Uživatel:Novotl27

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Bluetooth

Technologie Bluetooth je definována standardem IEEE 802.15.1. Spadá do kategorie osobních počítačových sítí (Personal Area Network). Vytvořen byl v roce 1994 firmou Ericsson jako bezdrátová náhrada za sériové drátové rozhraní RS-232.

Vývoj

Úplné počátky technologie Bluetooth spadají už do roku 1994, kdy divize mobilní komunikace firmy Ericsson zadala k vypracování studii realizovatelnosti náhrady univerzálního kabelového propojení dvou mobilních telefonů, popřípadě i s jinými zařízeními. Poté byla začátkem roku 1998 založena pěti firmami – IBM, Toshiba, Intel, Ericsson a Nokia – skupina Bluetooth Special Interest Group (BSIG). Cílem této skupiny bylo vytvořit univerzální standard pro tzv. Wireless Personal Area Networks (WPAN). První hotovou specifikaci pak BSIG uveřejnilo ve verzi 1.0a v červenci roku 1999. Poměrně úzký kruh zakladatelů BSIG byl brzy nato v rámci propagace rozšířen o firmy 3Com, Lucent, Microsoft a Motorola. Dnes již má skupina BSIG více než 10 000 členů.

Specifikace

Bluetooth pracuje v ISM pásmu 2,4 GHz (jako Wi-Fi). K přenosu využívá metody FHSS, kdy během 1 sekundy provede 1600 přeladění mezi 79 frekvencemi s rozestupem 1 MHz. Tento mechanismus zvyšuje odolnost spojení vůči rušení na stejné frekvenci. Dělí se do několika výkonových úrovní (1 mW, 10 mW, 100 mW).


Vlastnosti

Bluetooth je definován jako architekturová vrstva, kterou tvoří několik základních protokolů. Náhradní kabelový protokol, telefonní kontrolní protokol a protokol o příjmu Bluetooth. Pro Bluetooth jsou povinné protokoly LMP, L2CAP a SDP. Kromě toho jsou všeobecně podporovány protokoly HCI a RFCOMM.

LMP

Používá se k řízení radiového spojení mezi dvěma zařízeními a je realizován na řadiči.

L2CAP

Používá se k multiplexnímu logickému spojení mezi dvěma zařízeními pomocí různých protokolů vyšší úrovně. Poskytuje segmentaci a on-air pakety. V základním režimu L2CAP mají pakety minimální MTU 48 bajtů, výchozí hodnota je 672 bajtů a maximální až 64 KiB. Spolehlivost L2CAP režimu je dána opakovaným přenosem jedním kanálem a CRC kontrolou.

SDP

Service Discovery Protocol (SDP) umožňuje jednomu zařízení nalézat služby podporované dalšími zařízeními, a jejich přidružené parametry. Například při připojení mobilního telefonu do náhlavní soupravy Bluetooth, bude SDP použito pro určení toho, které Bluetooth profily jsou podporovány náhlavní soupravou (hands free profil, A2DP, atd.) a multiplexní nastavení protokolu potřebného pro připojení ke každému z nich. Každá služba je identifikována (UUID), oficiální služba Bluetooth profilů přidělí krátkou formu UUID (16 bitů místo 128).

HCI

Standardní komunikace mezi hostitelem (např. PC nebo OS mobilního telefonu) a řadičem (Bluetooth IC). Tento standard umožňuje přijímajícímu protokolu nebo řadiči IC být vyměněn s minimální úpravou. Existuje několik HCI norem transportní vrstvy, z nichž každá používá jiné hardwarové rozhraní pro přenos stejného příkazu, události nebo datového paketu. Nejčastěji používané jsou USB (v PC) a USART (do mobilních telefonů a PDA). V Bluetooth zařízení s jednoduchou funkcí (např. sluchátka), hostitelský protokol a řadič mohou být realizovány na stejném mikroprocesoru. V tomto případě HCI je nepovinné, ale často je implementováno jako vnitřní softwarové rozhraní.

RFCOMM

Radiofrekvenční komunikace (RFCOMM) je náhrada kabelového protokolu, který slouží k vytvoření virtuálního sériového datového toku. RFCOMM poskytuje binární přenos dat a emuluje EIA-232 (dříve RS-232) řídící signály ve vrstvě Bluetooth pásma. RFCOMM nabízí jednoduchý spolehlivý datový proud k uživateli, podobně jako TCP protokol. Používá se na mnoha telefonních profilech jako nosič pro AT příkazy, stejně jako transportní vrstva pro OBEX přes Bluetooth. Mnoho aplikací používá Bluetooth RFCOMM pro jeho širokou podporu a veřejně dostupné API na většině operačních systémech. Kromě toho mohou aplikace, které používají sériový port pro komunikaci, použit i RFCOMM.

Připojení

Bluetooth podporuje jak dvoubodovou, tak mnohabodovou komunikaci. Pokud je více stanic propojeno do ad-hoc sítě (tzv. piconet), působí jedna radiová stanice jako řídicí (master) a může simultánně obsloužit až 7 podřízených (slave) zařízení. Všechna zařízení v pikosíti se synchronizují s taktem řídicí stanice a se způsobem přeskakování mezi kmitočty. Specifikace dovoluje simultánně použít až 10 pikosítí na ploše o průměru 10 metrů a tyto pikosítě dále sdružovat do tzv. scatternets neboli „rozprostřených“ sítí

Bluetooth vs Wi-Fi

Implementačně je u Wi-Fi s Bluetooth podobný tzv. ad-hoc způsob komunikace. Wi-Fi pracuje na linkové vrstvě síťového modelu ISO/OSI, nestará se o typ přenášeného protokolu. Naproti tomu Bluetooth řeší sám o sobě vyšší, až aplikační vrstvy síťového modelu. Z toho vyplývá, že pro každý typ připojitelného zařízení musí mít Bluetooth definován speciální protokol, pomocí kterého s ním bude komunikovat. Tento způsob komplikuje vývoj softwarové podpory Bluetooth (tj. ovladač zařízení), ale i kompatibilitu jednotlivých implementací, jež mohou obsahovat chyby, které způsobí nefunkčnost komunikace. Na druhou stranu však zjednodušují vývoj software, který dané zařízení používá a konfiguraci jednotlivých zařízení, která mají být propojena.


Verze Bluetooth

verze 1.0 + 1.b

První verze, která měla řadu problémů s kompatibilitou.

verze 1.1

První komerční verze, která byla v roce 2002 uznána jako IEEE Standard 802.15.1. Přidán byl indikátor síly signálu(RSSI) a podpora pro nešifrované kanály.

verze 1.2

Přeskakování frekvence (AFH), která zlepšuje odolnost vůči rádiovému rušení a zamezení používání přeplněných frekvencí. Dále se zvýšila přenosová rychlost na až 721 kbit/s. Přibyla rozšířená synchronní připojení (ESCO), která zlepšují kvalitu podpora pro třídrátové USART rozhraní.

verze 2.1 + EDR

Hlavním rysem v2.1 je bezpečné jednoduché párování (SSP), to zlepšuje spárování zařízení a zároveň používání zvýšené bezpečnosti. Přibyla rozšířené informace EIR, která poskytují více informací v průběhu vyhledávání.

verze 3.0 + HS
verze 4.2

Vydána v roce 2010, hlavní výhodou je nízkoenergetická náročnost pro zařízení s menšími datovými toky.

verze 4.2

Zahrnuje protokol 6LoWPAN, který ke komunikaci používají například chytré žárovky.

Zdroje

pcworld.cz/hardware/Zaklady-technologie-Bluetooth-puvod-a-rozsah-funkci-6635

cs.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

http://www.elektrorevue.cz/clanky/04003/index.html#Kapitola%202

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje