X31ZLE Základy lékařské elektroniky
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky
   Úvodní strana
   Přednášky
   Cvičení
   Laboratoře
   Exkurse

Program přednášek

 1. Základy fyziologie, biologické signály, artefakty biologických signálů
 2. Struktura a typy lékařských přístrojů, elektrody pro snímání biologických potenciálů
 3. Zesilovače biologických signálů
 4. Elektrokardiografie
 5. Kardiostimulátory, defibrilátory
 6. Nové trendy v kardiologii
 7. Přístroje pro měření krevního tlaku a průtoku krve
 8. Elektroencefalografie
 9. Elektromyografie, měření tělesné teploty
 10. Spirometrie, pulsní oxymetrie
 11. Ultrazvukové diagnostické přístroje
 12. Pokročilé zobrazovací metody - RTG, CT, MRI, PET
Poslední změna: Stránky spravuje: Jan Havlík