Měření zkreslení audiořetězce

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Měření s měřičem zkreslení

Princip měřiče:

Měřič zkreslení je selektivní voltmetr s laditelným pásmovým filtrem připojený k můstku, před měřením je na voltmetru při kalibraci nastaven plný rozsah podle měřeného signálu, zhruba nastavíme měřený kmitočet, a postupným vyvažováním můstku a dolaďováním kmitočtu kmitočtové propusti přesně na první harmonickou měřeného signálu se snažíme dosáhnout minimální výchylky voltmetru. Nejnižší dosažená hodnota představuje velikost zkreslení.

Postup měření:

1. naučit se azbuku

2. nastavit ovládací prvky takto:

přepínač druhu práce úplně vlevo - KALIBR.

přepínač rozsahů vpravo od měřidla - 100% Kg (Kg = koefficient garmonik, koeficient harmonických, tedy zkreslení)

přepínač KALIBR. vlevo nahoře - levá krajní poloha

tlačítko FILTR 1 kHz - nestisknuto

tlačítko ŠKALA ČASTOT (rozsah kmitočtů) a přepínač DIAPAZONY (rozsahy) přepnout podle kmitočtu 1. harmonické sledovaného signálu

3. přepínáním vstupního atenuátoru a plynulou regulací, označenými KALIBR., nastavit ručičku měřidla na 100 % (10 na stupnici)

4. přepnout z kalibrace na měření zkreslení - vlevo tlačítko Kg

5. manipulací s regulátory ČASTOTA (kmitočet) a BALANS (vyvážení) dosáhnout minimální možné výchylky měřidla, při tom přepínat jeho rozsah pro dosažení větší citlivosti

6. hodnota nejmenší výchylky při zvoleném rozsahu ukazuje koeficient harmonického zkreslení

Pozn.:

1. při nestisknutém tlačítku ŠKALA ČASTOT (rozsah kmitočtů) odečítat kmitočet na černé stupnici (20-60 Hz), při stisknutém tlačítku na červené stupnici (60-200 Hz), krát tlačítko DIAPAZONY (rozsahy)

2. stupnice kmitočtů je jen orientační

3. po přetížení měřidla při nastavování, když ručka měřidla zůstane zaseknutá v pravé krajní poloze, se navrátí do pracovní polohy po lehkém poklepání na sklo indikátoru

4. při velkých úrovních zkreslení při kmitočtech nad 2 kHz je nutno zmáčknout tlačítko 1 kHz

5. při měření lze charakter měřeného signálu sledovat osciloskopem připojeným ke zdířce OSCILL.Média:Příklad.ogg

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje