Uživatel:Lukiasve

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Snižování hluku

Zvýšený hluk je příčinou únavy, stresu a civilizačních nemocí. Člověk dlouhodobě vystavený nadměrnému hluku je apatický nebo podrážděný, necítí se dobře a vykazuje i horší pracovní výsledky. Zvýšený hluk při jízdě v automobilu bývá předzvěstí návštěvy autoservisu. Snižování hluku není výsledkem štěstí či náhody, ale odborného odstranění příčin a následků.

Pasivní metody

Využití tlumících vlastností některých přídavných látek nebo konstrukcí (pohltivost, izolace, antivibrační nátěry,..), využití vnitřního tlumení struktury zařízení, vibroizolace strojů a přístrojů.

Princip

Přeměna akustické energie na jiné druhy energií. K přeměnám akustické energie dochází v důsledku tření, kolísání akustického tlaku a nepružných deformací těles (hystereze).

Absorbéry zvuku jsou definovány jako materiály pohlcující zvuk. Nejběžnější používanou strukturou jsou porézní materiály-(rohože, koberce, povlaky) a samotným materiálem potom bývá minerální nebo organická vlákna, dřevěné třísky, kokosová vlákna a drcený textil.


Výhody

Účinné na středních a vysokých frekvencích

Při vhodné konstrukci velmi trvanlivé

Obvykle nevyžaduje údržbu

Velký výběr materiálů a variant

Nevýhody

Malá úšinnost na nízkých frekvencích

Mohou být prostorově náročné

Účinnost je omezena fyzikálními vlastnostmi použitých materiálů

Aktivní potlačení hluku

Active noise control (ANC), či active noise cancellation, neboli active noise reduction (ANR)

Princip

Aktive Noise Control

Princip aktivního potlačení okolního hluku spočívá ve vytvoření protivlny, která má stejnou amplitudou a frekvencí vlny potlačující, ale v obrácené fázi. Dvě vlny interferuji a vzájemně se potlačí (v ideálním případě nastane jev záporné interference a zvukové vlny se odečtou). Periodické zvuky, dokonce i složitější, dá se potlačit jednodušeji než náhodné.
Aplikace

Aplikace technologie aktivního potlačení hluku ve vozidle Ford Fusion Hybrid

Komerční využití: sluchátka s ANC, aktivní tlumiče, potlačení vnitřního hluku v letadlech a automobilech.Výhody

Účinné na nízkých frekvencích

Malé rozměry

Nevýhody

Nutná údržba

Cena za pořízení a provoz

Nevhodné pro vysoké frekvence

Jen pro některé typy zdrojů

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Active_noise_control

http://docplayer.cz/14940006-Principy-a-perspektivy-aktivnich-metod-v-akustice.html

https://www.torquenews.com/1083/ford-fusion-makes-noise-keep-car-quiet

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje