Uživatel:Pokort14

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Obrazové snímače CCD

CCD snímač

CCD (Charged-coupled device) neboli nábojově vázaná součátka je hardwarová součástka používaná pro snímání obrazu. Nalezneme ji velmi často v digitálních fotoaparátech i kamerách, scannerech, čtečkách čárových kódů, ale také u dalších přístrojů.


Historie

CCD je vynález z roku 1969 od Willarda Boylea a George E. Smitha. V roce 2009 byli za tento vynález oceněni Nobelovu cenu za fyziku. Vynález se velmi blízko váže k vývoji určitého typu paměťového registru, který v podstatě funguje jako CCD bez přístupu světla. CCD můžeme tedy považovat za posuvný registr vystavený působení světla.


Princip funkce

Princip CCD

CCD využívá fotoefektu - fotony při nárazu do atomu dokáží převést některý z elektronů ze základního do excitovaného stavu. Takové elektrony jsou v polovodiči velmi důležité - podílí se na elektrické vodivosti respektive je možno ho z polovodiče odvést pomocí přiložených elektrod, tak, jak se to děje například u běžné fotodiody. Elektroda je od polovodiče u CCD izolována tenoučkou vrstvičkou oxidu křemičitého SiO2, aby fotoefektem uvolněné elektrony nemohly být odvedeny pryč.

Nejprve jsou ze snímače odebrány všechny volné elektrony, čímž dojde ke smazání předchozího obrazu.V další fázi se na snímač nechá působit světlo V další fázi se na snímač nechá působit světlo. Dopadající fotony excitují elektrony v polovodiči a tyto elektrony jsou poté přitahovány ke kladně nabité elektrodě. Naopak vzniklé díry jsou přitahovány ke spodní elektrodě snímače. Poté se v rytmu hodinového signálu začne zvyšovat napětí na dalších elektrodách a na předchozí dochází ke snižování napětí, čímž dochází k posunu elektronů od jedné elektrody ke druhé. Tento proces se opakuju, až elektrony dorazí k výstupnímu zesilovači. Ten pak provede zesílení potřebné k dalšímu zpracování obrazu.


Konstrukce snímače

Lineární
Lineární snímač

Lineární CCD jsou hojně využívané, když stačí snímat obraz pouze v jednom směru, ať už je obraz jednorozměrný nebo je druhý rozměr snímán jinak. Příkladem této konstrukce může být CCD sloužící ke čtení čárových kódů, scanner nebo fax.

Plošné
Plošný snímač

Základní konstrukce dvojrozměrného CCD je, že spojíme několik lineárních CCD na jednom čipu. Náboje tedy na koncích řad nevstupují do obrazových zesilovačů ale vstupují do dalšího lineárního CCD, které je k předchozím řadám kolmé. Teprve tímto CCD snímačem postupují k jedinému zesilovači na jeho konci. Existují samozřejmě daleko složitější konstrukce, které zajišťují zlepšení parametrů snímače, a to hlavně rychlosti čtení.


Snímání barevného obrazu

Barevný obraz je snímán pomocí CCD snímačů dvěma metodami. První využívá pro každou základní barvu RGB samostatný snímač s požadovaným barevným filtrem. Druhou možností je umístění těchto filtrů v šachovnicovém vzoru před snímače.

Tříčipové uspořádání

Tříčipové uspořádání se využíváno v profesionálních kamerách, kde již nevadí větší velikost, hmotnost kamery a také výrazně vyšší cena. Ta je dána především kvůli nutnosti přesného mechanického seřízení jemné optiky a přítomnosti tří CCD snímačů Obraz prochází od objektivu soustavou dvou polopropustných zrcadel s barevnými filtry a je rozdělen pro tři CCD snímače.

Interpolace barev z Bayerova filtru

V digitálních fotoaparátech, menších amatérských videokamerách a řadě dalších zařízení se používá snímání barevného obrazu jediným CCD, na jehož jednotlivých pixelech jsou naneseny barevné filtry. Nejčastějším je takzvané Bayerovo uspořádání těchto filtrů (nechal si ho v roce 1976 patentovat Bryce Bayer z firmy Eastman Kodak). Využívá toho, že lidské oko je nejcitlivější na žlutozelenou barvu a proto je informace o této barvě pro něj nejdůležitější. Proto také má Bayerův filtr dvojnásobný počet zelených buněk oproti buňkám červeným a modrým.


Vlastnosti CCD

Kamera s CCD snímačem

Buňky reálného CCD snímače jsou ve skutečnosti výrazně složitější než je výše popsáno a uvedeno na obrázcích.

Velikosti snímačů

Existuje celá řada používaných velikostí CCD snímačů, které se většinou udávají v palcových mírách. Základním měřítkem v běžné fotografii se stala velikost políčka tzv. kinofilmu, která je 36×24 mm. Počet použitelných buněk CCD prvku je vždy o něco menší než je jejich faktický počet. Jednak u barevného snímače jsou buňky v krajních řadách nepoužitelné kvůli Bayerově interpolaci. Výrobci digitální elektroniky také často nechávají na okrajích snímačů z různých konstrukčních důvodů ochranná pásma. Tabulka a obrázek ukazují velikosti běžně používaných CCD snímačů.

Rozlišení snímačů

Rozlišení se udává v megapixelech (neboli milionech obrazových bodů). Běžné CCD snímače dnešních digitálních fotoaparátů a kamer mají rozlišení od 1 do 12 Mpx. Existují ale snímače s nižším i vyšším rozlišením.

Výhody a nevýhody CCD snímačů

Dynamický rozsah

Dynamický rozsah udává rozsah odstínů od nejčernější černé k nejbělejší bílé, kterou je ještě CCD snímač schopen rozlišit. Rozsah závisí na šumu buňky a také její kapacitě. Šum vzniká nejčastěji tepelným pohybem krystalové mřížky polovodiče. Při něm se občas uvolní elektron bez jakéhokoliv působení fotonu.

Citlivost

Mezi základní vlastnosti CCD snímače, které zajímají uživatele, patří mimo rozlišení také jeho základní citlivost. Udává se zpravidla jako tzv. ISO citlivost.

Vinětace

Protože jednotlivé buňky CCD jsou vybaveny čočkami, dopadá na ně maximum světla pouze ze směru kolmého k rovině snímače. Jakmile dopadají paprsky jen mírně šikmo, je jejich účinnost zmenšená. To se projeví postupným ztmavováním obrazu směrem k okrajům.Porovnání se snímači CMOS

Cena - snímače CCD jsou výrazně dražší než CMOS

Rozměry řešení - snímače CMOS dosahují menších rozměrů

Spotřeba - spotřeba nižší u CMOS

Kvalita obrazu - výrazně kvalitnější obraz CCD snímačů

Rozlišení - větší rozlišení u CCD

Fill faktor (činná plocha) - CCD snímače mají větší činnou plochu

Digitální šum - CMOS jsou náchylnější na šum

Rychlost - CMOS snímače vykazují vyšší rychlost

Dynamický rozsah - CCD mají větší dynamický rozsah

Možnost výřezu - CCD primárně neumožňují, CMOS ano


Vyjdeme-li z těchto rozdílů, dojdeme k závěru, že CCD bývají využívány pro práci na vysoce kvalitních snímcích, s mnoha dokonale zhodnocenými pixely a za vyšší citlivosti ke světlu. Naopak senzory CMOS mívají obrazovou kvalitu nižší, nižší rozlišovací schopnost a nižší citlivost. Na druhou stranu fotoaparáty CMOS jsou mnohem levnější a mají vyšší životnost baterie. Oba dva typy snímacích čipů velké množství výhod i nevýhod. Výhody CMOS snímačů ocení zejména výrobci fotomobilů, kde je požadovaná nízká spotřeba, cena i rozměry řešení. Kvalita snímků u fotomobilů není tak kritická, a proto se nelze divit tomu, že se zde CCD čipy příliš často nepoužívají. Z porovnání je také celkem jasné, proč se v digitálních fotoaparátech a kamerách velmi často používají CCD čipy a CMOS je spíše výjimkou.


Zdroje

http://www.digimanie.cz/fotomobily-snimaci-cipy-cmos-vs-ccd/2885

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/748-ccd-zakladni-princip

http://mobilizujeme.cz/wp-content/uploads/2012/01/ccd.jpg

http://www.videokamery.cz/sites/default/files/imce/users/jelinek/3-3ccd05-big.jpg

http://i.idnes.cz/07/063/cl/JLB1c00ea_ccd.jpg


--Pokort14 10. 12. 2013, 09:46 (CET)

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje