Uživatel:Erbespet

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je komunikační standard, který vznikl v roce 1983 a od té doby slouží (jak už z názvu vyplývá) k propojování především hudebních nástrojů.

=== Použité konektory ===
Zapojení MIDI kabelu
DIN konektor

MIDI rozhraní využívá ke komunikaci kabely ukončené konektory DIN 5/180°(viz obr). Z pěti pinů jsou však použity pouze tři. Na pinu č. 2 je připojené stínění. Na pinech 4 a 5 je kroucená dvojlinka použitá pro přenos signálu. Zbylé dva piny mohou být použity například pro napájení vedlejších částí připojených hudebních zařízení.

Optočleny

Optočlen na vstupu MIDI zařízení

Oddělení vstupní části od vnitřní části zařízení se provádí pomocí opto členu, který se skládá z fotodiody a fototranzistoru uzavřených v světelně izolovaném obalu. Díky takovémuto řešení lze bez problémů přenést informaci, ačkoliv zařízení jsou od sebe elektricky izolována. Takovýmto způsobem můžeme taky vyřešit problém s plovoucí nulou, který může vznikat například tehdy, když jsou hudební zařízení napájena z jiné rozvodné sítě.

IN, OUT, THRU, SOFT THRU

Většina zařízení používajících MIDI rozhraní má tři konektory: IN, OUT, THRU. IN je vstupní konektor. OUT výstupní a konektor. Konektor THRU slouží k přenosu dat z konektoru IN na další zařízení, některá zařízení obsahují také konektor SOFT THRU, který slučuje data vzniklá v zařízení s příchozími daty z konektoru IN. Díky tomuto způsobu spolu může být propojeno více zařízení, při větší kaskádě ovšem už může docházet ke slyšitelným zpožděním signálu.

Sériový přenos dat

K přenosu dat slouží proudová smyčka mezi piny 4 a 5. Smyčkou protéká 5mA při napětí 5V. Na konci přijímací části se nachází rezistor, který zabraňuje případnému poškození zařízení při zkratu. MIDI používá tzv. negativní logiku: pokud smyčkou neprotéká proud, je přenášena logická 1.

Přenosový protokol

MIDI využívá asynchronní sériový přenos o frekvenci 31 250 bit/s. Data jsou rozdělena do bajtů, přičemž každý bajt je na začátku opatřen ještě start bitem (roven 0) a stop bitem (roven 1), navíc nejvyšší bit prvního bajtu (status byte) má vždy hodnotu 1 u dalších bajtů je tento bit vždy roven nule.

Průběh tří bajtů MIDI protokolu
]

MIDI zpráva

MIDI zprávy se typicky skládají ze tří bajtů. První bajt nese informaci o čísle kanálu (tj. o prakticky o čísle zařízení, pro které je zpráva určena) a kód příkazu (např. note on, note of, pitch bend atp.). Druhý bajt nese informaci o čísle klávesy (0-127). Podle čísla klávesy je dle pevně dané tabulky přiřazena frekvence znějícího tónu. Třetí bajt nese informaci o tom, jak dlouho má tón nabíhat, než začne znít. Jak již bylo zmíněno, MIDI zařízení mají možnost přenést 128 různých kláves, tj. necelých 11 oktáv o 12 půltónech. Frekvenční tabulka viz obr.

Tabulka přiřazení frekvencí jednotlivým MIDI hodnotám

MIDI ovladač NOVATION SLMkll

Novation SLMkll

Přiřaditelné ovladače:

• 8 enkodérů (nekonečná rotace), citlivost na dotek, 11segmentový LED prstenec

• 8 potenciometrů (rotace 270), citlivost na dotek

• 8 sliderů (60mm), citlivost na dotek

• 32 tlačítek s integrovanými LED (37 v režimu MIDI]

• 8 spouštěcích padů s měkkým povrchem

• Na dotek citlivý Speed Dial Speed Dial (jako v Nocturn)

• Prolínací fader


Systémová tlačítka:

• Přepínání pracovních režimů Automap (Learn, View, Browser Groupsatd.)

• Tlačítka pro oktávovou transpozici s LED indikací


Zadní panel obsahuje tyto konektory:

• Data Port: 1 x USB

• MIDI: MIDI ONE: IN, OUT a Thru, MIDI TWO: OUT

• Sustain pedál: 1 x 1/4 jack

• Expression pedál: 1 x 1/4 jack

• Vypínač: Ext. DC/USB


Použité zdroje:

http://www.root.cz/clanky/rozhrani-midi-na-osobnich-pocitacich/

http://www.phys.unsw.edu.au/jw/notes.html

http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI

http://cs.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface

http://kytary.cz/novation-remote-zero-sl-mkii/HN116643/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje