Uživatel:Kolarj35

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání
Promítací stroj Barco DP2K-32B

Obsah

Základní komponenty promítacího stroje Barco DP2K-32B

Nosná konstrukce a chlazení

Základem digitální promítacího stroje je jeho kovová konstrukce na které jsou připevněny jednotlivé komponenty. Tato konstrukce je za standartního použití zakryta plastovými kryty, které jsou na obrázku označeny čísly 1, 4, 6, 7 a 8. Vlastní konstrukce musí být dostatečně robustní, aby zabránila chvění stroje za provozu, neboť toto chvění by se ihned projevilo na promítaném obraze.

Chlazení Light Engine (především jednotlivých DLP čipů) je kvůli extrémnímu zahřívání zajištěno pomocí kapalinového okruhu. Chlazení jednotlivých karet v Card Cage je zajištěno osmicí ventilátorů v čelní části promítacího stroje, které nasávají vzuch přes filtry. Tento vzduch proudí, společně se vzduchem nasátym díky podtlaku přes filtry ve spodní části projektoru, přes Lamp house, ve kterém je umístěna lampa, ven z projektoru vyútěním jeho chladícího sytému s ventilátorem odvodu vzduchu v horní části stroje. Čísly 2, 3 a 5 jsou na obrázku označeny filtry bránící průniku prachu a nečistot do promítacího stroje.

Promítací stroj včetně ventilátoru odvodu vzduchu

Odstranění krytů ze základní konstrukce

Napájení

LPS: Lamp Power Supply
SMPS Board

Tento typ promítacího stroje je kvůli vysokému výkonu instalované lampy připojen na třífázový elektrický rozvod 400V/50Hz. Na vstupu jeho hlavného zdroje je umístěn vypínač a dvojice konektrů typu eurokonektor pro vřazení UPS zdroje do obvodu napájení projektoru. Tento UPS zdroj slouží pro zajištění běhu systému a chlazení stroje při výpadku napájení, nikoli však pro provoz lampy. Za hlavním zdrojem je zdroj pro napájení lampy - Lamp Power Supply (LPS), který zajišťuje vytvoření jednak napětí v řádu jednotek i desítek kV pro start xenonové lampy tak i napětí 20-70V při až 170A pro provoz samotné lampy (přesné hodnoty napětí a proudu lampy jsou určovány jejím výrobcem). Druhým zdrojem umístěným za hlavním zdrojem je SMPS Board, tento zdroj vytváří napětí potřebná pro jednotlivé karty promítacího stroje i pro běh všech jeho systémů kromě lampy.


Lampa

V profesionálních promítacích strojích pro kinoprojekci se používají zpravidla vysokotlaké xenonové výbojky (v praxi označované jako lampy) a to především pro vhodnou teplotu chromatičnosti světla a její stálost. Dalším požadavkem je vysoká svítivost a její stabilita, neboť kolísání svítivosti se projeví na plátně blikáním obrazu.

Lamp house
Lampa ztmavlá vinou konstrukční vady

V promítacím stroji Barco DP2K-32B je zpravidla používána lampa o jmenovitém příkonu 6500W, neboť tento typ projektoru je určen pro projekci na nejvetší projekční plochy. Samotná lampa je umístěna v promístacím stroji uvnitř Lamp house s parabolickým zrcadlem, které směřuje maximum svítivosti na vstup Light engine.

Xenonová lampa 6500W

Light Engine

DMD čip
Pohled na light engine promítacího stroje za provozu

Light Engine je část promítacího stroje, ve které jsou umístěny jednotlivé DMD čipy a dochází zde ke vzniku výsledného obrazu. Světelný partsek je veden z lampy na vstup Light Engine, kde je pomocí barvodělícího hranolu rozdělen na svazky R (červená), G (zelená) a B (modrá). Každý tento barevný parsek směřuje na jeden z trojice DMD čipů o velikosti 1,2 palce a nativním rozličení 2K, tedy 2048x1080. Na jednotlivých DMD čipech vzniká DLP technologií (naklápění mikrozrcátek reprezentujícícg jednotlivé pixely) obraz. Po sloučení všech těchto tří barevných obrazů vznikne výsledný promítaný obraz.

Light Engine

Light Engine je připojen pomocí speciálního mnohapinového konektoru z základní desce promítacího stroje, která je umístěna v jeho nosné konstrukci a která propojuje jeho jednotlivé části.

Light Engine konektor

Card Cage

Card Cage je prostor promítacího stroje pro vložení jeho jednotlivých karet zajišťují potřebné funkce. Díky této konstrukci se stává promítací stroj do určité míry editovatelný , neboť některé karty lze zaměnit za jiné. Především je však promítací stroj jednoduše upgradovatelný, neboť lze snadno vyměnit starší kartu za novější kompatibilní model.

Demontáž karet z Card Cage

Karty osazené v Card Cage

Fan Controller

Pohled na kartu Fan Controller

Fan Controller je karta promítacího stroje Barco umístěná v Card Cage (na obrázku výše označena číslem 1). Tato karta je spojena pomocí jednoho vícepinového konektoru se základní deskou a pomocí ní s ostatními částmi stroje. Na své čelní straně nemá žádné vstupy ani výstupy, pouze čtyři indikažní LED diody.

Fan Controller sleduje pomocí teplotních senzorů, umístěných v celém promítacím stroji, teploty jednotlivých komponentů a částí stroje a aktuálním teplotám přizpůsobuje otáčky jednotlivých ventilátorů. Také sleduje aktuální hodnoty napětí na jednotlivých napěťových hladinách a ověřuje, zda-li jsou v povolené toleranci od předepsaných hodnot.

Integrated Cinema Processor (ICP)

Pohled na kartu Integrated Cinema Processor
Karta Integrated Cinema Media Processor (ICMP)

Integrated Cinema Processo je další karta promítacího stroje Barco umístěná v Card Cage (na obrázku výše označena číslem 2). Tato karta je spojena pomocí tří vícepinových konektorů se základní deskou a pomocí ní s ostatními částmi stroje. Na své čelní straně má sedm LED diod indikujících stav stroje (bezproblémový chod stroje a této karty, výběr zdroje signálu a módu) a dva USB porty sloužící k servisním účelů (kopírování konfiguračních a log souborů).

Integrated Cinema Processor provádí výběru zdroje obrazového signálu a signál ze zvoleného vstupu posílá na vstup Light Engine. Zároveň do obrazu přidává titulky (pokud je tato funkce zapnuta). Rovněž vytváří testovací obrazce používané při seřizování stroje (především při nastavování konvergence RGB, ostření a maskování). V této kartě jsou také uloženy konfigurační a log soubory stroje.

Karty Integrated Cinema Processor může být spolu s kartu HDSDI Input Card nahrazena novou verzí - Integrated Cinema Media Processor (ICMP), která kombinuje funkce těchto dvou karet i serveru určeného k ukládání a přehrávání audiovizuálních souborů.
HDSDI Input Card

Pohled na kartu HDSDI Input Card

HDSDI Input Card je další z karet promítacího stroje Barco umístěných v Card Cage (na obrázku výše označena číslem 3). Tato karta je spojena pomocí dvou vícepinových konektorů se základní deskou a pomocí ní s ostatními částmi stroje. Na své čelní straně má dvojici HDSDI portů určených pro příjem šifrovaného obrazového signálu ze serveru.

HDSDI Input Card přijímá vstupní obrazový bitový tok ze serveru, který je pro přenos zašifrován pomocí Cinelik kódu. Vstupní bitovýk tok je zde v reálném čase dekódován zpracován. Pro přenos signálu může být použit jeden nebo oba HDSDI kanály. Přenos pouze po jednom HDSDI kanálu však nelze použít pro 3D projekci. Při standartním použití jsou používány oba dva HDSDI porty (tak zvaný dual mód), kdy po jednom kanále je prěnášena levá půka obrazu a v druhém kanále je přenášena pravá půlka obrazu. V HDSDI Input Card dojde k opětovnému složení obrazu.

Barco Controller

Pohled na kartu Barco Controller

Barco Controller je poslední kartou promítacího stroje Barco umístěnou v Card Cage (na obrázku výše označena číslem 4). Tato karta je spojena pomocí dvou vícepinových konektorů se základní deskou a pomocí ní s ostatními částmi stroje. Na své čelní straně má trojici Ethernet 10/100/1000 (RJ45) konektorů, dvojici DVI-D konektorů, sériový port (RS232), General purpose input/output (GPIO) a Peripheral port.

Barco Controller obsahuje hlavní Barco Linux procesor na kterém běží operační systém projektoru. Tento operační systém zajišťuje komunikaci promítacího stroje po Ethernetu (spravuje rovněž přidělenou IP adresu) a zajišťuje tak možnost propojení se servery, zvukovými procesory a dalšími přístroji po datové síti. Umožňuje také možnost vzdáleného přístupu a ovládání stroje pomocí programu na vzdálenou správu.
Barco Controller má také dva vstupní DVI-D porty pro příjem vstupního bitového toku (stejně jako HDSDI mohou pracovat v single i dual módu) a General purpose input/output, kterů může sloužit pro komunikaci s nejrůznějšími přístroji, nspříklad pro synchronizaci rotačního fitru pro 3D projekci.
Barco Controller zajiťuje také ovládání lampy, motorů a objektivu a zabezpečení stroje před neoprávněným zásahem. Po fyzickém zásahu do stroje dojde k jeho zablokování a operační systém stroje nenabootuje do autorizace provedené operace pomocí Dallas Key a příslušného kódu.

Zdroje

http://www.barco.com
http://mkpe.com

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje