
 • písemná část zkoušky 30 b.
 • ústní část zkoušky -10 b. až +10 b.

Body za laboratorní úlohy se udělují vždy na konci příslušného cvičení, v němž laboratorní měření probíhalo. Pro získání zápočtu postačí odevzdat zápis z laboratorního měření kdykoli do konce semestru.
Podmínkou záskání zápočtu je odeslání samostatné práce ve formátu pdf cvičícímu.
Ke zkoušce si student s sebou přinese zápisy z laboratorních měření, které absolvoval.

Klasifikační stupnice

 • 70 - 63 b. výborně
 • 62 - 56 b. velmi dobře
 • 55 - 49 b. dobře
 • 48 - 42 b. uspokojivě
 • 41 - 35 b. dostatečně
 • méně než 35 b. nedostatečně

Klasifikační stupnice odpovídá čl. 15 Studijního a zkušebního řádu ČVUT v Praze.

Doporučená studijní literatura

 1. Rozman, J. a kol.: Elektronické přístroje v lékařství. Academia, Praha, 2006.
 2. Chmelař, M.: Lékařská technika I. CERM, Brno, 1995.
 3. Penhaker, M.: Lékařská diagnostické přístroje - učební texty. VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2004.
 4. Webster, J. G.: Medical Instrumentation - Application and Design. Wiley, 4 edition, 2007.
Poslední změna: Stránky spravuje: Jan Havlík