IEEE 754

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

IEEE 754 je norma pro počítání s čísly typu float a double. Hardware počítačů Intel jí z větší části odpovídá.Tato norma vás většinou začně zajímat, když řešítě nějaké zvláštní okrajové případy, nebo když děláte nějaké špinavé triky přímo s bity floating point čísel. Skoro vždy to souvisí s rychlými výpočty - špinavé triky děláte třeba proto, abyste neobvykle rychle spočítali přibližný logaritmus, a mezní případy vás zajímají obvykle tehdy, když zjistíte, že je počítač dopočítává zvláštními podprogramy (a nikoli přímo hardwarem) a trvá to stokrát déle. Někdy se také divíte, že výpočty vycházejí divně, protože překladač příliš horlivě optimalizoval.

IEEE 754 Converter - jak jsou čísla typu float vyjádřena pomocí 32 jednotlivých bitů

Floating Point Math in GCC - řada případů na hraně, o kterých se vám ani nezdálo

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje