Uživatel:Fikrjaro

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání
Hammondovy Varhany

Obsah

Hammondovy Varhany

Keith Emesron si užívá hry na nástroj

Roku 1935 byl Laurensem Hammondem vynalezen nástroj, který ovlivnil snad každý žánr a každého muzikanta. Jeho velikost dosáhla až ikonických rozměrů. Tím nástrojem jsou Hammondovy varhany. Původně měli za úkol nahradit nepraktické a drahé kostelní varhany, ale postupem času si díky své široké paletě zvuku našly uplatnění v blues, R&B, funky, rock and rollu, rocku, psychedelii, .... Kapely jako Pink Floyd, Deep Purple nebo ELP by bez nich nikdy neměli tak monumentální zvuk. Hammondovy varhany jsou zkrátka nenahraditelným velikánem mezi klávesovými nástroji.


Vznik tónu

Princip aditivní syntézy

Hammondovy varhany vynikají v tom, že dávají varhaníkovi velké možnosti při tvorbě zvuku. Jedna z hlavních příčin toho, že si hráč může dovolit takový luxus, je ta, že si sám nastavuje z jakých frekvencí bude namíchán jeho výsledný tón. Ten je totiž tvořen aditivní syntézou devíti dílčích signálů a pomocí devíti táhel varhaník určuje jak moc se projeví jaké frekvence.

Vše vychází z oné aditivní syntézy - ta funguje na principu sčítání různých signálů a vytváří tak odlišné barvy zvuku. Opírá se o myšlenku fourierových řad a vychází tedy z toho, že jakýkoli harmonický signál můžeme rozložit na součet sinů nebo cosinů. Tím pádem je možné vytvořit jakýkoli hudební tón součtem určitého počtu různých sinusových signálů s různou amplitudou. Takový tón se nebude lišit ve výšce, ale ve své barvě.

Táhla

Detail táhel

Říkali jsme si, že varhaník může ovlivňovat jaké frekvence se (na základě aditivní syntézy) posčítají a z jakých frekvencí tak bude namíchán jeho výsledný tón. Tuto kontrolu nad svým zvukem má díky takzvaným táhlům (drawbars). Na nich hráč nastaví v rozmezí 0 až 8 jak moc se projeví jaké frekvence. Pozice nula znamená, že frekvence nebude do zvuku přimíchána. Pro každý další dílek pak bude daný signál nabývat +3dB. Mimo základní tón a jeho harmonické kmitočty je možné ovládat i subharmonické, tedy kmitočty nižší než základní tón. Na obrázku je znázorněno rozložení dílčích frekvencí pro jednotlivé táhla.

Rozdělení táhel

Generování signálu

Princip generátoru

Generování dílčích sinusových signálů vychází z velice jednoduchého principu. Základem je hřídel, která se musí točit stále stejnou rychlostí kolem své osy. Na této hřídeli se pak nachází několik ozubených kol. Každé ozubené kolo představuje jednu frekvenci (jeden tón). Tyto ozubená kola se točí v blízkosti snímače, který tvoří cívka a magnet. Přibližováním a oddalováním zubů kola se mění intenzita magnetického pole a dochází tak k elektromagnetické indukci sinusového signálu (podobně jako u elektrické kytary). Různých frekvencí (tónů) dosahuje tento generátor různou geometrií a velikostí kol. Rychlost otáčení je stejná pro každé kolo, neboť jsou umístěny na jedné společné hřídeli.

Princip michání

Ke smíchání všech dílčích sinusovek do výsledného signálu je použit napětím ovládaný mixážní pult s devíti vstupy. Každý výstup snímače jde do svého vlastního zesilovače. Jednotlivé zesilovače řídíme stiskem klávesy na klaviatuře. Pokud stiskneme klávesu, zapneme zesilovač a výstup každého zesilovače, vztaženého ke klávese kterou jsme stiskli, jsou přivedeny na vstup mixážního pultu. Každý vstup mixážního pultu je pak ovládán jednotlivými táhli a jejich poloha udává s jakou amplitudou se jaký dílčí signál projeví ve výsledném výstupu.

Další aspekty tvorby zvuku

Samotné míchání sinusovek pomocí aditivní syntézy ale zdaleka není to jediné čím legendární varhany disponují. Jejich typický zvuk je tvořen několika dalšími aspekty, které ani nemusí být přímo zabudované v nástroji. Pomineme-li schopnosti a feeling varhaníka, jsou to především vychytávky z následujícího výčtu.

Leslie

Popis Leslie Boxu

Leslie reprobedna a Hammondovy varhany k sobě patří jako Bob a Bobek. Bez této speciální reprodukční soustavy by Hammondky jistě neměly tak specifický zvuk. Princip této bedny je ale vesměs docela jednoduchý a elegantní. Prostor reprobedny je rozdělen na tři komory. V prostřední části se nachází basový reproduktor, který vyřazuje dolů (do spodní části), přímo do rotujícího bubnu. Výškový reproduktor má magnet a cívku umístěnou také v prostřední části, ale umělohmotným zvukovodem pak prochází do části horní, kde vyúsťuje ve dvě kónicky se rozšiřující trubice (podobně jako amplion). Tyto trubice také rotují. Střední část je hermeticky uzavřená a vrchní část se spodní obsahují mřížky ze kterých vychází zvuk, co se kruhovitě šíří do prostoru. Tímto důmyslným způsobem může hráč, který má kontrolu nad rychlostí otáčení točivých elementů, docílit efektů jako je chorus (pro pomalé otáčení) nebo vibráto (rychlé otáčení). Stejně jako registraci táhel je možné tyto parametry měnit v průběhu hry a hojně se toho využívá. Kvůli prostorovosti zvuku se k ozvučení běžně používají čtyři mikrofony, které mezi sebou svírají různé úhly
O nesmírné popularitě a zvukové kvalitě Leslie reproboxu svědčí i fakt, že se mimo své primární varhanní využití začala tato bedna využívat i pro jiné nástroje. Mezi tyto experimentátory patří například kytarista Stevie Ray Vaughan, který s takto ozvučenou kytarou nahrál například píseň Cold Shot a jiné.

Hall

Ellis Hall je také dobrým efektem, pokud chcete, aby Vaše Hammondy zněly dobře

Efekt, který má nástroji dodat prostorový honosný zvuk a zase má výsledný zvuk přiblížit zvuku klasických kostelních varhan. Pracuje na principu natažených pružiny, které rozkmitává elektromagnetický budič. Kmity se šíří na druhý konec pružiny a tam jsou snímány. Tím vznikne efekt podobný odražení zvukové vlny od stěn místnosti (kostela). Pro snížení kovovosti zvuku se používá pružin různých délek. V některých varhanách tento hall ani není použít, jinde se jím vybavují až ozvučené soustavy.

Percussion

Percussion efekt (v překladu perkusní efekt) má za úkol dodat do hry varhaníka výraznou rytmičnost. Jde vlastně o prudké zesílení druhé nebo třetí harmonické frekvence na začátku tónu a jeho pomalejší doznívání. Parametry percussion efektu jdou samozřejmě zase nastavovat a dávají tak hráči další možnosti při hře. Percussion efekt je občas zaměňován s takzvaným Key klickem. To je nežádoucí efekt, který vzniká při sepnutí a puštění klávesy, kdy slyšíme typické cvakání. I to dodává hře velice perkusní pocit. I když zprvu byly Hammondovy varhany za tuto vlastnost zatracovány (nehodila se pro kostelní varhanní hraní), po adaptaci nástroje do populární, rockové a bluesové hudby se z tohoto cvakání stala vyhledávaná přednost. Je ironií, že toto dříve nežádoucí cvakání, které se vývojáři snažili za každou cenu odstranit, teď zase urputně trápí programátory digitálních syntezátorů. Ti se totiž snaží napodobit zvuk originálních Hammondových varhan co nejvěrněji.

Zdroje

http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Hammondovy-varhany-Tema-mesice~18~zari~2007/
http://frontman.cz/hammondovy-varhany-nastroj-ktery-zmenil-nejen-rock
http://www.soundonsound.com/sos/nov03/articles/synthsecrets.htm
http://www.soundonsound.com/sos/jan04/articles/synthsecrets.htm
http://www.theatreorgans.com/hammond/faq/mystery/mystery.html

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje