Uživatel:Mohlmart

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Zoom R16 - digitální rekordér

Zoom R16 je přenosné digitální záznamové zařízení, schopné pracovat jak ve standalone režimu, tak připojené k počítači ve funkci audio interface (zvuková karta) a DAW kontroléru

Popis zařízení

Konektory

Obr. 1: Zadní panel

Základem rekordéru je 8 analogových vstupů typu Combo XLR/Jack, umožňujících připojení různých zdrojů od mikrofonů, přes elektrické kytary a baskytary až po všemožné zdroje linkového signálu (klávesy, syntezátory). Impedance vstupů je 50 kOhm při zapojení nesymetrického zdroje a 1 kOhm pro zdroj symetrický. První vstup má možnost přepnutí na vysokou impedanci (Hi-Z) právě pro připojení kytary s elektromagnetickými snímači. Tato impedance je 470 kOhm.

Na pravém boku se kromě USB portu sloužícího pro spojení s počítačem nachází také další USB port, pomocí něhož je možné připojit například flash disk či externí HDD pro přenos projektu. Tento port lze také využít ke spojení dvou rekordérů do jednoho sychronizovaného celku a nahrávat tak až 16 stop současně. V dolní části pravého boku je slot pro SD kartu, které přístroj podporuje až do kapacity 32 GB (ve verzi SDHC)

Na výstupní části najdeme pouze dvojici symetrických konektorů typu jack 6,3 mm s impedancí 1 kOhm, sloužících k přenosu levého a pravého výstupního kanálu, a výstup na sluchátka. Ten je realizován taktéž 6,3 mm jackem a je schopen dodat výkon 2x20mW do zátěže 32 Ohm.

Bohužel není možné do těchto výstupů routovat nezávislý signál (s výjimkou metronomu, který lze přimíchat pouze do sluchátek) a tak je zařízení pouze 8in/2out a nelze počítat s použitím v nějaké náročnější aplikaci. Oba výstupy mají nezávislé hardwarové ovladače výstupní hlasitosti.

Horní panel

Obr. 2: Mixážní část horního panelu
Obr. 3: Transportní část horního panelu

Horní panel je možné pomyslně rozdělit na dvě části a to část mixážní a část transportní.

Mixážní část

Mixážní část obsahuje 8 sad ovladačů a indikátorů jednotlivých stop. Mezi ovladače kterými disponují všechny stopy patří ovladač zisku operující v rozmezí od -50dBm do +4dBm a pokryje tedy univerzálně jak linkovou, tak mikrofonní úroveň. Vedle knobu gainu je dioda indikující přebuzení vstupu (input clipping). Dalším indikátorem je čtyřsegmentový LED VU metr, indikující úroveň na výstupu insert efektů, tedy úroveň, která se ve skutečnosti bude nahrávat (Při přehrávání pak indikuje přehrávanou hlasitost). Pro oba indikátory platí zásada, že jakmile se rozsvítí červeně, znamená to překročení hranice 0 dB a zkreslení signálu. Pod level metry se nachází 60 mm fadery a přepínače stavu stopy (solo, mute, označená k nahrávání).

Další přepínače jsou jen na některých vstupech: Vstup 1 má přepínatelnou impedanci na zmíněných 470 kOhm, vstupy 5 a 6 mají volitelné fantomové napájení +48 voltů, což je nutnost pro použití kondenzátorových mikrofonů. Vstupy 7 a 8 je možné nahradit dvojicí integrovaných všesměrových kondenzátorových mikrofonů.

Vedle těchto osmi sloupců je sekce pro řízení master stopy. Obsahuje přepínač, který určuje, jestli metronom bude hrát jenom do sluchátek nebo i do obou hlavních výstupů. Místo ovladače gain se zde nachází míchání poměru signálu přímo ze vstupů a signálu přehrávaného (ať už z rekordéru nebo z PC při režimu interface). To je vhodné především pro bezlatentní odposlech například zpěváka při nahrávání. LED indikátory jsou zde tentokrát logicky dva a pod nimi fader master volume.

Transportní část

V levém horním rohu se nachází 10 tlačítek sloužících k ovládání funkcí rekordéru. Dvě významější jsou tlačítka 1-8 a 9-16, které jsou doplněny indikační LED diodou a slouží k nastavení osmice aktivních stop, které následně můžeme upravovat pomocí části mixážní. Další části slouží například k otevírání různých nabídek.

Na úrovni indikačních LED VU metrů se nachází podsvícený LCD displej schopný zobrazit řádek grafiky (status baterie a indikace zaputých funkcí - až tři pod sebou) a dva řádky textu. Vedle displeje je LED indikace metronomu. Pod displejem se nachází dalších 10 tlačítek pro funkce jako je play, stop, record, přetáčení apod. Pod těmito tlačítky je čtveřice kurzorových kláves pro pohyb v různých menu a nastaveních a nahrazení klávesnice. kurzorové klávesy jsou doplněny tlačítky enter a exit. Vedle nich se nachází scrollovací kolečko.

Základní technické parametry

Rekordér

Interface

Funkce rekordéru

Obr. 4: Celkový pohled

Primární účel zařízení je přenosný rekordér pro případy, kdy požadujeme středně velké množství stop a velkou mobilitu, typicky tedy nahrávání v různých zkušebnách, ať už celé kapely nebo její části, nahrávání mluveného slova, kde je třeba mít každého řečníka zvlášť (konference) a další aplikace, aniž by bylo potřeba mít sebou počítač s plnohodnotnou zvukovou kartou. K nahrávání slouží až 16 stop v jednom projektu, což není číslo nijak závratné a vylučuje náročné aplikace. Z 16 celkových mono stop je možné současně nahrávat až 8 stop a to buď z kombinovaných vstupů nebo integrovaných mikrofonů. Rekordér má samozřejmě různá omezení a to maximálně 1000 projektů na jedné SD kartě a maximálně 100 značek (markerů) v jednom projektu, což jsou hodnoty, které v praxi asi nikoho příliš neomezí. Délka nahrávání je limitována pouze kapacitou použité SD karty (cca 200 minut/GB).

DSP efekty

Protože se Zoom navenek tváří jako zařízení, které je schopné dát vzniknout profesionálním nahrávkám, je zde přítomno množství DSP efeků, zařazených do různých míst nahrávacího řetěžce (insert, send, master). Mezi vestavěné efekty patří:

Funkce zvukové karty a DAW kontroléru

Druhá funkce zařízení je osmikanálová zvuková karta pro recording. Výstupy má pouze dva, nelze ji tedy použít pro příliš složité aplikace (není tedy například možné, aby nahrávalo více muzikantů současně, pokud vyžadují různý signál v monitorech), ale poslouží pro poloprofesionální nahrávání bicích nástrojů, či celé kapely po jednotlivých stopách. Zvuková karta umí nahrávat v 24 bitovém rozlišení při vzorkovací frekvenci 96 kHz, což je v dnešní době dobře použitelný standard.

Čím je ale tato zvuková karta ve své cenové kategorii bezkonkureční, je schopnost pracovat jako kontrolér DAW. Se softwarem komunikuje prostřednctvím protokolu MIDI. Mezi podporované funkce patří zejména kompletní transport nabídka (play, record, stop, rewind, fast forward), kurzorové šipky (chovají se stejně jako na PC) a nastavitelná tlačítka F1-F5. Další důležitou funkcí je přepínání mute-solo-record a nastavení hlasitosti stopy (+ master stopy). Fadery nejsou motorizované, proto to není možné naopak. V praxi to pak znamená, že pokud se mix jemně vyladí pomocí myši, mohl by se snadno rozházet pohnutím fyzického faderu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje