Uživatel:Kosinja2

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Laserová tiskárna

Varování na zařízení obsahující laser

Jeden z nejoblíbenějších typu tiskáren. Jejich princip a výhody se mi zdají nejzajímavější, a proto se právě těmto tiskárnám budu věnovat podrobnějí. Mezi další typy patří například jehličkové, inkoustové a LED tiskárny. Ale jsou také tiskárny multifunkční, které obsahují i skener, a proto mohou sloužit i jako kopírka či k samotné digitalizaci papírových předloh. Mezi nejmodernější tiskárny dnešní doby patří tiskárny 3D. Jak je z názvu patrné, tyto tiskárny umí tisk prostorových předmětů z různých materiálů, např. plast, dřevo aj. Jejich výhody a nevýhody se pokusím ve zkratce popsat níže.


Výhody: Rychlý tisk, díky prášku nehrozí zasychání barev jako třeba u inkoustových tiskáren

Nevýhody: Vyšši spotřeba, méně kvalitní tisk než u ikoustových tiskáren (menší rozlišení tisku)Jehličková tiskárna

5 jehla.jpg


Výhody: Velmi úsporný tisk, nízká pořizovací cena

Nevýhody: Hlučná, pomalá, malé rozlišení tisku


Inkoustová tiskárna

Inkoust.jpgVýhody: Kvalitní tisk (veliké rozlišení tisku), nízká pořizovací cena

Nevýhody: Při málo častém používání tiskárny zasychání barvy

LED tiskárna

6 LED.jpg

Výhody: Mimořádně vysoká spolehlivost, ostrost detailů

Nevýhoda: Při výpadku nebo změně intenzity u jedné LED diody se na tisku začne projevovat pruhování

3D tiskárna

7 3D.jpg
Neuvěřitelná bota vytvořená 3D tiskárnouVýhoda: Tisk 3D předmětů

Nevýhoda: Poměrně vysoká cena


Princip LASEROVÉ tiskárny, aneb jak to funguje

Nanášení barvy (prášku) na selenový válec
Řez laserovou tiskárnou:

Základní součástí laserových tiskáren je elektricky vodivý válec pokrytý tenkou vrstvou selenové polovodičové vrstvy. Selen se vyznačuje jednou důležitou vlastností - ve tmě je selen izolantem s odporem okolo 3-5 MΩ, při osvícení klesne jeho odpor přibližně na 300 Ω. Z počátku je selenová vrstva nabita kladným nábojem, který se sám od sebe nevybíjí kvůli zmíněnému odporu.

Válec se otáčí a kladně nabitá část dorazí k laserovému paprsku. Tento laserový paprsek svítí na válec a tam, kde posvítí, zmenší odpor selenové vrstvy, čímž se kladně nabitý náboj vybije do středu vodivého válce. Směr laserového paprsku vychyluje zrcadlo (nebo je použit tzv. deflektor, což je součástka, která v závislosti na přivedeném napětí propouští či nepropouští světlo neboli laserový paprsek). Tímto laser vytvoří na válci neutrálně nabitou mapu, na kterou bude posléze nanesena barva.

Laserem takto vytvořená mapa se otáčí na válci, která se dostane k toneru, barvě ve formě prášku. Toner, nabitý kladným nábojem, je rovnoměrně přitáhnut na další válec pokrytý magnetickou vrstvou zvaný vývojka. Tato vývojka se dostává do styku s válcem se selenovou vrstvou, a tedy i vytvořenou mapou. Kladně nabitý toner se přenáší z vývojky na světlocitlivý válec na místa, kde svítil laser, tedy kde je neutrální náboj. Na ostatních místech je stále kladný náboj, tudíž se na ně kladně nabitý toner nepřichytí. Tím se na válci vytvoří mapa tvořená tenkou vrstvou jemného prášku z toneru.

Válec se stále otáčí a prášek je připraven k přenosu na papír. V další fází se dostává do styku s papírem. Papír se nabije na záporný náboj (koróna). Při styku papíru s práškem dojde tedy k přenesení prášku na papír. Fotocitlivý válec se ještě musí vybít, očistit a celý tento proces se opakuje. Papír pokračuje dále tiskárnou a je vybit (bez náboje). Dále se musí barva ještě pořádně přichytit. Papír je tedy přiveden k dvěma přítlačným válcům zahřátým na teplotu přibližně 180 – 200 °C, které barvu roztaví a zažehlí do struktury papíru.


Princip míchání barev u laserové tiskárny (CMYK)

Zpusob míchání barev CMYK

Barevná laserová tiskárna funguje na stejném principu, ale cyklus je trochu rozšířen. Barevná tiskárna vytváří barvy ze tří základních barev (Cyan – azurová, Magenta – purpurová, Yellow – žlutá) a z jedné podpůrné barvy (Black – černá). Tyto barvy mají svou zkratku CMYK. Každá barva se nanáší na papír postupně, dnešní kvalitnější tiskárny obsahují dokonce 4 samostatné světlocitlivé válce, přičemž každý má svůj vlastní laser. Zbytek zůstává stejný jako u černobílého tisku.


C – cyan – azurová

M – magenta – purpurová

Y – yellow – žlutá

K – black – černáZDROJE:

http://lasery.wz.cz/

http://czc.cz/

http://www.cnews.cz/3d-tiskarny-nam-vyrobi-kostku-lega-boty-i-dum


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje