Uživatel:Novacfil

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka je zaměřená především na technologii Dolby, vedle toho ale samostatně existuje například DTS nebo SDDS.

Obsah

Reprodukce prostoroveho zvuku

Technika prostorového zvuku je používána k obohacení celkového hudebního dojmu především ve filmové, ale také hudební produkci. Je založena na obklopení posluchače množstvím zdrojů zvuků, což by mělo vytvořit věrnější zvukové prostředí a zdání, že je divák uprostřed dění. Vývoj od němého filmu k dnešním technologiím schopným reprodukovat zvuk ze všech směrů trval více než sto let.

Počátky

Filmové projekce byly původně němé, herci nemluvili a nezpívali, doprovodnou hudbu při projekci filmů zajišťoval obvykle buďto živý klavírista v kině nebo byl používán gramofon. Vůbec první záznam o veřejné projekci zvukového filmu je z Paříže z roku 1900, ale komerčně se rozšířili až kolem roku 1925. Jako průkopníka této nové technologie lze považovat filmové studio Warner Bros. se svým vynálezem Vitaphone, které nastartoval éru zvukových filmů. Tato novinka dala také vzniknout zcela novému žánru a to filmové hudbě, tvořené výhradně pro účel kinematografie.

Již v počátcích se objevil problém se synchronizováním promítaného obrazu se zvukem. Pokud zvuk není synchronizovaný, působí rušivým dojmem. A tak například zmíněný projekční systém Vitaphone používal klasické gramofonové desky, přehrávané během projekce. O synchronizaci se staraly synchronní motory, které přehrávaly jak filmový pásek, tak desku. Pokud došlo k desynchronizaci, musela být projekce zastavena a obraz se zvukem synchronizován ručně.

Fantasound

Obsluha nutná pro funkci systému Fantasound

Pro projekce v té době byl použit pouze jeden zvukový kanál - šlo tedy o monofonní přehrávání. Časem se ale objevil problém vycházející z podstaty jednokanálového zvuku. Hlas herce se překrýval s hudbou, případně i s ruchy. Z toho důvodu byla Waltem Disneyem v roce 1940 představena technologie zvaná Fantasound. Tato technologie byla jako první schopná přehrát stereofonní zvuk k promítanému filmu Fantasia. Pro tuto technologii se také poprvé použilo „hýbání zvukem“ v prostoru a to manuálně pomocí panningu (poměr kanálů). Vybavení kinosálů touto technologii bylo ale velmi drahé a náročné, takže neměla nakonec příliš velký komerční úspěch.

Dolby Stereo

Rozmístění reproduktorů v systému Dolby Stereo

Analogový zvukový formát, komerčně využívaný v kinematografii. Pomocí matice kóduje 4 nezávislé vstupní kanály (left, right, center, surround)
do dvou (left, right), které se vejdou na standardní dvoustopé pásky.

Jedním z prvních filmů, který byl promítán pomocí technologie Dolby Stereo bylo Star Wars v roce 1977.


Kódování

Kódování signálů

Signál středního kanálu je přičten k signálu levého a pravého kanálu. Signál zadního – surround kanálu je s fázovým posuvem o -90° přičten k levému kanálu a s posuvem o 90° k pravému kanálu. Popsaným způsobem tak získáme dva signály (levý úhrnný a pravý úhrnný), které obsahují zakódované signály ze všech čtyř snímaných kanálů.


Dekódování

Při monofonní a stereofonní reprodukci zakódovaného signálu je signál zadního kanálu navzájem v protifázi, a proto se odečte a vůbec se neuplatní. Při reprodukci dvoukanálového signálu systémem Dolby Stereo je nutné signál nejdříve dekódovat. Levý úhrnný kanál a pravý úhrnný kanál se reprodukuje přímo levým reproduktorem a pravým reproduktorem. Signál zadního kanálu je v těchto dvou kanálech opět navzájem v protifázi a neuplatní se. Signál pro střední reproduktor získáme prostým sečtením signálu levého kanálu a signálu pravého kanálu. Odečtením signálu pravého kanálu od signálu levého kanálu získáme signál zadního kanálu, který má ovšem oproti signálu levého kanálu a signálu pravého kanálu fázový posuv o 90° (tzn. signál zadního kanálu je zpožděn).

Dolby Digital

Rozmístění reproduktoru v systému Dolby Digital

Dolby Digital, známý především jako formát 5.1 je první digitální zvukový formát použitý pro filmovou produkci, který byl představen v roce 1992. Tato technologie využívá kódování AC-3 s kompresí 12:1 pro kódování 6 samostatných zvukových kanálů (left, right, center, left surround, right surround a LFE – kanál pro nízké kmitočty, který značí ono .1 v názvu). Plnohodnotné kanály mají frekvenční rozsah od 20 Hz do 20 kHz a nízko-frekvenční do 120 Hz. Dolby Digital se používal také pro kódování zvuku na DVD či pro digitální televizní vysílaní. Maximální datový tok tohoto formátu je 640 kbit/s, nejčastěji se používá však 448 kbit/s. Procesor v promítacím stroji snímá jak digitální záznam zvuku, tak analogový záznam. V případě velké nečitelnosti digitálního záznamu, která je dána nevhodným umístěným digitálního záznamu zvuku na filmovém pásu, přepne audio procesor zvuk na záložní analogový systém. Nečitelnost digitálního záznamu na filmovém pásku je dán tím, že je umístěn na pásku v místě, kde se s umístěním audio stopy původně nepočítalo.

Poprvé představeno ve filmu Batman Returns (1992).

Dolby Atmos

Nejnovější technologie prostorového zvuku představená v roce 2012. Atmos přináší nový směr v této oblasti. Od svých předchůdců se liší hned ve dvou zásadních aspektech - Přidává množství dalších reproduktorů a již nepracuje s dosud používanými audio kanály. Je schopný pracovat až se 128 nezávislými zvukovými stopami. Zároveň je však výrazně náročnější na vybavení. Je nutný speciální zesilovač schopný pracovat s novým přístupem k umisťování zvuků v prostoru a samozřejmě také množství nových reproduktorů, kabelů atd.
K únoru 2015 byl Dolby Atmos nainstalován přibližně v 2000 kinosálech.

Poprvé byla tato technologie představena ve filmu Brave.

Nové zdroje zvuku

Rozmístění reproduktorů v systému Dolby Atmos

První novinkou, se kterou tato technologie přišla, je přidání nové zvukové roviny pro ještě efektivnější obklopení diváka. Toho je docíleno umístěním zdrojů zvuků nad posluchače.
Navíc je také přidáno více postranních a surround reproduktorů, takže reproduktory za plátnem mohou být využity především pro dialogy a dění přímo v obraze.

Zvukové objekty

Jak vypadá práce se zvukovými objekty

Druhou a možná ještě zásadnější novinkou je představení tak zvaných zvukových objektů. S tím končí klasické rozdělení výstupů zvuku do různých kanálů. Pro přiblížení, typický prostorový systém jakým je například Dolby Digital, se skládá z několika kanálů. V každém z těchto kanálů je daná zvuková stopa, kterou přehrají všechny reproduktory přiřazené tomuto kanálu.
Toto s příchodem zvukových objektů mizí. V Dolby Atmos může být každý zvuk umístěn v prostoru naprosto libovolně a každý reproduktor může být adresován samostatně a muže mu být samostatně přidělen daný zvuk.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Fantasound
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitaphone
http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1360-analogovy-zvuk-systemu-dolby-stereo
http://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-atmos/dolby-atmos-specifications.pdf http://blog.dolby.com/2014/09/dolby-atmos-goes-cinemas-living-rooms/ http://filmsound.org/film-sound-history/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje