Uživatel:Klimeon5

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Snímání zvuku hudebních nástrojů

Dělení

dle principu

dle potřeby napájení

Elektromagnetické

Princip

Princip

Stavba
Snímače elektromagnetické


Vyrábí se jak "aktivní", tak "pasivní". Ne však doslova. Jedná se o pouze o zesílení výstupního napětí. Snímače jsou tvořeny měděnou cívkou ovinutou kolem permanentního magnetického jádra a (zpravidla) 4-7 pólovými nástavci. Tyto snímače pracují na principu magnetické indukce. Kmitání struny narušuje magnetický tok permanentního magnetu, v cívce se začne indukovat střídavé napětí, začne téct proud. Snímač takto vyprodukuje slabý signál, který je pak zesílen zesilovačem. Výstupní napětí Uef se pohybuje mezi 0,1 - 1 V.


Magnety
Stavba

Snímače jsou tvořeny měděnou cívkou navinutou na jádru z permanentního magnetu a pólovými nástavci. Tyto části jsou schovány v plastovém krytu. Cívka je chráněna plastovou páskou. Ty slouží k mechanické ochraně, pokud je krytka kovová, slouží také k částečnému stínění snímače.

Podstatnou záležitostí je kvalita a způsob vinutí cívky, pokud nebude průměr vodiče stálý (často u levnějších snímačů), výstupní napětí bude zkreslené. Čím vyšší bude počet závitů, tím vyšší výstupní napětí bude a tím vyšší impedanci bude snímač mít. Pro vyšší frekvence však může být induktance až příliš vysoká a jsou odfiltrovány.

Citlivost

Nástavce musí být přesně srovnány se strunou, aby optimálně zachytili kmity. Silnější magnet či přílišná blízkost strun způsobuje to, že intenzita magnetického pole tlumí kmitání strun.

Jednocívkový (Single coil)

Kmity

krkový, ukázka: https://youtu.be/rP5AkTCfkI0?t=17

střední, ukázka: https://youtu.be/rP5AkTCfkI0?t=82

kobylkový, ukázka: https://youtu.be/rP5AkTCfkI0?t=147

Problémem je neodolnost vůči ruchům. Např. síťových 50 Hz.

Dvojcívkový (Humbucker)

Sériové zapojení proti sobě. Potlačení okolních ruchů a brumů. Oproti SC však omezeny výšky.


jednocívkový vs. dvoucívkový, ukázka: https://youtu.be/Ugy165V8llk?t=509

další typy...

Mini-humbucker

Quad-rail: 2x minihumbucker - ještě zkreslenější, silnější signál

využití

Nevýhody

Výhody

Piezoelektrické

Piezoelektrický snímač

Mají velmi odlišný zvuk a také mají tu výhodu, že nezachycují žádná rušivá elektromagnetická pole. Na ozvučnou desku nástroje je připevněn krystal s piezoelektrickými vlastnostmi. Piezoelektrické snímače využívají tlakové komprese krystalů způsobených mechanickou oscilací nástroje. Zpravidla se umísťuje na kobylku nebo pod ní. Není to však nutné, mohou být téměř kdekoli na těle. Na některých frekvencích mohou být v onom místě uzly.

Předzesilovače

Mají vysokou výstupní impedanci, je tedy nutný preamp (většinou 9V baterie) za účelem odstranění možného zkreslení. Díky tomu, že nijak neovlivňují kmitání struny a nezáleží na jejich poloze vzhledem k harmonickým uzlům struny (protože nesnímají přímo její kmit, ale tlak tímto kmitáním způsobený), mají široké frekvenční spektrum.

Zpětná vazba

Piezosnímač poskytuje velmi široký frekvenční rozsah v porovnání s elektromagnetickými typy. Někdy se piezoelektrické snímače používají ve spojení s magnetickými typy k dosažení robustnějšího zvuku.


využití

Optické

Optosnímač

Zatím se tato technologie moc neužívá, spíše se vyvýjí.

Princip

Snímání přerušení světelného paprsku. Zdroj světla je obvykle LED a detektorem je fotodioda nebo fototranzistor. Tyto snímače jsou odolnější vůči rušení a také mají velmi širokou a plochou frekvenční odezvu, na rozdíl od elektromagnetických snímačů.


Zdroje

http://hudebniforum.cz/snimace-hardware-prislusenstvi-udrzba/to-zakladni-o-snimacich-t7031.html?sid=b7986c5826bb96dc36ac2c94d1d73f66

http://www.buildyourguitar.com/resources/lemme/

https://www.guitarpickups.xyz/blogs/thoughts-on-tone/59094787-why-does-the-same-pickup-sound-different-in-the-neck-and-bridge-position

http://www.till.com/articles/PickupResponseDemo/ : frekvenční odezvy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje