Uživatel:Krauzluk

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Obrazové senzory

CCD a CMOS

Obrazové senzory jsou obecně polovodičové součástky, tvořené především křemíkem, využívající dopadajícího záření, které převádí na elektrické signály, neboli fungují na principu fotoelektrického jevu. V dnešní době mezi obrazovými senzory naprosto převládají 2 hlavní skupiny těchto zařízení, a to CCD a CMOS (popřípadě NMOS, LiveMOS, sCMOS ), které se však vzájemně liší konstrukcí. Tyto čipy dnes nalezneme prakticky ve všech kamerách, fotoaparátech a jiných optických zařízeních. Samozřejmě existují i další skupiny snímačů, jako CID, IR, případně různé odvozeniny od již zmíněných.

Historie

Dr. Willierd Boyle a Dr. George Smith

Za vznikem prvního digitálního snímače technologie CCD, z roku 1969, stojí pracovníci Bellových laboratoří Dr. Willierd Boyle a Dr. George Smith, kteří o několik let později, a to přesně v roce 2009 za tento objev obdrželi Nobelovu cenu. První využití našel CCD senzor již už v roce 1975 a to v televizních kamerách. Ačkoliv technologie CMOS vznikla o pár let dříve v roce 1963, shodou okolností také v Bellových laboratořích jako CCD, uplatnění ve snímací technice našla až v 90. letech minulého století, kdy tuto součástku poprvé začala využívat NASA.

Technologie CCD

Jelikož CCD čipy se využívají několik desítek let jde o značně propracovanou technologii. Samotný čip je složen z mnoha světlocitlivých buněk neboli pixelů, většinou složených do matice, které při reakci se světlem produkují elektrický náboj. Data jsou čtena po řádcích, mimo pixely je umístěn posuvný registr, kam se přesune náboj z prvního řádku A, ten následně přejde přes zesilovač do analogově-digitálního převodníku, ze kterého se již dostávají digitální data. Dále se ostatní řádky přesunou B do A C do B atd. a do registru se načte další řádek B, to pokračuje dále dokud není celý obraz převeden. Z důvodu čtení celého řádku najednou mají CCD senzory velice nízký šum. CCD čipy mohou být rozděleny podle konstrukce na 3 základní typy architektur, a to Full-Frame,Frame transfer CCD a Interline trasfer CCD. U Full-Frame se využívá 100% plochy snímače, což vyžaduje mechanickou závěrku, aby nedošlo k osvícení přesouvajících se řádků zachyceného obrazu. Frame transfer CCD využívá principu, kdy se senzor je rozdělen na dvě hlavní pole Image area a Storage area. Hlavní ideou FT je, přesunout co nejrychleji zachycený obraz z IA do SA a následné zpracování v posuvném registru. Posledním typem je Interline trasfer CCD, kde jsou vedle sloupců s pixely stínící kanálky, kde se náboj schová a fotodioda je tak hned následně připravena pro další čtení.

CCD a CMOS

Technologie CMOS

Princip je velice podobný CCD, konstrukčně však složitější, ale paradoxně levnější na výrobu, protože se vyrábí stejným způsobem jako procesory pro počítačů. U CMOS čipů je elektronika potřebná k zachycení a převedení obrazu(fotodetektor, transistorem MOSFET, případně dalšími obvody, podle toho o jaký typ CMOS snímače se jedná) přímo v každém pixelu senzoru, čili kromě fotodiody má každý pixel svůj zesilovač i obvod redukující šum. Každá buňka je přímo adresována a čtena( na rozdíl od CCD, kde jsou řádky čteny postupně). Protože elektronika zabírá část plochy pixelu, snižuje se tak světlocitlivá část. Z tohoto důvodu výrobci používají mikročočky, které soustředí na tuto část mnohem více světla.

CMOS pixel
porovnani

Porovnání CCD a CMOS

Porovnání těchto 2 technologií nejlépe vystihuje následující tabulka. Budeme-li se zabývat cenou obou zařízení, tak zde máme jasného vítěze v technologii CMOS. A to díky tomu, jak již bylo uvedeno, CMOS se vyrábí stejným technologickým postupem jako moderní procesory. Ruku v ruce s tím je také rychlost výroby. CMOS čipů lze vyrobit na desítky až stovky milionů ročně, zatímco u CCD čipů je to díky náročnější a nákladnější výrobě jen několik milionů. Pokud se bavíme o rozměrech, tak CCD mají v tom, že každý čip musí být doplněn o další důležité obvody k zesílení a analogově digitálnímu převodu velikou nevýhodu. Pokud porovnáme kvalitu obrazu, musíme brát v úvahu, že CMOS čipy jsou určeny především pro mobilní zařízení a komerční fotoaparáty, a zde se kvalita obrazu samozřejmě nemůže rovnat té z CCD, pro výše zmíněná zařízení je ale dostačující. Aby však CMOS čipy mohl dosáhnout rozumné zobrazovací kvality, bývá upraven řadou různých optimalizací, které následně zvyšují výslednou spotřebu zařízení. Porovnáváme-li spotřebu,ta je stále několikanásobně menší než u CCD, právě díky dalším přídavným zařízením mimo prostor snímače. Velice důležitým parametrem je také šum. CCD produkují díky své konstrukci opravdu neporovnatelně menší hodnoty šumu, než konkurenční CMOS. Zde ačkoliv všechny pixely obsahují svůj vlastní obvod pro odstranění vznikajících šumů, tak každý jeden ze zesilovačů může zesilovat trochu jinak a navíc se nachází velice blízko fotodiody, což je hlavním důvodem pro tak vysoké hodnoty šumu. Celkově pokud se budeme bavit o uplatnění těchto technologii,tak dnes již prakticky nenajdeme zařízení ke snímání obrazu, kde by se jeden z těchto 2 čipu neobjevoval. CCD nalézá uplatnění především v profesionálních fotoaparátech, vesmírných teleskopech, spektrálních analyzátorech a jiných vědeckých zařízeních. CMOS se stále využívá především pro komerční zařízení jako fotoaparáty a mobilní telefony, avšak v posledních letech již dobíhá CCD i na ostatních frontách, například ve výzkumu.

Novou CMOS technologiií, využívanou například v dnešních kompaktech, je technologie back-illuminated CMOS. Aby se CMOS vyrovnaly CCD čipům, bývají tyto čipy velmi často osazovány u moderních fotoaparátů. Hlavním principem je zde, přesunutím vodičů za pixely, čímž se zvýší činná plocha snímače a díky tomu i jeho citlivost.

porovnani

Snímání barev

Obrazové senzory založené na křemíku jsou pouze monochromatické. To vede ke schopnosti rozlišovat různé množství červené, zelené a modré (RGB). Obecně jsou však citlivé na všechny barvy a ve výsledku musíme požadované barvy dopadajícího světla filtrovat. Filtry používáme dvěma hlavními způsoby. První princip je takový, že exponujeme samostatné snímky s monochromním čipem přes červený, zelený a modrý filtr. Druhý způsob je, že aplikujeme filtry přímo na pixely. Barevný obraz potom získáme jednou expozicí, nevýhodou je, že rozlišení a citlivost takového CCD čipu ve srovnání s prvním případem je nižší. Dnešní videotechnik používá hlavně tzv. Bayerovo pole barevných filtrů, což je případ druhého principu. Kdy máme 3 druhy filtrů (RGB) uspořádány v pravidelné mřížce, přičemž prvků propouštějících zelenou barvu je dvakrát více než ostatních prvků s modrou a červenou. Zelený kanál je totiž svou citlivostí blízký citlivosti lidského oka.

Bayerův filtr

Další technologie snímačů

Při vývoji dalších typů technologií pro obrazové snímání se využívá hlavně principů výše zmíněných CCD a CMOS. Zde můžeme vyjmenovat například technologii CID, která byla vyvíjena ve stejné době jako CCD, ale nikdy se na trhu výrazně neprosadila. Dále existují technologie jako NMOS, Foveon x3, InGaAs odvíjející se z technologie CMOS, odlišující se pouze malými rozdíly a inovacemi. Ke snímání můžeme uvést i jednoduché pole fotodiod, které bývá upravováno podle potřeby na délku snímače, z důvodu větších vzdáleností mezi pixely jsou používány zejména pro lineární zobrazování v průmyslových zařízeních, jako například skener pro kontrolu zavazadel.

Reference

http://www.soublatna.cz/dokumenty/opvk11/dum/ovyelt.pdf
http://www.digimanie.cz/fotomobily-snimaci-cipy-cmos-vsccd/2885
http://www.digimanie.cz/jak-si-vybrat-kompakt-snimacicipy/3253-2
http://www.azfoto.cz/informace/digital_pod_lupou/snimaci_cip
http://www.aldebaran.cz/bulletin/2009_42_nob.php
http://www.e2v.com/products/imaging/imaging-sensorscmos-ccd-emccd/
http://www.techhive.com/article/246931/cmos_is_winning_the_camera_sensor_battle_and_heres_why.html
Nakamura, J.: Image Sensors and Signal Processing for Digital Still Cameras. CRC
Jähne, B.: Practical Handbook on Image Processing  for Scientific and Technical Applications. CRC
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje