Uživatel:Kozitana

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Kinect

Kinect1.jpg

Kinect je herní senzor pro konzole Xbox 360, Xbox One a osobní počítače Windows. Kinect zaznamenává obraz, zvuk a vzdálenosti jednotlivých objektů a na základě analýzy získaných dat dokáže identifikovat postavy ve scéně, sledovat pohyb jednotlivých částí těla uživatele, rozpoznat předem definovaná gesta a hlasové příkazy. Přičemž nevyžaduje od uživatele zadání dodatečných informací nebo speciální typ oděvu. To všechno umožňuje ovládaní hry pouze tělem.

Projekt Natal

Kinect byl poprvé představen na herní konferenci Electronic Entertainment Expo v roce 2009, v té době byl ještě označován kódovým jménem „Projekt Natal“ (latinské slovo Natal znamená „být zrozen“). Za rok bylo původní jméno nahrazeno finálním- Kinect, což je spojení dvou klíčových slov – „kinetic“ (pohybový) a „connect“ (propojit).

Prodej byl zahájen 4. listopadu 2010 a za prvních 60 dnů si Kinect koupilo 8 milionů uživatelů. Díky tomu se Kinect dostal do Guinnessovy knihy jako nejrychleji prodávaná spotřební elektronika. [8]

Technologie

O senzorové komponenty a software Kinectu se stará izraelská firma PrimeSense. Detailní informace o tom, jak Kinect funguje, nejsou veřejně dostupné.

Kinect má plastové tělo umístěné na plastovém stojánku, který zajišťuje stabilitu.

Kinect3.png
Tečkovaný vzor
Senzor hloubky

Tečky nejsou rozprostřeny náhodně, ale jsou rozděleny do skupin. Každá skupina má unikátní rozdělení teček. Kinect ví, jak každý shluk vypadá a kde je jeho pozice. Po promítnutí do prostoru se obrazec deformuje podle tvaru předmětu. Záření odražené od objektů ve scéně detekuje monochromatický CMOS senzor citlivý jen na IR pásmo. Hledá známé shluky teček a kontroluje, pod jakým úhlem dopadají. (triangulace) Z těchto informací lze získat údaje o tom, jak daleko se předmět nachází.

Hloubková mapa

Tak se vytváří hloubková mapa, což je obraz, v němž každý pixel nese informaci o vzdálenosti objektů od senzoru.

Na základě informací z hloubkového obrazu software detekuje lidské postavy. V reálném čase porovnává obraz s databází, ve které je 20 milionů obrazů a 200 různých póz. Tak dokáže klasifikovat nejčastější pózy člověka při hraní her a rozdělit lidské tělo na části: klouby a části, které vyplňují místo mezi klouby. Ve výsledku máme prostorové souřadnice dvaceti kloubů. Z těchto informací lze vytvořit kostru uživatele.

Vytváření kostry

Při použití oficiálního softwaru je počet rozpoznaných uživatelů ve scéně omezen na šest, z toho maximálně dva mohou být v daném okamžiku sledováni (tzn. je pro ně vypočítávána kostra).

Srdcem Kinectu je čip PS1080 SoC. V něm je integrována výpočetní logika přijímající infračervený obraz, ze kterého se vytváří hloubkový obraz, RGB obraz a zvuk. Výsledná data jsou předávána cílovému zařízení pomocí USB 2.0 rozhraní.

Parametry

Aplikace

Původně zamýšlené použití Kinectu je zřejmé – definovat zcela nový způsob ovládání her. Jeho možnosti jsou však mnohem větší.

V roce 2011 vydala firma Microsoft oficiální ovladač pro Windows 7 s otevřeným zdrojovým kódem a umožnila tak používat zařízení mimo Xbox legálně. Této možnosti využilo velké množství jednotlivců i skupin a začali pro Kinect vytvářet vlastní aplikace.

Dále jsou uvedeny zajímavé příklady.

Pomocí Kinectu lze získat detailní 3D model scény.

Kinect Fusion [1]

- Rehabilitace pacientů po mozkové příhodě.

Stroke Recovery With Kinect[2]

- Po celou dobu operativního zákroku musí chirurgovy rukavice zůstat sterilní. Pokud lékař potřebuje nějakou informaci, musí se dotýkat klávesnice, myši či dotykové obrazovky, a riziko přenesení infekce vzrůstá. Pomocí Kinectu je vytvořeno bezdotykové rozhraní pro ovládání specializovaných programů pro prohlížení, například, radiologických snímků.

GestSure[3]
Kinect Sign Language Translator[4]

- Virtuální šatna

Fitnect[5]

- Interaktivní instalace

Connected Worlds[6]
FireWall[7]

Kinect poskytuje obrovský prostor pro tvorbu interaktivních instalací. Například na obrázku vlevo je fotografie z projektu "Connected Worlds", což je ekosystém, který umí interagovat s člověkem. Vpravo je instalace "FireWall". Pomocí Kinectu se z látky stává zvláštní hudební nástroj. Spoustu dalších interaktivních instalací s použitím Kinectu lze nalézt na stránkách - [9].

Zdroje

http://www.hongkiat.com/blog/innovative-uses-kinect/

http://is.muni.cz/th/208036/fi_m/DP_text.pdf

http://www.laserfocusworld.com/articles/2011/01/lasers-bring-gesture-recognition-to-the-home.html

http://habrahabr.ru/post/150955/

http://www.jameco.com/jameco/workshop/howitworks/xboxkinect.html

http://users.dickinson.edu/~jmac/selected-talks/kinect.pdf

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh438998.aspx

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje