Uživatel:Cerepale

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Holografie

Prvstr.jpg

Jako úvod Chtěl bych říci jednoduchém výzkumu, co jsem provědl. Zeptal jsem lidi - co oni si představuji, když řikam - Hologram. Většina řika, že ma ve hláve něco podobneho

Michael.png

Což ve praxi - je projekce. Ale o tom později. Take dostával jsem odpověd´ - něco jako ze sci-fi.

R2.jpg

Jenom třetina má správnou odpověď

Odp.jpg

A teď mam nejak definovat co to je.


Holografie (z řeckého holos - úplný a grafie - záznam) Definice: Je vyspělá forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu. kteržý pak ve zásadne podobě– odpovida skutečnosti. Co je zajmave, ze holografie umožňuje trojrozměrný záznam předmětu na dvourozměrný obrazový nosič.


Jan par slov o historie.

Autor.jpg

Ve roce 1947, Londýn, Dennis Gabor, maďarsko-britský fyzik, popsál základy holografie. Ale plného rozvinutí tato technologie dosáhla až po vynalezenuti laseru o 20 lét pozdejí. Prvním zachycením objektem byl vlak. Od té doby byl vývoj směrovan do rozvoju zpracovani obrazu. Dneska mame pokusy o zpracovani dat.


Jak to funguje:

Svázek světla buzený lázerem – odlišný on obyčejneho světla – je monochromatický a kogerentní. Což znamená – Je formován jenom jednou delkou vlny , a navic vrholy každe vlny se shoduji s ostatními.

Kog.jpg

Takový svázek těch vln se rozpada na dvá, půlka hned odraži od objektu pod uhlem na registrační plohu. Drůha půlka odraži od zrcadla a dopada pod stéjním uhlem na stéjnou registračni plohu.

Jevu – co nastava dale – rikame interference. Dva světových fronta se skladá na tě ploše do jednoho tak zvaného interferenčního obrazku. Celkém obráz se skláda ze interferenčníh maxim a minim. Vetžší intenzita černého ve bodeh stejné fáze , a menší ve bodech různe fáze.

Jak.jpg

Výhody oproti běžné fotografie:

1) Jak to zaznělo pred tím - Na rozdíl od obýčejného foto - zachycuje ne jenom intenzity světla, ale i amplitudovou a fázovou informace.

2) Registrace hologramy ne požaduje žádne prace z ohniskem = nevyžaduje zaostřování.

3) Tretí rozdil plýne z hlávni myšlenky holografie - umi kopírovat objem

4) Více než jeden snímek (Řekl jsem – že lázer piše zobrazeni do plohy pod uhlem. Tak funguje to tak, že pri použitý nekoliká různích uhlu mužeme umistit na jednu plohu nekolik obrazku).Použití:

1) Doházi ve mikroskopii ke kompikace pri pruzkumu malých objektu ve mnohokratném zvetšeni. Ale hezky to dopada když golograficky zahycený obracek zvetšim . Navic – nedojde ke fizickému poškozeni objektu vyzkumu.

2) Studium leteckých snímků reliéfu (Vyzkum reliefu na aero prostoru)

3) Studium objektů pod vodou (jako nejaký analog eholokace)

4) Biosenzory a zabezpečení (zahyceni identity)

Pas.JPG

5) Součást světa umění. Existují céle haly se holografickimí obrazky. Gal.jpg

6- Navic mála připominka že táke je možne zapsani zvuku a zařeni do fizickeno obrazku. Ale je to trošku jina téma.


Сo lidi pletou

Ve dálši časti řeknu o tích jeveh, co lidi pletou s holografie.

1)Lentikulární tisk

Lent.jpg

Je to technologije nanášeni nekolíka ruzních obrázku na strany objemného papiru.


2)Pepper's ghost

Pep diag.jpg

Je to iluze vice použita ve divadle. Objekt projekce nahazí ve zavřene od divaka mistnosti a pomoci správného nastáveni světel zobrazi na skle pod 45stupně. Známa dnes pouzita projekce - oziveni 2pac na koncert ve roce 2013.

2pac.gif


3)Tomografie.

Tom.gif

Rekonstovani obrazu objektu ze odpovednich, tředa zvukových vln.


Děkuji za pozornost Jako zdroje - jenom obrazky ze volního přístupu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje