Uživatel:Melecja1

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Kytarové snímače

Single-coil

Struktura single-coil

Snímač se skládá z šesti tyčových permanentních magnetů zasazených do pevného pouzdra. Magnety mají stejně orientovány póly. Kolem magnetů je vinutí zpravidla z mědí s počtem závitů v řádu stovek, spíše tisíců. Princip spočívá v zákonu elektromagnetické indukce. Permanentní magnety tvoří magnetické pole, které působí na vinutí. Jádro strun je vyrobeno z feromagnetického materiálu, zpravidla z oceli. Pohybem struny v magnetickém poli dochází k jeho změnám, čimž se mění magnetický tok vinutím a tím se indukuje napětí na vinutí.


Vzorec1.png

Rezonance a pokles

Z toho vyplývá, že s větším počtem závitů dostaneme silnější signál! Ovšem za nějakou cenu...

Snímač má samozřejmě také svojí rezonanční frekvenci (i spolu s další elektronikou v kytaře) a ta se s počtem závitů bude měnit. Podle Thompsonova vztahu je jasné, že s nárůstem indukčnosti rezonanční frekvence poklesne. Nad rezonanční frekvencí zpravidla dochází k výraznému poklesu přenosu. Ze vzorce pro vlastní indukčnost cívky je zřejmé, že s počtem závitů indukčnost vzroste -> rezonanční frekvence poklesne -> obíráme se o vyšší frekvence.

Pro větší výstupní signál je možno použít např. silnějšího magnetu. Každý magnet ovšem bude znít jinak. Nejrozšířenější jsou feritové magnety a magnety AlNiCo (hlíník, nikl, kobalt). AlNiCo mají několik kategorií, časem se jejich magnetické vlastnosti zhoršují, ale zní lépe než levné feritové. Feritové se objevují v levnějších snímačích nebo v těch, které potřebují hodně výstupního signálu.

Thompsonův vztah pro rezonanční frekvenci RLC: Vzorec2.png

Vlastní indukčnost cívky: Vzorec3.png

Příklad informací od výrobce
Humbucker

Humbuckery

Humbucker (z anglického hum=brum, hučení, bzučení; buck=odporovat, vzepřít se) je v podstatě snímač složený ze dvou single-coil snímačů. Máme tedy dvě šestice tyčových magnetů a obě šestice mají vlastní vinutí. Vinutí jsou spojena antisériově. Jedna šestice magnetů má na vrchu póly severní, druhá šestice má na vrchu póly jižní. Vinutí se chová vlastně jako anténa. Zachytává i vnější magnetické pole, způsobené například síťovými 50 Hz. Díky antisériovému zapojení vinutí se vliv vnějšího magnetického pole výrazně potlačí, vyruší. Naopak co se snímání strun týče, humbucker je schopný vytvářet silnější signál. Jelikož je jedna sada magnetů orientována opačně vůči druhé, indukované napětí má také na obou vinutích rozdílnou polaritu. Antisériovým spojením poté dostáváme dvojnásobek napětí, které bychom dostali v případě jednoho single-coil snímače. Oproti rušení brumu se v tomto případě podílí na vzniku signálu nejen vinutí, ale i orientace tyčových magnetů. (a proto to funguje)

Humbucker tedy ruší nežádoucí brum a k tomu dává silnější výstupní signál. Na druhou stranu jsme namísto jedné indukčnosti do obvodu vložili indukčnosti dvě, čímž se posune rezonanční frekvence. Humbuckery zpravidla nemají tak výrazné výšky jako single-coil snímače, ale ruší brum a dávají silnější signál. Najdou uplatnění především v tvrdších hudebních žánrech.


Příklad informací od výrobce


Aktivní x pasivní

Jelikož jsou struny magnetizovány permanentním magnetem, jsou zároveň přitahovány, tím pádem je tlumeno i jejich kmitání. Kvůli tomuto jevu vznikly snímače aktivní, které mají mnohem menší počet závitů. To ovšem vede i k menšímu napětí na vinutí. Napětí je tedy potřeba následně zesílit zabudovaným předzesilovačem, který je potřeba napájet (zpravidla 9V baterií). Díky potlačení tlumení strun magnetickými silami nabízejí aktivní snímače delší sustain tónu. Kvůli použití zesilovače však aktivní snímače komprimují, čímž ztrácí dynamický rozsah, avšak mají lepší schopnost potlačit nežádoucí šum. Často bývají doplněny i o ekvalizér a jiné vychytávky, čímž nabízejí více tónových možností. Silnější výstup také pomáhá lepší rozeznatelnosti tónů, je vhodnější pro rychlé hraní. Naopak pasivní snímače jsou náchylnější na šum a zpětnou vazbu, mohou trochu ovlivňovat intonaci a nemají takový sustain jako aktivní snímače, ale nabízí větší dynamický rozsah a především nepotřebují baterii.


Snímání houslí (a jiných smyčců)

Ozvučení mikrofonem

Nejlepší variantou je umístit mikrofon na stativu do vzdálenosti asi 1 metru od houslisty. Zvuk bude nejvěrnější, nejbližší skutečnému zvuku houslí. Ovšem tato metoda má několik nevýhod. Prvně je závislá na akustice prostoru, ne vždy lze provést stejně. Houslista by se neměl moc hýbat, což ho může omezovat. Mikrofon navíc může snímat nástroje, které nechceme snímat. V případě, že dáme mikrofon blíže, sice můžeme potlačit ostatní nástroje a zpětnou vazbu, ale pohyb houslisty bude mnohem výrazněji znát a ani houslistovi se nebude líbit být "nalepen" k mikrofonu.


Snímače

Je zřejmé, že ozvučení houslí mikrofonem má mnoho nevýhod, proto houslisté velmi často používají snímače!

Kontaktní snímač
Špatně - elmag. snímač
Správně - elmag. snímač

Kontaktní snímač

Většinou se jedná o piezoelement, který se upevňuje pomocí pružného netvrdnoucího tmelu k horní desce v oblasti za kobylkou, přímo na kobylku nebo bývá přímo do kobylky zabudován. Nevýhodou je, že snímá pouze některou chvějící se část houslí, ale zpravidla dává silný signál.

Elektromagnetický snímač

Princip je stejný jako u elektrické kytary. Můžeme se setkat se single-coil i humbuckerem. Nutno ale vzít v úvahu, že struny musí být alespoň částečně kovové, buď vinutí nebo jádro. U houslí se původně dělali struny z ovčích střev, v dnešní době se často používá strun se jádrem ze syntetického kompozitu, které když budou omotané nemagnetickým materiálem zrovna hrát nebudou. V případě strun s kovovým vinutím může být každá struna obmotána jiným materiálem. Zkrátka výrobci houslových strun moc nehledí na magnetické vlastnosti.

U houslí se narozdíl od kytar nepoužívá magnet na každou strunu, protože pohyb smyčcem strunu rozkmitává víceméně jen v jedné rovině, oproti tomu při brnknutí kmitá struna různými směry. (magnety - viz obrázky)


Elektrické housle

Takové housle nemají ozvučnici a mají zabudovaný zpravidla snímač kontaktní nebo elektromagnetický. Zvuk je tedy ošizen o příspěvek ozvučnice a housle sami o sobě moc nezní, nicméně je tímto i potlačena zpětná vazba (zvuk z reproduktorů by jinak rozezněl ozvučnici).


Zdroje--Melecja1 1. 1. 2017, 15:31 (CET)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje