Uživatel:Jurkomic

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

CAVE, neboli Cave Automatic Virtual Environment, je nástroj pro virtuální realitu založený na projekci stereoskopického obrazu na stěny kvádru. Jedná se o 3D vizualizační systém o velikosti menší místnosti, která uživateli umožňuje zkoumat a pracovat s 3D modely s přirozenou interakcí a v reálném měřítku. Slouží k věrohodnému promítání 3D virtuální reality, kterou lze vymodelovat na počítači, ale také je možné promítat reálné situace zachycené kamerou s natáčením ve 3D. Název (cave = česky jeskyně) je také odkazem na Platónovo Podobenství o jeskyni, kde se filozof zamýšlí nad realitou, iluzí a jejich vnímáním.

Obsah

O systému CAVE

Ukázka CAVE systému

CAVE byl poprvé vyvinut na Univerzitě Illinois v Chicagu doktorkou Carolinou Cruz. Nebyl navržen ke hraní her, ale jako užitečný nástroj pro vědecké vizualizace. Jedná se o objekt připomínající menší místnost. Na její stěny (většinou 3) a podlahu se synchronními stereo-projektory promítá obraz, přičemž se používá buď přední, nebo zadní projekce. Jelikož pozorovatel uvnitř vidí obraz z velmi blízké vzdálenosti, využívají se projekční systémy s velkým rozlišením. Projektory často bývají umístěny vně CAVE a proto se většinou používají zrcadla, aby se zmenšila vzdálenost od stěn a výsledný systém zabíral méně místa. Promítaný obraz se pozoruje pomocí 3D brýlí. Zároveň systém zachycení pohybu v reálném čase snímá pozici uživatele a několik paralelně synchronizovaných výkonných počítačů rychle generuje jednotlivé obrazy pro každé oko. 3D projekce se tak v reálném čase aktualizuje do správné perspektivy. Brýle jsou s projektory synchronizovány, takže každé oko vidí obraz určený pro dané oko. Obraz se tedy hýbe společně s pozorovatelem. Zařízení umožňuje virtuální zážitek sdílet s více pozorovateli zároveň, nicméně sledovací systém sleduje vždy pouze jednu osobu, čímž je interaktivní práce s CAVE omezena právě jen na jedinou osobu. Interakce se provádí pomocí různých zařízení – například pomocí joysticku, hůlky či nejčastěji pomocí haptických zařízení, která komunikují pomocí hmatových smyslů působením sil, vibrací nebo pohybů, což umožňuje například datová rukavice. Přímo pro CAVE byly vyvinuty různé programy a knihovny. Oficiální rozhraní pro programátory, vytvořené na Illinoiské univerzitě, se jmenuje CAVELib.

Kalibrace

Aby obraz nebyl zdeformovaný a byl na správném místě, projektory a senzory musí být kalibrovány. Postup kalibrace závisí na použité technologii pro zachycení pohybu. U optických senzorů například stačí pouze konfigurovat nulu a osy používané sledovacím systémem. U elektromagnetických senzorů je kalibrace složitější. Probíhá tak, že si uživatel nasadí 3D brýle. Projektory následně zobrazí na stěnách „jeskyně“ body o velikosti jednoho palce, vzdálené od sebe 1 stopu. Uživatel pak pomocí ultrasonického měřicího přístroje měří každý bod, kterých může být až 400. Pokud je přístroj nakalibrován správně, obraz by neměl být deformovaný. Taktéž to pomáhá přesnějšímu určení polohy uživatele.

Výhody

CAVE byl vyvinut, aby překonal mnoho omezení náhlavních přístrojů, především pro vědecké a strojírenské účely. CAVE umožňuje, na rozdíl od náhlavních přístrojů, sdílet zážitek z virtuální reality s více lidmi zároveň.

VisBox

V roce 2000 byl založena společnost Visbox, aby poskytnula CAVE systémy, které by byly cenově dostupnější a jednodušší k použití. Sídlí 15 kilometrů východně od University Illinois. Originální CAVE obsahoval drahé počítače od SGI a analogové CRT projektory, jejichž údržba byla složitá. VisCube od Visboxu používá nejnovější technologie v digitální projekci a pracovní grafické stanice.

VisCube M2, M4
Jednotlivé typy VisCube

Nízkonákladový systém, na jehož stěny je promítáno zepředu. Je ultrakompaktní a může být instalován ve velmi malých prostorech. Na výšku má asi 3 metry, na šířku přibližně 3 a půl metru. U verze M2 je promítáno na 1 stěnu a na podlahu, u M4 je promítáno na 3 stěny a podlahu. Rozlišení přední stěny a podlahy může být až 2560x1600, pro boční stěny, které jsou menší, až 1720x1600. Systém má bezdrátové optické sledování pohybu pro hlavu a hůlku (ovladač), který využívá 4 kamery. Uživatel tak může ovládat perspektivu zobrazení objektů přirozeně pomocí pohybu hlavou. Pro zvuk se používá soundbar (zvuková lišta) se subwooferem.

VisCube C4-4K

Tento systém se vyznačuje vysokým rozlišením (4K) a využívá zadní projekce pro stěny a přední projekce pro podlahu. Zadní projekce sice zabírá více prostoru, nabízí ovšem lepší obraz, který není tolik náchylný na okolní světlo a poskytuje tak lepší kontrast a jas. Také se na plátně neobjeví stíny od uživatelů uvnitř. Oproti předchozímu umožňuje více pozorovatelů díky větším rozměrům. Používají se laserové projektory, čímž jsou zajištěny stabilní barvy a eliminuje se potřeba vyměňovat žárovky. Pro sledování pohybu systém využívá optické sledování se 4 kamerami s vysokým rozlišením. Pro zvuk se používá klasický systém prostorového zvuku – reproduktorová soustava 5.1, tedy 5 reproduktorů + subwoofer.

VisCube C4-T3

Tento systém je velmi podobný předchozímu, jen má o něco menší rozměry, vejde se tam do většiny standardních místností bez nutnosti místnost modifikovat, což je nejen časově náročné, ale i drahé. Systém využívá 10 aktivních stereo projektorů o rozlišení 2560x1600. Využívá přitom technologie edge blening, neboli plynulé prolnutí obrazu. Díky tomu není ve výsledném obrazu vidět pásmo, kde se obrazy projektorů překrývají.

VisCube C4
Používaná rozlišení

Jedná se o cenově dostupný CAVE systém. Jeho velikost je podobná jako u C4-T3. Používá se zadní projekce pro 3 stěny a čelní projekce pro podlahu, přičemž projektory mají rozlišení buď 1920x1200 nebo 2560x1600.

VisCube C4-T2

Tento typ má vyšší konstrukci a poskytuje vysoké rozlišení. Tvarem připomíná krychli. Má 8 aktivních stereo projektorů o rozlišení 2560x1600 a využívá digitální edge blending.

VisCube C4-T3X

Systém s velmi vysokým rozlišením (6000x4096 pro přední stěnu a podlahu) a velmi širokou přední stěnou (asi 4 metry), takže se dovnitř vejde více pozorovatelů. Využívá deseti 4K laserových projektorů.

TrackPack4

TrackPack4

Jedná se o optický trackovací systém, který ve svých produktech používá firma Visbox. Má sledovací frekvenci až 60 Hz, přesnost asi 1 milimetr, zpoždění asi 20 milisekund. Je odolný vůči magnetickému, elektrickému a akustickému rušení. Princip měření je založen na infračervené optické sledovací kameře, která pracuje s pasivními i aktivními značkami. Má vestavěné infračervené LED světlo o vlnové délce 850 nanometrů. Může mít snímkovou frekvenci až 60 fps a pracovat až do vzdálenosti 2,5 metru. Jelikož je systém velmi citlivý na pohyby kamery, musí být upevněn tak, aby se co nejvíce zredukovala možnost pohybu kamery.


3D brýle

3D brýle

Visbox využívá několik metod pro zobrazení 3D obrazu, patří mezi ně lineární polarizace, cirkulární polarizce, Infitec a aktivní stereo. Pasivní polarizace je levná a lehká, ale má více přeslechů než ostatní metody a je potřeba, aby byla zachována polarizace obrazu. U cirkulární polarizace je jedna strana polarizována levotočivě a druhá pravotočivě, na rozdíl od lineární polarizace tedy 3D obraz vzniká i při naklonění brýlí. Pasivní Infitec má minimum přeslechů, ale je drahý, má omezené zorné pole a je potřeba barevná korekce. Pro vzájemné oddělení kanálů využívá technologii interferenčních filtrů. 3D efekt vzniká promítáním primárních barev v mírně odlišných vlnových délkách pro levé a pravé oko. Aktivní stereo má oproti Infitecu široké zorné pole, nicméně brýle pro tento systém je potřeba nabíjet. Brýle jsou vybaveny LCD displeji, které jsou přesně synchronizovány s projektory a střídavě zatmívají obraz pro levé a pravé oko.


Použití

CAVE nachází využití v mnoha oborech, ať už v architektuře, medicíně nebo třeba strojírenství. Architekt například může pomocí tohoto systému představit svůj projekt a díky interaktivitě jej může přímo ve scéně zároveň i měnit. Systém vlastní mnoho univerzit. První univerzitou v České republice využívající CAVE, se stalo České vysoké učení technické v Praze. Od roku 2007 jej můžeme najít v prostorách Institutu Intermédií na fakultě elektrotechnické. Kromě naší fakulty zařízení můžeme najít například i na České zemědělské univerzitě v Praze nebo na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Mnoho firem jej také používá ke zlepšování vývoje svých produktů, jelikož v něm mohou být vytvořeny a testovány prototypy produktů, čímž firma může ušetřit, jelikož nemusí utrácet za materiál na fyzické prototypy. V České republice zařízení používá firma Škoda Auto. Používá ho například k posuzování navržených konstrukcí, k ergonomickým zkouškám, simulacím pracovních postupů či k plánování montážní linky.
Mezi firmy zajišťující CAVE systémy v České republiky patří Nardic Solutions, Nowatron Elektronik nebo AV MEDIA.

CAVE na Technické univerzitě ve Zvoleni

CAVE ve Zvoleni
CAVE ve Zvoleni

Tato „jeskyně“ má kromě klasických 3 stěn a podlahy i strop, přičemž všechny projekce jsou zpětné. Představuje tedy kvádr bez jedné stěny, která slouží pro vstup. Projekční stěny jsou tvořené speciálními plastovými plátny určenými pro zadní projekci, přičemž podlahu tvoří navíc bezpečnostní sklo, aby byl umožněn pohyb uvnitř. Jelikož je v tomto projektu využita zpětná projekce i pro podlahu, celá konstrukce je zvednutá nahoru a přístupná pomocí schodů. Celkem je použito 14 projektorů a 8 počítačů, z nichž 7 je určených pro renderování obrazu pro jednotlivé dvojice projektorů a jeden počítač je řídící. Speciální brýle, které uživatel nosí, neslouží jen k zobrazení 3D obrazu, ale zároveň obsahují zařízení pro zjišťování polohy v prostoru. CAVE na Technické univerzitě ve Zvoleni slouží k výzkumu, vzdělávání a práci s veřejností.CAVE2

V roce 2012 byla zveřejněna nová verze CAVE2, která se liší tím, že místo projekce využívá LCD panelů.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_automatic_virtual_environment
http://www.visbox.com/products/cave/
http://www.vrs.org.uk/virtual-reality-environments/cave.html
http://www.salasdecontrole.com.br/produto.php?id_produto=913
http://www.nowatron.cz/cs/specialni-aplikace/simulatory-a-virtualni-realita/infitec-excellence-nova-3d-technologie/filter_mid=14a30a9e-3a96-11e1-baea-5254003d369b/
http://www.futuretechnology.cz/nase-sluzby/3d-projekce/
http://automa.cz/cz/casopis-clanky/projekt-digitalni-tovarny-ve-skoda-auto-2008_07_37513_6500/
http://www.scienceworld.cz/technologie/cave-virtualni-realita-v-jeskyni-5276/
http://www.nowatron.cz/cs/
http://www.supercomputers.sk/sk/3d-jaskyna/

Odkazy

Ukázka trackingu hlavy:
https://youtu.be/isRiyaXEu5o

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje