Číselné soustavy a číselné kódy.

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Podotázky:

poziční číselné soustavy

binární dekadická a hexadecimální soustava

druhy číselných kódů a jejich použití

BCD kód, kód 1 z n


Číselné soustavy

Číselná soustava je způsob reprezentace čísel, zápis čísla v dané soustavě je posloupnost symbolů, tj. číslic

-Poziční (používáme dodnes) 25,52=jiné čísla

-Nepoziční (historické, egyptské, extra symbol pro každé slovo+nezávisí na pozici) nIInnn→nnIInn=stejné číslo


Dekadická Číselná soustava


číselná soustava o základu 10

- číslice 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Dekadicka.png

Binární číselná soustava


- základ 2

- číslice 0,1

nechápu: Nezáleží z jaké strany začneme rozepisovat

Binární.png

Hexadecimální číselná soustava


- základ 16

- číslice 0-9 a dále A-F

HEXA1.png

Osmičková


-základ 8

- číslice 0-7

233.png

Číselné Kódy

Používají se pro přenos dat, danou informaci převádíme do nové podoby, která je lepší pro přenos.

2.png

může dojít ke ztrátě vzestupné hrany

Na digitální lince vypadá dlouhá řada log. 1 jako stejnosměrné napětí může dojít k problémům se synchronizací(CLK hodiny)

BCD kód

-snadná interpretace -každý řád (číslice) je kódován 4 bity binárního čísla -binární vyjádření dekadické číslice

BCDjpg.jpg

123.png

1zN kód

-Kód 1 z n je binární kód, kde hodnotu čísla určuje pořadí hodnoty 1 nebo 0 v binárním čísle, všechny ostatní číslice mají opačnou hodnotu, tj. např. 00010 nebo 1101111. V praxi se využívá například při dekódování adres v paměťovém prostoru (chip select), výběru řádek v paměti podle adresy, při fyzickém zobrazení binárního čísla na zobrazovací jednotku.

-Používá se u sedimsegmentových zobrazovačích

666.png

7seg. kód

7kod.png

7.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje