Uživatel:Melectom

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tomáš Melechovský

Návrh tématu semestrální práce: Autostereoskopické displeje


Autostereoskopické displeje

Autostereoskopické displeje jsou takové displeje, co dokáží zobrazovat stereoskopický (3D) obraz bez potřeby nošení speciálních brýlí. Můžeme je najít také (spíše většinou) pod názvem "3D bez brýlí", "Glasses-free" apod., což běžnému uživateli asi lépe shrne, o co se jedná. Lze je rozdělit na několik systémů: Two-view, Multi-view, Head-tracked, Light-field.

Princip Two-view systému s paralax bariérou

Two-view


Two-view systém produkuje jeden stereo pár pohledů, tedy obraz pro levé a pravé oko. Může se tak dívat většinou jen jeden pozorovatel. Pro tento typ se využívá zejména paralax bariréra. Jednotlivé sloupce displeje zobrazují obraz pro pravé a levé oko a paralax bariéra je nastavena tak, aby divák v pozorovací zóně viděl levým okem pouze obraz pro levé oko a pravým okem pouze obraz pro pravé. Two-view systém ale může produkovat jeden stereo pár zkopírovaný podél celé obrazovky a tak se může dívat více pozorovatelů současně, k tomu využívá obrazovku s principem lentikulárních čoček.

Princip Two-view systému s lentikulárními čočkami

Multi-view

Princip rozložení pixelů na multi-view displeji

Multi-view systém dokáže zobrazovat více různých stereo párů najednou, ty jsou většinou ještě zkopírovány, takže se může dívat více pozorovatelů. Využívají zejména princip lentikulárních čoček, můžou však být realizovány i s paralax bariérou. Displej s lentikulárními čočkami funguje tak, že jednotlivé pixely jsou určeny určitému pohledu, na povrchu je obrazovka pokryta lentikulárními čočkami, které lámou světlo tak, že je vidět pouze v určitém úhlu. Vytváří tak v oblasti před displejem střídající se zóny s obrazem pro různé pohledy.

Ukázka rozložení pohledů podél multi-view displeje

Head-tracked

Head-tracked systém využívá nejčastěji obrazovku s lentikulárními čočkami. Nejjednodušší metodou je přepínání obrazu tak, aby oči nikdy neviděly pseudoskopický obraz. Další metodou je použití dynamické paralax bariréry nebo posuvné vrstvy s lentikulárními čočkami. Složitější systémy zjišťují polohu pozorovatele, podle ní se pak v displeji přepínají pixely tak, aby byl pozorovateli zajištěn stále stejně kvalitní 3D vjem.


Light field

Light field (také nazývány jako super multi-view) displeje mají zajistit 3D obraz pro více pozorovatelů z různých pozic. Obraz je tvořen spoustou nasměrovaných paprsků tak, aby pozorovatel při plynulém pohybu vždy viděl kvalitní 3D obraz.


Displej Philips BDL4251VS

Technické údaje

ImageHandler.jpeg
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje