C intrinsics

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Intrinsics vypadají jako volání funkce, ale překladač je přeloží často jako jedinou instrukci assembleru.

Příklad programu, ve kterém použijeme SSE instrukci:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include <pmmintrin.h>  /* Intel(R) Pentium4 processor SSE3 intrinsics */

main(){
 float x[4] = {1.2, 4, 2, 7};
 float y[4] = {1.32, 40, 2, 7};
 int i;
 __m128 a, b;

 a = *(__m128 *)x;
 b = *(__m128 *)y;

 for( i=0; i<1000000000; i++ ){                                     
  a = _mm_add_ps( a, b );
 }
 *(__m128 *)x = a;

 for( i=0; i<4; i++ ){
  printf("x[%d]=%f\n", i, x[i]);
 }
}

Překlad:

gcc -O3 pokus.c -msse3 -o pokus
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje