Uživatel:Moldavac

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Audio efekty

Efekt v audio technice může být jakékoliv zařízení, které nějakým způsobem upravuje zvuk hudebního nástroje nebo zdroje zvukového signálu. Jsou používány při živých vystoupeních i ve studiích. Mezi příklady efektů patří zkreslení (distortion), reverb, wah-wah nebo ekvalizér.

Pedalboard.jpg

Typy efektů

Zkreslení (distortion, overdrive, fuzz)

Zkreslovací efekty púsobí na principu změny průběhu křivky (např. sinusoidy) zvukového signálu.

710px-Clipping waveform.png

Původně bylo tohoto efektu dosaženo u lampových zesilovačů jejich přebuzením, kdy se gain zesilovače nastavil na takovou úroveň, kdy zesilovač nebyl schopen zachovat všechny úrovně signálu a došlo k uříznutí vršku sinusoidy. Problém tohoto zkreslení byl ovšem v tom, že pro zkreslení by nutné zesilovače používat při téměř maximální hlasitosti. Proto přišli elektronikové a kytaristé s myšlenkou vytvoření umělého zkreslení.

Příklad provedení: Soft diode clipping

Zkreslení vytvářené pomocí dvou nebo více diod zapojených antiparalelně ve zpětné vazbě zesilovacího prvku, většinou operačního zesilovače v invertujícím zapojení.

Diode clipping.jpg

Využití

Využití těchto efektů především je u kytarových efektů, nicméně velmi časté je také použití pro jiné nástroje, například i pro zpěv (rádiový efekt).

Efekty pracující se změnou hlasitosti

- Volume pedal/boost– efekty které buď při sepnutí zvýší hlasitost signálu, nebo v případě volume pedalu řídí amplitudu podle míry sešlápnutí pedálu.

https://www.youtube.com/watch?v=9pyA_lSJXK4

- Kompresor – snižuje dynamický rozsah, silné signály zeslabuje, slabé zesiluje. Specifický příklad kompresoru je limiter.

- Noise gate – opak kompresoru, signál nad určitou úrovní zesílí, pod ní ho zeslabí.

Efekty pracující se změnou frekvenčního pásma

- Wah-wah

- Ekvalizér (EQ) – slouží k úpravám frekvenční charakteristiky zvukového signálu

Typy ekvalizérů:

- Tónová clona – pasivní prvek, nejjednodušší, nejlevnější, není potřeba přivádět napájecí napětí

- Tónové korekce – dvojice potenciometrů – bass, treble

- Vícepásmový grafický ekvalizér – tahové potenciometry

- Parametrický ekvalizér – nastavení parametrů frekvence, kvantita, kvalita

Cubase eq.jpg

- Hybridní ekvalizér- často u mixážních pultů - není zde dostatek místa na mnohopásmové grafické či parametrické eq => některá pásma mají například dva potenciometry – zesílení I frekvenci, některé mají pevně danou frekvenci a nastavujeme jenom zesílení

Efekty pracující s úpravou frekvenčního pásma

- Vibrato - napodobuje vibrato hrané prsty, frekvence se periodicky mění.

- Octaver - k signálu přidá kopii posunutou o oktávu.

- Pitch Shifter – efekt umožňující změnu tónu o nastavený počet půltonů.

- Chorus – K signálu se přidává další, který je modulovaný co se výšky tónu týče. Ve výsledku to zanechává dojem, že hraje více nástrojů (zpívá více lidí).

- Harmonizer – k tónu přidává další tóny v nastavené stupnici.

- Phaser - K signálu se přidá fázově posunutá kopie signálu.

Efekty pracující s časovým průběhem zvuku

- Delay - K signálu přidává zpožděnou kopii původního signálu (případně může pouze zpozdit původní signál). Existují i digitální i analogové, u digitálních je ale možné dosáhnout daleko většího zpoždění)

- Reverb - Velmi častý efekt. Také vytváří dojem ozvěny, zvuk se opakuje ale narozdíl od delaye i mění, jako by byl absorbován zdmi. Relativně jendoduchý na realizaci (pružinový reverb), je tedy zabudován v mnoho zesilovačích.

- Looper - Umožňuje nahrát několik taktů doprovodu a do nich nahrávat další smyčky. Jedná se vlastně o extrémně dlouhý delay.

- Flanger - pracuje s časovým průběhem, kopii signálu zpozdí a malý proměnný interval

Zpracování efektů

Krabičky (stompboxes)

Obvykle při živém vystoupení, nejčastěji uspořádané v pedalboardu. Důležitý vliv na zvuk má i pořadí zapojení krabiček za sebou. Možné také používat miltuefekty, kdy je více druhů efektů obsažených v jedn krabičce (to je téměř vždy realizováno digitální => často odmítáno mnoha muzikanty.)

Rack efekty

Více využívané ve studiu, profesionální muzikanti je ale mohou používat často i při živých vystoupeních místo krabiček.

Rack example.jpg

Zabudované efekty

Mnoho mixážních pultů, zesilovačů a i nástrojů (např. tónová clona na kytaře) má v sobě alespoň nějaké jednoduché efekty zabudované.


Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Effects_unit

http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Pedalboard-aneb-snadnejsi-zivot-kytaristy-tema-mesice~26~srpen~2008/

http://www.geofex.com/

http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Kytarove-zkresleni-Nic-jednodussiho~03~zari~2003/

http://hudebniforum.cz/kytarove-efekty/to-zakladni-o-kytarovych-efektech-t6945.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Flanging

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje