Uživatel:Novotj45

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání
Paměti RAM (Random access memory)
Ram paměti.jpg

neboli paměť s libovolným přístupem, která umožňuje čtení i zápis na libovolné pozici v paměti. Paměť je takzvaně energeticky závislá, což znamená, že po odpojení napájení se všechny data ztratí. Podle principu se rozdělují na statické a dynamické. RAM je používaná především v počítačových systémech.Historie RAM

Jeden z posledních modelů 1 Megabitových čipů od firmy VEB Carl Zeiss Jena v roce 1989

První počítače používaly pro paměťové funkce reléové obvody nebo zpožďovací linky. Později (1947) byla vyvinuta Wiliamsova tuba, která se považuje za prakticky první verzi RAM paměti. magnetická páska atd. Velký Boom přišel až s příchodem technologie tranzistorů, které umožnily velký výkonový vzestup počítačů. V roce 1968 byla vynalezena první DRAM paměť a vynalezl ji Robert H. Dennard, každý bit paměti představoval jeden tranzistor, doba obnovy (refresh) byla kolem 150 milisekund.


SRAM (statická RAM) Dnešní statické paměti jsou založeny na matici jednobitových buněk, přičemž každý bit je ralizován pomocí bistabilního klopného obvodu.

Bistabilní klopný obvod je tvořen pomocí čtyř tranzistorů CMOS.

Při použití technologie CMOS má minimální příkon a krátkou přístupovou dobu. Kvůli nutnosti používat alespoň dva tranzistory pro realizaci jedné buňky paměti (jednoho bitu) je poměr cena/kapacita vysoká. Statické paměti proto plní často úlohu cache mezi procesorem a dynamickou pamětí RAM (označuje se L1, L2, L3), kde je nutná velká rychlost a vzhledem k omezenému rozsahu není její vyšší cena kritická.

DRAM (dynamická RAM) Dynamická RAM (DRAM) je levnější a výrobně mnohem jednodušší, než SRAM, protože buňky jsou realizovány pomocí parazitních kapacit (jeden tranzistor). Nevýhodou je, že čas od času se musí obsah každé paměťové buňky obnovovat (anglicky refresh). Obnova, kterou zajišťuje speciální obvod (aby nebyl zbytečně zatěžován procesor), probíhá hromadně po celých řádcích, takže pokles výkonu paměti není dramatický (při obnově není paměť dostupná). Při čtení dochází k vymazání obsahu buňky, obnova proto musí probíhat také po každém čtení (proto je čtení 1,5× delší než zápis). Uchování informace je založeno na fyzikálním principu nabíjení kondenzátoru, konkrétně na parazitní (Müllerově) kapacitě řídícího tranzistoru. Takto vzniklý potenciál, který je ekvivalentní napětí, odpovídá logické 0 nebo 1. Jelikož vlivem svodů (podle svodového odporu) je tento potenciál vybíjen, je nutno obnovování informace v paměťové buňce často opakovat (několik set krát za sekundu). Obnova probíhá tak, že jsou paralelně sejmuty obsahy paměťových buněk na řádku, v budiči zesíleny a opět zapsány na původní místo. V osobních počítačích se jako vnitřní paměť používají téměř výhradně paměti DRAM.

Shrnutí:

Statická RAM

• uchování dat formou klopných obvodů

• hodnota výstupu závislá na hodnotě naposledy provedeného vstupu

• pro každý bit nutný klopný obvod

• rychlá, větší spotřeba, dražší


Dynamická RAM

• data se uchovávají pomocí vybíjených kondenzátorů

• nutný refresh (obnova) zapsaných dat

• menší spotřeba, levnější

• delší vybavovací doba

Moduly paměti RAM

SIMM je zkratka z anglického Single Inline Memory Module a označuje jednoduchý obvod sloužící k instalaci operační paměti (RAM) do počítače, případně jiného zařízení. Operační paměť PC je spojena s procesorem pomocí datové sběrnice. Tato sběrnice má danou datovou šířku – v případě PC, které využívaly SIMM moduly to bylo nejčastěji 32bitů. Šířka datové sběrnice a připojené operační paměti musí být stejná. Operační paměť je realizována pomocí paměťových čipů. Tyto čipy však mají různou datovou šířku (velmi často 1, 4 nebo 8 bitů). Pro připojení paměti k datové sběrnici by tedy bylo potřeba velkého množství jednotlivých čipů a jednalo by se o nepraktickou záležitost. Proto byly jednotlivé čipy připájeny na destičku s danou datovou šířkou a standardním konektorem.DIMM (zkratka Dual In-line Memory Module) je v informatice označení pro paměťový modul paměti RAM určených pro použití v osobních počítačích, pracovních stanicích a serverech, které byly uvedeny na trh společně s nástupem procesorů Intel Pentium. Předchůdcem pamětí DIMM byly paměti SIMM. Hlavní rozdíl mezi SIMM a DIMM je ten, že DIMM má na obou stranách samostatné elektrické kontakty, zatímco kontakty na SIMM byly zdvojené (tj. po obou stranách stejné). Dalším rozdílem je, že standardní SIMM moduly jsou 32bitové, zatímco DIMM jsou 64bitové. Pokud byl procesor Pentium používán s moduly SIMM, musely být osazovány v párech, aby pokryly paměťovou sběrnici, která byla u Pentia 64bitová. Procesor tak přistupoval současně ke dvěma modulům. Moduly DIMM byly zavedeny proto, aby problém odstranily.Některé typy paměti RAM


SDRAM je zkratka z anglického Synchronous Dynamic Random Access Memory, označující paměť typu DRAM se synchronním způsobem přenosu dat. Používá se jako operační paměť v osobních počítačích. Předchůdci SDRAM, například EDO DRAM nebo FPM DRAM, používaly asynchronní přenos dat.Paměťové moduly SDRAM jsou obvykle napájeny napětím 3,3 V, varianty s napájením 5 V jsou méně časté. Používají se moduly DIMM, které mají 168 pinů a zámek v podobě 2 zářezů.


DDRSDRAM (zkratka pro double-data-rate synchronous dynamic random access memory) je typ pamětí používaný v dnešníchpočítačích. Dosahuje vyššího výkonu než předchozí typ SDRAM tím, že k přenosu dat dochází při každé změně hodinového signálu, tedy při jeho nástupné i sestupné hraně. Tento přístup zvyšuje efektivní výkon téměř dvakrát bez nutnosti zvyšování frekvence sběrnice. DDR paměti na 100 MHz jsou tedy přibližně stejně rychlé jako SDR paměti na 200 MHz.


DDR2 neboli double-data-rate 2 SDRAM je evoluční nástupce operační paměti DDR SDRAM. Tato technologie se používá pro vysokorychlostní ukládání pracovních dat. Hlavní rozdílem mezi DDR a DDR2 moduly je v tom, že sběrnice, kterou DDR2 paměťové moduly používají, je taktována na dvojnásobku rychlosti paměťové buňky. Z praktického hlediska můžeme říct, že čtyři slova dat mohou být přenesena během jednoho cyklu paměťové buňky. Stručně řečeno DDR2 dokáže efektivně pracovat na dvojnásobku rychlosti DDR. Pracují při standardním napětí 1,8 V až po nestrandardní a rizikové 2,4 V. Mnoho pamětí zvládá napětí v rozmětí 1,8 – 2,2 V, pak může dojít k poškození.


DDR3 neboli double-data-rate 3 SDRAM je evoluční nástupce operační paměti DDR2. Tato technologie se používá pro vysokorychlostní ukládání pracovních dat. Hlavní rozdíl meziDDR2 a DDR3 je v rychlosti pamětí. Počáteční 400 MHz proti 1,066 GHz a nejvyšší 1,2 GHz proti 2,133 GHz (už jsou ohlášeny přes 2,4 GHz). Standardní napětí určené standardem JEDEC bylo sníženo z 1,8 na 1,5 V. Ve skutečnosti většina pamětí potřebuje napětí mezi 1,65 a 1,8 V.
Zdroje: http://www.root.cz/clanky/staticke-a-dynamicke-pameti/, http://cs.wikipedia.org/wiki/RAM,http://en.wikipedia.org/wiki/RAM, http://cs.wikipedia.org/wiki/SRAM

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje