Uživatel:Delcamat

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

SD Cards:

Osnova:Zpracování:

Secure Digital neboli SD karty jsou paměťové karty s flash pamětí, které vznikly na základě formátu MultiMediCard(MMC). Tyto karty můžeme čím dál tím častěji najít v multimedialních zařízení, jakou jsou digitální fotoaparáty, PDA a různé hudební zařízení. Rozměrově jsou SD karty velmi praktické i proto výrobci multimedialních zařízení často šáhnou po řešení jako je toto. Rozměry zdaleka nejsou jediným kladem těchto karet, dále je třeba zmínit velmi nízkou spotřebou enegie, oproti kartám jako jsou CF/CF+ stačí k zápisu na SD kartu proud, který není větší jak 100mA. Nízka cena( okolo 150Kč za 2Gb) a poměrně jednoduché provedení přijde vhod. Další občas funkcí SD karet je postraní pojistka proti nechtěnému zápisu.

Typ Zapis[Mb/s] Čteni[Mb/s]
třída 2 2 16
třída 4 4 32
třída 6 6 48
třída 10 10 80

Screen Shot 2011-12-08 at 1.19.39 PM.png

Screen Shot 2011-12-08 at 1.23.45 PM.png

Z tabulky výše je zřejmé, že SD karta dokáže pracovat ve 2 různých režimech a to: SD a SPI. Volba daného modu mění i funkce jednotlivých pinů. SD podporuje 3 typy protokolu pro přenos dat.

  1. 1-bitový protokol: je synchroní seriový protokol s jednou datovo linkou, jednou linkou, sloužící pro hodiny resp. pro synchronizaci a jeden příkazový řádek. Tento protokol podporuje sdílení sběrnic tzn. sdílejí se hodiny, kvůli synchronizaci a DAT0
  2. 4-bitový protokol: Jedná se prakticky o jednobitové protokoly zapojené paralerně. takto je mžné dosáhnout až čtyřnásobného datového toku. Jak 1-bitový tak 4- bitový protokol používájí cyklickou redundatní ochranu pro zjištění jednoduchých chyb v řesnosu dat. pro každou datovou linku se vypčte 16 bitový CRC kod(Cyclic redundancy check)
  3. 3.typ: je protokol, který vužívá rozhraní SPI. SPI neboli Serial Peripheral Interface je synchroní seriový protokol, kterýn se používá pro propojení zařízení s mikroprocesory. Podporuje poměrně velikou rychlost přenosu dat.

Obsahuje inicializační sekvenci, formát rámce, formát odpovědi, formát příkazu.Všechny příkazy zahajuje Master. SD příkazy jsou v podobě "CMDXX" nebo "ACMDXX", kde XX je číslo příkazu CMD znamená hlavní příkaz a ACMD (Aplication) je specifický příkaz. Příkazový rámec, vždy začíná 01 dále následuje název příkazu například CMD16 pak argument kde je jako první MSB( Most significant bit), jako polsední bajt se přense 7 bitový CRC a stop bit, který je nastaven do 1 a ukončuje rámec. Všechny bajty příkazového rámce jsou přenášeny přes MOSI.

Screen Shot 2011-12-14 at 11.58.54 AM.png

Některé důležité příkazy:

Screen Shot 2011-12-14 at 12.00.31 PM.png

Každý příkaz má svoji odpověď. Je možné dostat jednu ze tří odpovědí R1,R2, nebo R3. Volba odpovědi na příkaz záleží pouze na číslu příkazu ne na obsahu rámce.

R1:

Screen Shot 2011-12-14 at 3.21.57 PM.png

R2:

Screen Shot 2011-12-14 at 3.14.48 PM.png

R3:

Screen Shot 2011-12-14 at 3.19.46 PM.png


Pokud dojde k chybě a nepodaří se přečíst daný příkaz, vrátí se do karty error byte.

Struktura typu příkaz odpověď se dá použít jen pro přesnos malých dat resp. příkazů. Pro zápis, či čtení dat, je po inicializaci karty a patřičných příkazech nejdříve přenesena konstanta :11111110, potom blok dat většinou 512 bajtů, který se doplní 16 bitovým CRC kodem. Po každým zápisu se vrátí odpověď XXX0AAA1. Jestliže se AAA = 010 znaméná to, že data byla úspěšně přijata. Jestliže je AAA = 101 znamená to že došlo k chybě zápisu.

Screen Shot 2011-12-14 at 8.15.48 PM.png


SD karty jsou výhodné pro ukládání dat, mají velkou přenosovou rychlost dat, velkou kapacitu a malou spotřebu pro zápis a čtení dat. Díky rozměrům jsou vhodné pro aplikaci v multimedialnich zařízeních.

Zdroje informací: [1] [2]

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje