Uživatel:Mackomi2

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Mixážní pulty

mixak.jpg

Základní popis

Mixážní pulty, někdy též odborně nazývané jako lineární směšovací pulty, jsou elektronická zařízení sloužící k směšování různých zdrojů signálu (například z mikrofonu, linkového vstupu CD přehrávače, či ze zvukové karty PC apod.) bez toho, aby se jednotlivé signály mezi sebou navzájem ovlivňovali. Účelem mixážního pultu je tedy ve zkratce distribuovat signály ze vstupní do výstupní sekce zařízení.


Sekce mixážních pultů

Téměř každý mixážní pult je rozdělen do několika sekcí, kdy každá se každá ze sekcí liší svými vlastnostmi a použitím. Sekce jsou vyjmenovány v pořadí, ve kterém jimi postupně prochází daný signál.

Vstupní sekce

Input.jpg

Vstupní sekce je první sekcí, se kterou se signál při průchodu mixážním pultem setká. Tato sekce slouží k připojení a nastavení parametrů každého vstupního signálu. Do této sekce patří vše od vstupních konektorů po druhou tzv. směšovací sekci. Nalezneme zde panel se vstupními konektory a to zpravidla s konektory XLR pro mikrofonní vstupy a JACK 6,3mm potažmo cinch (RCA) pro vstupy linkové. Mikrofonní vstupy bývají opatřeny phantomovým napájením pro možnost připojení kondenzátorových mikrofonů. Počet vstupů je u mixážních pultů různý a můžeme tak vybírat podle předpokládaného využití, obvykle se ale vyrábí pulty s počtem oddělených vstupů rovnající se mocnině dvou. (2, 4, 8, 16, 32, ...). Pro nastavení a úpravu parametrů vstupního signálu v této sekci dále nalezneme několik dalších podpůrných částí.

Gain (zisk) - potenciometr přiřazený ke konkrétnímu vstupu, který nastavuje zesílení vstupního zesilovače. U lepších mixážních pultů bývá gainem osazen každý ze vstupů, u pultů menších či levnějších jsou gainem vybaveny pouze mikrofonní vstupy.

insert - vstup pro sériové připojení dalších zvukových procesorů či efektů

direct out - výstup, kam je duplikován vstupní signál pro potřebu dalších zařízení.

ekvalizér - obvykle bývá rozdělen na několik pásem, přičemž okrajová pásma mají pevně danou frekvecni zlomu a ostatní pásma ekvalizéru jsou posuvná.

otočení fáze - přepínač otáčející fázi signálu o 180°. Možnost využití v případě řešení fázových problému při zapojení více mikrofonů, nebo při boji se zpětnou vazbou. u lepších mixážních pultů býva pro možnost poltačení nežádoucích basových zvuků (např. brum ze sítě 50 Hz) u vstupu zařazen do cesty signálu filtr typu horní propust (tzv. low cut), která odfiltruje signály o frekvenci pod cca 100 Hz.

Směšovací sekce

Fader.jpg

Směšovací sekce vykonává stěžejní funkci mixážního pultu, tedy směšuje jednotlivé signály ze vstupní sekce. Upravený přivedený signál se zde podle zvolených parametrů distibuuje do jednotlivých sběrnic výstupové sekce. Nastavování urovně signálu probíhá pomocí otočných nebo tahových potenciometrů, tzv. faderů (šavle, klika) a to pro každý vstupní signál zvlášť.

Výstupní sekce

Ve výstupní sekci nalezneme výstupní sběrnice (bus), které mají zpravidla názvy podle své funkce master out - hlavní výstup mixážního pultu pro levý i pravý kanál (odsud přivedeme signál ke koncovému zesilovači a k hlavním reproduktorům), Pravý i levý kanál jsou dvě nezávislé sběrnice, které mají většinou i samostatné fadery, jsou ale považovány za jeden stereofonní výstup a bývá zde možnost fadery spárovat tak, aby se uroveň signálu nastavovala pro obě sběrnice stejně. Mixážní pulty jsou dále obvykle vybaveny také několika dalšími pomocnými sběrnicemi (sub out). Ty jsou buď v provedení mono nebo párově tak, že dvě sběrnice simulují levý a pravý kanál. Tyto sběrnice mají vlastní výstup z pultu pro další zařízení, lze je ale také připojit do master out výstupu. Toho se využívá zejména při seskupování více mikrofonů (například při snímání bicí, či pro skupiny nástrojů), kvůli snadnějšímu ovládání. Zejména pro připojení odposlechů pro muzikanty nebo herce obsahují mixážní pulty pomocné výstupy (aux out). Dalším využitím pro tyto sběrnice je propojení s efektovými procesory. U aux sběrnic bývá možnost různého zapojení potenciometrů a to tzv. Pre-fader čili zapojení před channel faderem, nebo Post-fader (zapojení za channel faderem).

Druhy mixážních pultů

Mixážní pulty můžeme rozdělit do kategorií podle mnoha kritérii. Tím hlavním je způsob zpracování audiosignálů, zde se pulty dělí na analogové a digitální. Dalšími kritérii pak může být počet vstupů, funkce mixážního pultu, či například jeho velikost. To vše je ale úzce spjato s předpokládaným využitím pultu.

Dělení podle zpracování audiosignálu

Analogové mixážní pulty - klasické mixážní pulty, které zná většina lidí. Pracuje se zde s analogovým signálem a veškeré jeho úpravy taktéž probíhají v analogově. I přes značně narůstající možnosti digitálního zpracování signálů, mají v dnešní době analogové mixážní pulty bohaté uplatnění. Analogové pulty jsou mnohem dostupnější než jejich digitální nástupci a mnoho lidí z řad profesionálů nedá dopustit na jejich zvukovou kvalitu.

Soundcraft 32.jpg
Analogové mixážní pulty s digitálním řízením - U těchto pultů se také zpracovávají analogové signály, jejich řízení a regulační prvky jsou však provedeny digitálně. Navíc oproti plně analogovým pultům je zde možnost dálkového řízení. Další výhodou je schopnost těchto pultů uložit a následně vyvolat statické pozice regulačních prvků zvolených kanálů.

Digitální mixážní pulty s analogovými vstupy a výstupy - Společně s plně analogovými mixážními pulty asi nejrozšířenější varianta. Tyto pulty jsou opatřeny klasickými analogovými vstupy a výstupy. Analogové signály jsou však následně převedeny pomocí A/D převodníků do digitální podoby a veškeré další zpracování signálů probíhá digitálně. Před výstupem je zařazen D/A převodník, který signál opět převede na analogový. Jednou z nesporných výhod tohoto provedení je úspora místa. Tyto pulty jsou oproti analogovým výrazně kompaktnější a navíc obsahují i mnoho dalších podpůrných funkcí, kvůli kterým by bylo potřeba v případě analogové varianty využít mnoho dalších externích zařízení. I u těchto pultů je možné vzdálené řízení.

Digital 32.png


Plně digitální mixážní pulty - Obsahují pouze digitální vstupy a výstupy. Tyto pulty se využívají v kombinaci se zařízeními, které mají digitální interní zpracovávání signálu a jsou opatřeny digitálními výstupy. Využití tento typ pultů nachází především ve studiové praxi.

Dělení podle využítí mixážních pultů

kompaktní mixážní pulty - Mixažní pulty s malým počtem vstupů (typicky 2 až 4 vstupy) a jedním, maximálně dvěma výstupy. Tyto pulty jsou minimálně vybaveny a klade se u nch důraz na kompaktní rozměry. Není vyjímkou možnost provozu na baterii. Své uplatnění tyto mixážní pulty naleznou především při malých mobilních instalacích, například při menších konferencích s jedním či dvěma mikrofony, či při ozvučování malých kulturních akcí bez žívé hudby.

Xenyx 802.jpg


DJ mixážní pulty - pulty určené pro míchání typicky dvou stereofonních signálů, nejčastěji z gramofonnů či CD přehrávačů. Tyto pulty bývají vybaveny tzv. crossfadem na prolínání signálu například z dvou gramofonů, či ekvalizérem, které razantně mění zvuk. Také se zde můžeme potkat se speciálními předzesilovači pro gramofony. Předpokládá se i nevybíravé zacházení a tak jsou jejich ovládací prvky konstrukčně mnohem bytelnější než u ostatních druhů mix pultů.

Dj mix.jpg

Pro hudební produkci - Tyto mixážní pulty mají větší počet, většinou plně vybavených (gain, ekvalizér, ...) vstupů. I výstupů je mnohem více než v případě kompaktních mix pultů. Navíc je pult vybaven řadou sběrnic, které lze využít například pro skupiny nástrojů či mikrofonnů. Tyto pulty však bývají obzvláště v případě analogových verzí velice rozměrné a těžké. Jejich cena je také mnohonásobně větší než v případě kompaktních či DJ mix pultů. Je to ovšem naprostý základ každé větší hudební produkce či reprodukce.

Soundcraft.jpgPowermix - jedná se o klasický mixážní pult, který je však vybaven koncovým zesilovačem, či zesilovači pro reproduktory. Využívá se zejména v případech, kdy je potřeba být pokud možno co nejvíce mobilní, či kvůli úspoře místa a času.

Powermix.jpg


Zdroje

http://vseprozvuk.cz/zvukova-technika/mixazni-pulty-/digitalni-mix-pulty

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mixážn%C3%AD_pult#Druhy_mixážn%C3%ADch_pultů

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=29273

https://kytary.cz/jak_vybrat_mixazni_pult/

Zpracování maturitní otázky z předmětu Zvuková technika. SPŠST Panská. 2015

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje