Uživatel:Novak110

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání
Původní Lytro

Obsah

Lytro & Light Field Camera

Řez hardwarem původního Lytra

První spotřebitelsky dostupný plenoptický fotoaparát (light field camera) vyrábí společnost Lytro. Jde o malý hranol s objektivem na jedné straně a 1,5" dotykovým displejem na straně druhé. Unikátní vlastností tohoto fotoaparátu je způsob, jakým zaznamenává scénu. Zachytává totiž nejen polohu a intenzitu (+ barvu) dopadajícího paprsku (jako konvenční přístroje), ale také směr, ze kterého paprsek přichází. Díky tomu umožňuje měnit hloubku ostrosti a zaostření dodatečně po pořízení snímku.

Galerie snímků

Jak to funguje

Základní princip snímání expozice

Místo konvenčního snímacího čipu využívá technika planární fotografie konvenční čip s předsazeným polem mikro-čoček. Každá taková čočka pak osvětluje pouze omezenou oblast konvenčních pixelů. Z toho je následně možné za použití chytré matematiky (FFT a RayTracingu) vyextrahovat informaci jak o jase a barvě, tak o směru, ze kterého paprsek přišel, a také informaci o hloubce ostrosti.Mikro-čočky = mikro-zářiče

Data z takto osvíceného senzoru je tedy nejprve nutné softwarově zpracovat. Pole mikro-čoček nyní považujeme za pole mikro-zářičů o patřičných vlastnostech, které je virtuálně rekonstruováno. Takovýto zdroj lze následně "virtuálně vyfotit" konvenčním způsobem, díky čemuž lze jednoduše zvolit bod zaostření a částečně měnit úhel snímání (dáno velikostí hlavního objektivu).


virtuální rekonstrukce a sejmutí scény

Cenou za tyto možnosti je významně snížené rozlišení výsledného obrazu.


Terminologie, parametry

Protože výstupní body obrazu neodpovídají přímo pixelům na konvenčním snímači, pracuje plenoptická fotografie s několika dalšími pojmy


Výhody / Nevýhody

Další použití

Budoucnost

Lytro ILLUM

Lytro nedávno vydalo nástupce prvního komerčního plenoptického fotoaparátu - Lytro ILLUM. Vypadá již více jako konvenční fotoaparát s lepším objektivem, který umožňuje zoom. Processing obrazu byl značně vylepšen a přidány pokročilé funkce, které najdeme i na konvenčních fotoaparátech (ovládání ISO, závěrky etc).

Někteří výrobci (Samsung) experimentují s využitím difrakčních mřížek předsazených před senzor místo pole čoček, za účelem miniaturizace a zlevnění výroby a ultimátně ve snaze zvýšit výstupní rozlišení a obecně kvalitu produkovaného obrazu.

Objevují se také pokroky v oblasti samotných senzorů. V laboratoři se podařilo vyrobit kompletně planární strukturu citlivou nejen na jas, ale také úhel dopadu svazku paprsků. (Angle-sensitive pixel) Taková technologie by umožnila eliminovat pole mikro-čoček, což by výrazně zvýšilo dosažitelné výstupní rozlišení.

Odkazy

Official Lytro Website

Lytro on Wikipedia

Light Field Camera on Wikipedia

Light Field Forum

Light-field Camera on ComputerPhile (YouTube)

Industrial Light-field Magic on ComputerPhile (Youtube)

Light-Field Photography Revolutionizes Imaging (spectrum.ieee.org)

Light Field Technology Aproaches Commercial Viability

Dappled Photography: Mask Enhanced Cameras for Heterodyned Light Fields and Coded Aperture Refocusing

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje