Uživatel:Matejm19

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

OLED displeje

OLED displej

OLED - zkratka anglického Organic light-emitting diode. Jsou displeje využívající technologii organických elektroluminiscenčních diod. Tyto displeje se skládají z několika tenkých vrstev. Mezi anodou, která je průhledná, a kovovou katodou je umístěno několik vrstev organického materiálu. Technologie pochází z roku 1987, kdy ji vyvinula firma Eastman Kodak. OLED displeje se používají v dnešní době v mobilních telefonech, multimediálních přehrávačích a televizích.Princip

princip OLED displeje

Klasický OLED displej tvoří průhledná anoda a kovová katoda, mezi kterými je několik vrstev organické látky. Jsou to vrstvy emitující díry, přenášející díry, vyzařovací vrstva a vrstva přenášející elektrony. V momentě, když je do některého políčka přivedeno napětí, jsou vyvolány kladné a záporné náboje, které se spojují ve vyzařovací vrstvě, a tím produkují světelné záření. Z toho plyne, že OLED displeje sami vyzařují světlo, nepotřebují tedy podsvícení jako LCD displeje. Struktura a použité elektrody jsou uzpůsobeny, aby docházelo k maximálnímu střetávání nábojů ve vyzařovací vrstvě. Proto má světlo dostatečnou intenzitu.

OLED displeje mají dva typy řízení matice a to PMOLED (Passive Matrix Organic Light Emitting Diode) a AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode).


PMOLED

PMOLED small.jpg

PMOLED - Passive Matrix Organic Light Emitting Diode

Tento typ displeje je vývojově nejstraší OLED display. Pod organickými vrstvami je mřížka z jednotlivých žil drátu a těmi jsou buzeny jednotlivé pixely. Tyto dipleje jsou pouze jednobarvné a vcelku neefektivní. Aby jste mohli vyzářit určitý jas, tak musíte emitovat organickou vrstvu vrstvu na několika násobně větší jas a to přímo úměrně k počtu řádků, ze kterých je složen display. Tento display se hodí spíše k zobrazování textu nebo statických obrázků, protože má poměrně dlouhou odezvu.


AMOLED

AMOLED small.jpg

AMOLED - Active Matrix Organic Light Emitting Diode

Displeje s aktivní matricí jsou vhodné pro graficky náročné aplikace s velkým rozlišením, tedy zobrazování videa a grafiky. Struktura je podobná jako u TFT typů LCD displejů. Spínání každého pixelu je prováděno vlastním tranzistorem (vlastně dvěma - jeden řídí nabíjení a vybíjení kondenzátoru a druhý je jako napěťový stabilizátor kvůli zajištění konstantní velikosti proudu), čímž se zamezí například blikání bodů, které mají svítit během několika po sobě jdoucích cyklů. Současně se zvyšuje průtok proudu a zkracuje doba odezvy. Mezi výhody oproti PMOLED patří vyšší zobrazovací frekvence, ostřejší vykreslení obrazu a nižší spotřeba. Nevýhodou je složitější struktura displeje a tedy i vyšší cena.


Další typy OLED displejů

PHOLED (Phosphorescent OLED)

Využívá principu elektrické fosforescence, která převádí až 100 % elektrické energie na světlo. To je v porovnání s účinností 25 až 30 % u „klasických“ OLED displejů 4x více.


FOLED (Flexibilní OLED)

OLED struktura je místo na skle umístěna na pružném materiálu. To umožňuje displej lépe přizpůsobit místu umístění (přístrojová deska, hledí přilby). Použitý materiál rovněž zaručuje větší mechanickou odolnost (nárazy, pády)


TOLED (Transparentní OLED)

Tato technologie umožňuje vytvořit displej s až 80% průchodností světla (tedy téměř průhledný) a volbu, zda bude obraz zobrazován na jedné, nebo obou stranách. Průhlednost je dosažena transparentní katodou, anodou i podložkou (skleněná nebo plastová).


Výhody a nevýhody technologie OLED

Výhody

Mají velmi široký pozorovací úhel, přesahující 160°, takže není potřeba měnit svoji pozici, aby byl displej dobře čitelný.

Reálně podání černé, diody se vypnou.

Obraz vypadá díky vysokému jasu a kontrastu mimořádně jasně a ostře.

Displeje OLED pracují při malém pracovním napětí.

Mají nízkou hmotnost a dají se vyrobit z pružných materiálů.

OLED displeje mají velmi rychlou dobu odezvy, teoreticky mají dobu odezvy menší než 0,01 ms a to až do obnovovací frekvence 100 000 Hz.


Nevýhody

Největší nevýhodou OLED displejů je jejich krátká životnost. Ta se pohybuje v rozmezí 20 000-40 000 hodin než dosáhnou polovičního jasu.

Jednotlivé barvy se opotřebovávají různě rychle, nejrychleji se opotřebovává modrá barva za 1 000 hodin, zelená za 10 000 hodin a červená za 30 000 hodin.

Při zobrazování obrázku, kde dominuje bílá barva mají OLED displeje třikrát vyšší spotřebu energie než LCD, to je jediný případ, při zobrazení běžných obrázků mají spotřebu 40 - 80 % spotřeby LCD.

Vysoké náklady, technologie vyžaduje časově náročné a nákladné výrobní kroky.

Zdroje

http://cs.wikipedia.org/wiki/OLED

http://en.wikipedia.org/wiki/OLED

http://www.svethardware.cz/technologie-oled-tak-kde-vezi/15239

http://www.hw.cz/soucastky/oled-displeje-nove-generace.html

http://www.svethardware.cz/oled-konecne-prichazi/35196

http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/148290-sony-chce-nabizet-televize-s-technologii-oled-v-evrope-v-roce-2009.html

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje