Uživatel:Paroujak

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Návrh tématu semestrální práce: Monitory (obrazovky CRT, LCD (LED), PLAZMA)

Monitor - obrazovka

- je základní výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací. Při připojení k počítači je propojen s grafickou kartou.

Obsah

Základní parametry

Úhlopříčka

- Vzdálenost mezi protilehlými rohy obrazovky, udávána v palcích, např. 22 (palců) = 55,9 cm... 1 palec = 2,54 cm

Rozlišení

- Rozlišení monitoru nebo displeje je počet pixelů (nebo maximální rozlišení obrazu), které může být zobrazeno na obrazovce. Často se udává jako počet sloupců, které se uvádí vždy jako první, krát počet řádků. Dnes již zpravidla 1920x1080 obrazových bodů

Doba odezvy

Dobou odezvy nazýváme čas (udávaný v milisekundách), který je u LCD televizoru či monitoru potřebný k tomu, aby jeden z jeho obrazových bodů (pixel) přešel ze zhasnutého stavu do plně rozsvíceného a zpět (černá-bílá-černá). Poslední typy LCD monitorů dosahují odezvy už kolem 2 ms. Čím nižší, tím lépe, ale pro kancelář dostačuje i 8 ms. Nízká odezva je důležitá pro rychlé scény (hry, sport)

Kontrastní poměr

- Udává hodnotu, která popisuje rozdíl (poměr) svítivosti dvou sousedních bodů obrazového zářiče. Čím větší je kontrastní poměr, tím detailněji je obrazovka schopná zobrazit scénu s velice tmavými i světlými místy.

U LCD monitorů je jako vysoce nadprůměrná hodnota považován poměr 750:1 a více, běžný standard je hodnota cca 600:1. Monitory s kontrastem 450:1 a méně jsou vhodné pouze na nenáročné kancelářské aplikace. U data projektorů je jako špičková hodnota považován poměr 2000:1, jako standardní hodnota pak cca 1000:1. Plazmové televize zpravidla dosahují opravdu excelentních kontrastních poměrů 3000:1 a více.

Vstupy

- D-sub, DVI nebo HDMI (digitální pro přenos videa ve vysokém rozlišení, zpětně kompatibilní s DVI), některé monitory mohou mít ještě oddělené RGB (analogové) vstupy

Elektrická spotřeba

- Udávaná ve Wattech (W)

Pozorovací úhly

- Udává úhel (H-horizontální, V-vertikální) z jakého je možné na obrazovku nahlížet, tak aby obraz byl čitelný.(Používá se především u LCD televizí či monitorů). Velká hodnota úhlů, tedy rozsah ze kterého může být na monitory koukáno je do jisté míry měřítkem jejich kvality. Hodnoty kolem 170 stupňů v obou směrech jsou považovány za velmi slušné a dosahují jich špičkové přístroje.

Svítivost

Hodnota udává množství světelného toku, vysílaného bodovým zdrojem do prostorového úhlu. Základní jednotka svítivosti v soustavě SI je cd (candella). V našem oboru nejčastěji používáme cd/m2 a nebo lumen (ANSI) U LCD monitorů je dostatečná hodnota 250 až 350 cd/m2

Cathode ray tube, CRT

Obraz na monitoru vzniká pomocí vysílání tří elektronových paprsků ze tří elektronových děl, které jsou usměrňovány pomocí elektromagnetického pole vychylovacích cívek. Paprsky pak dopadají na stínítko (což je vlastně součást vzduchoprázdné obrazovky) potažené fosforem. Elektrony díky usměrnění dopadají přesně na určené místo, které se na určitou chvíli rozzáří. Ve své době se uplatňovaly tři typy stínítek (masek) – delta, štěrbinová a trinitron, přičemž nejkvalitnější obraz poskytovaly monitory typu trinitron.

Schematický průřez barevnou CRT

Popis obrázku:

1. Elektronové dělo (emitor)
2. Svazky elektronů
3. Zaostřovací cívky
4. Vychylovací cívky
5. Připojení anody
6. Maska pro oddělení paprsků pro červenou, zelenou a modrou část zobrazovaného obrazu
7. Luminoforová vrstva s červenými, zelenými a modrými oblastmi
8. Detail luminoforové vrstvy, nanesené z vnitřní strany obrazovky


Liquid crystal display, LCD (LED)

U klasických LCD panelů je na zadní stěně monitoru zdroj světla, nejčastěji studené katody CCFL, jež jsou dnes nahrazovány pásy LED diod. Odsud světlo putuje do speciální rozptylovací vrstvy, která se pokusí světlo co nejrovnoměrněji rozvést po celé ploše monitoru. Dále světlo prochází přes první polarizační filtr do vrstvy s tekutými krystaly, které jsou řízeny elektronikou monitoru dle vstupního signálu. Zde se určuje intenzita jasu jednotlivých pixelů. Nyní stále ještě bílé světlo zamíří do vrstvy s barevným RGB filtrem, odkud se dále již v barvě přenáší na druhý polarizační filtr. Jako ochranná vrstva slouží tenké sklo, na němž jsou dále ještě nasazeny tři vrstvy, jež se snaží o co nejlepší rozptýlení světla a další vylepšení promítaného obrazu.

U LED je podobná struktura, jenom zdoj světla je LED.


Průřez LCD

Popis obrázku:

1. Vertikální polarizační filtr
2. Skleněný substrát
3. Vrstva tekutých krystalů
4. Skleněný substrát
5. Horizontální polarizační filtr
6. Reflexní vrstva odrážející obraz směrem k pozorovateli

Plazmová obrazovka

Plazmový displej se skládá ze dvou velkých skleněných desek, mezi nimiž najdete maličké komůrky s elektrodou, které jsou naplněny silně ionizovanou směsí vzácných plynů neonu a xenonu (plazmou). Když televizi zapnete, elektroda přivede do plynu proud a v plazmě se uvolní volné elektrony. Kladné ionty a záporné elektrony se začnou srážet, což způsobí, že se ionty dostanou do excitovaného stavu a uvolní foton. Na čelní straně každé komůrky je nanesena vrstva speciálních chemikálií – luminoforů, které po uvolnění fotonů začnou zářit červenou, zelenou nebo modrou barvou. Kombinací těchto tří barev vzniká obrazový bod. Překrytím červené, zelené a modré lze vytvořit jakoukoliv barvu viditelného spektra včetně realistické černé.

Průřez Plazmy
1. Přední skleněná vrstva
2. Dielektrická vrstva s elektrodami
3. Jeden pixel tvořený třemi RGB subpixely
4. Dielektrická vrstva s elektrodami
5. Zadní skleněná vrstva

Organic light-emitting diode, OLED

Mezi průhlednou anodou a kovovou katodou je několik vrstev organické látky. Jsou to vrstvy vypuzující díry, přenášející díry, vyzařovací vrstva a vrstva přenášející elektrony. V momentě, když je do některého políčka přivedeno napětí, jsou vyvolány kladné a záporné náboje, které se spojují ve vyzařovací vrstvě, a tím produkují světelné záření. Struktura a použité elektrody jsou uzpůsobeny, aby docházelo k maximálnímu střetávání nábojů ve vyzařovací vrstvě. Proto má světlo dostatečnou intenzitu.


Zdroje

http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma, http://en.wikipedia.org/wiki/Cathode_ray_tube, http://cs.wikipedia.org/wiki/OLED http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plasma-display-composition.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Monitor_(obrazovka) http://www.datart.cz

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje