Uživatel:Brunami1

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Komunikační protokol MADI

Komunikační protokol MADI (zkratka z anglického Multichannel Audio Interface) je komunikační protokol pro elektroniku zpracovávající (přenášející) digitální zvukové signály. Jako standard byl definován AES (Audio Engineering Society) poprvé již v roce 1991, nicméně současnou podobu má protokol od roku 2008 (jiný způsob označení je AES10-2008 nebo pouze AES10). Protokol MADI umožňuje simultánní přenos velkého množství kanálů digitálního zvuku ve velmi vysokém rozlišení. Současná podoba protokolu umožňuje po jednom koaxiálním nebo optickém kabelu přenést až 64 kanálů při vzorkovacím kmitočtu 48 kHz a bitové hloubce 24 bitů. Obdobně jako například standard ADAT nebo AES3 jde o jednosměrný protokol - data lze přenáše vždy pouze jedním směrem.

Historie protokolu

První návrhy protokolu MADI pocházejí již z roku 1988, kdy se 4 velcí výrobci profesionální audio techniky (Sony, Neve, SSL a Mitsubishi) rozhodli vytvořit nový formát, který by umožnil snadněji propojovat digitální články zvukového systému (ať už nahrávacího nebo ozvučovacího) bez nutnosti přidávat do cesty další zbytečné AD a DA převodníky. Z počátku protokol plnil funkci už jen tím, že umožňoval propojovat dvoukanalový digitální signál mezi různá digitální zařízení. Po zavedení první standardizace AES v roce 1991 se protokol začal postupně využívat v komerční praxi. V roce 2003 přišla zásadní revize AES10-2003, která zvýšila počet kanálů z původních 56 na 64 a umožnila přenášet vzorkovací frekvence až dvakrát vyšší (původní maximum 48 kHz vzrostlo na dvojnásobek). Poslední revize se nepříliš zásadními změnami přišla v roce 2008. Protokol postupně získaval na oblibě mimojiné kvůli zvětšujícímu se poměru digitálních zařízení oproti analogovým.

Hlavní důvod, proč se i takto starý protokol stále používá, spočívá v jeho jednoduchosti a přitom relativní robustnosti. Např. standard AES3 (S/PDIF) má velmi podobné složení - v podstatě stačí seřadit za sebou 64 S/PDIF subframeů, spojit je, zrychlit jejich přenos a přidat nějaké doplňkové a redundantní informace a máme MADI signál. Rychlost přenosu v kabelu je až 125 Mbit/s, přičemž redundatní informace tvoří skoro pětinu přenesené informace.

MADI je otevřený standard (firmy si mohou např. uvolnit několik kanálů pro vlastní vzdálené ovládání). Díky přenosové rychlosti a architektuře protokolu lze dosahovat velmi nízké latence.

Formát přenosu

Spojení standardem MADI lze provádět dvěma možnými způsoby. Jednou možností je propojit zařízení pomocí měděného koaxiálního 75 ohmového kabelu zakončeného standardně BNC konektory. Takto vytvořené spojení ma maxímální dosah řádově desítky metrů (podle specifikace je maximum 100 m). Druhou možností je vytvořit spojení pomocí optického kabelu (standardně s konektory ST1). Pomocí současné technologie lze pomocí optických vláken přenášet signál na stovky metrů (podle specifikace MADI až na 3000 m). Samotný formát přenosu je blízký (byl inspirován) formátu FDDI (Fiber Distributed Data interface). V případě použití metalického vedení (ve světě ethernetových sítí by šlo o kroucenou dvojlinku) se poté používá označení CDDI (Copper DDI). Způsob skládání dat do frameu je od revize v roce 2008 velmi podobný. Hlavní rozdíl je v synchronizaci, kdy synchronizační symboly již nemohou zasahovat přimo do dat nesoucích zvukovou informaci.

Bit 0 nastavan na hodnotu 1 u kanálu 0.

Bit 1 na hodnotě 1 znamená, že je kanál právě aktivní.

Bit 2 se používá k označení levého nebo pravého kanálu.

Bit 3 vyjadřuje stav synchronizačního signálu pro vzorkování.

MADI frame.jpeg


Word Clock a redundance

Podle standardu je třeba synchronizační clock signál přenášet externě. To ovšem platí pouze pro přístroje, které nepodporují aktivní potlačení jitteru, což je technologie umožňující odečíst clock signál s přicházejícího MADI signálu. Takovéto přístroje tedy nepotřebují externí připojení Word clock signálu.


Na výrobcích se často vyskytuje jak optické tak elektrické rozhraní. Většina výrobků dokáže připojit zaroveň oba systémy a při pádu jednohovyužít redundance.

Využití

Protokolu MADI je v současné době zejména využíván při propojování digitálních mixážních konzozolí s nahrávacími (zvukovými) kartami, kdy lze snadno a bez složitých analogových vícežilových propojek zajistit digitální spojení o až 64 kanálech jednosměrně. Právě počet kanálu zásadním způsobem odlišuje MADI od konkurečních protokolů (ADAT apod). Navíc v současné době lze tvrdit, že standard MADI (AES30) si již osvojila naprostá většina významných výrobců na poli profesionálního zvuku a nyní neexistuje univerzálnější vícekanálové propojená vícekanálového zvuku.


Protože jde obvykle o spoje v řádu maximálně metrů, k propojování protokolu MADI obvykle stačí využít koaxiální metalické vedení, nicméně existují i zařízení, které jsou určeny k přenosu i na delší vzdálenosti (např. mezi režií a podiem v divadlech nebo na venkovních koncertech).

Rozhraní MADI se kromě mixážních konzolí objevuje tedy i na zvukových kartách. Existuje několik variant - od nejjednoduších, kde je např. pouze jeden koaxiální vstup, jeden koaxiální vystup a rozhraní USB pro připojení k počítači, až po ty nejsložitější, které často obsahují kromě výše zmíněného i řadu analogových vstupů a výstupů, připojení ADAT apod.

Zdroje

[1] [2] [3]

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje