Uživatel:Semanmar

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Dotykové displeje

Prvni dotyková obrazovka v CERNu

Historie

1965 - E.A. Johnson (Royal Radar Establishment) publikoval krátký článek zaměřený na kapacitní dotykové obrazovky

1968 - Publikován článek popisující aplikaci dotykových obrazovek v leteckém průmyslu

1970 - Frank Beck a Bent Stumpe (CERN) navrhli první kapacitní dotykovou obrazovku

1972 - University of Illinois - patentována optická dotyková obrazovka (16x16 bodů)

1973 - První dotyková obrazovka vyrobena a použita v CERNu

Dotyková obrazovka ve vozidle Buick Reatta

1975 - George Samuel Hurst získal patent na rezistivní dotykovou obrazovku

1982 - Vyrobena první rezistivní dotyková obrazovka

1982 - První multi-touch technologie vynalezená na University of Toronto (kamerový systém)

1980+ - Hromadně instalovány dotykové obrazovky do kokpitů letadel

1980+ - V GM vyvinuli ECC (Electronic control center) pro ovládání základních prvků vozidel

1985 - První kapacitní multi-touch obrazovka

1986 - Představen počítač Atari ST - první grafický pokladní systém s dotykovou obrazovkou

1988 - Lift-off strategie umožňuje rozlišení dotyku na až samostatné pixely

1990 - Vydána studie single a multi-touch obrazovek popisující pohybová gesta (otáčení knoflíků, posouvání sliderů apod.)

1991 - První prototyp PDA s dotykovým sliderem

1993 - Vynalezen první dotykový telefon IBM Simon (Foto)


Rezistivní displeje

Schéma rezistivního displeje [2]

Rezistivní dotykový display se skládá z několika vrstev. Hlavní roli mají dvě tenké průhledné desky, které od sebe dělí tenká vzduchová mezera. Vrchní vrstva musí být pružná a je většinou plastová, spodní vrstva bývá skleňěná. Obě vrstvy jsou pokryty vrstvou vodivého materiálu s rovnoměrně rozloženým elektrickým odporem. Každá vrstva na protilehlých stranách dvě elektrody (osa X a osa Y), které přivádí napětí do vodivé vrstvy. V případě dotyku displaye se vrstvy dotknou a vznikne tím vodivé spojení dvou vrstev. Display se poté chová jako pár napěťových děličů, ze kterých lze odečíst přesnou polohu dotyku. Na spodní vrstvě jsou vytisknuté "tečky", které zabraňují spojení těchto dvou vrstev bez dotyku displaye.

Metody snímání polohy dotyku

- 4-drátová metoda: (obr.) Jedná se o nejběžnější metodu využívající napěťový dělič. Dolní deska snímá polohu v ose X a horní deska v poloze Y.
- 5-drátová metoda: (obr.) Tato metoda má 4 elektrody na spodní desce a jedna elektroda na horní desce slouží k snímání obou os. Opět se využívá napěťových děličů. Nejprve se přiloží kladné napětí na dvě sousední elektrody v ose X a na vrchní desce se změří napětí v ose Y. Poté se přiloží kladné napětí na dvě sousední elektrody v ose Y a sejme se hodnota napětí v ose X.
- 8-drátová metoda: (obr.) Vylepšení 4-drátové metody. Struktura je rozdílná v tom, že na každé elektrodě jsou dva vodiče. 4 přidané vodiče slouží ke kalibraci dotykové plochy a zobrazovacího displaye z důvodu opotřebení hardwaru, změně odporu vodičů apod.
- Digital matrix: (obr.) Ačkoliv je v názvu použito slovo "Digital", jedná se o analogové snímání dotyku stejně jako v přdchozích třech případech. Tato metoda je nejstarší a nejméně přesná. Obě vrstvy v sobě mají zabudované tenké vodiče. Každá v jedné ose. V případě dotyku těchto vidičů se opět desky elektricky spojí a je možné zjistit polohu dotyku. Polohu lze ale zjistit pouze v místech, kde se vodiče kříží.

Výhody rezistivnch displejů

- Nízká cena díky jednoduché struktuře a snimacích obvodů
- Pro dotyk obrazovky lze použít cokoliv
- Vysoké rozlišení a přesnost určení polohy dotyku
- Nízká spotřeba
- Podpora multi-touch technologie

Nevýhody rezistivnch displejů

- Vzduchová mezera mezi deskami může snížit průhlednost a prostupnost světla
- Vodivé vrstvy, které se dotýkají se časem mohou opotřebovat
- Omezená velikost displejů (je těžké vytvořit velkou plochu s rovnoměrně rozloženým elektrickým odporem)

Povrchové kapacitní displeje

Schéma povrchového kapacitního displeje [2]

Povrchový kapacitní displej se skládá ze tří vrstev. Sklo, vrstva vodivého substrátu a na povrchu je orchranná vrstva. Do 4 rohů vodivé vrstvy je přiváděno napětí stejné fáze, které vytvoří uniformní elektrické pole. Když se prst dotkne displeje, začne jím téci elektrický proud. Následně se změří proud, které teče z jednolivých elektrod do prsty. Vzdálenost dotyku je nepřímo úměrná tomuto proudu.

Výhody povrchových kapacitních displejů

- Vhodné pro větší displeje
- Reaguje i na jemné dotyky, není třeba síla
- Vysoká viditelnost díky použití jedné vrstvy skla
- Vlhkost, prach ani mastnota nemají vliv na funkčnost
- Displeje jsou pevné a odolné

- Nevýhody povrchových kapacitních displejů

- Funguje pouze na dotyk prstu a vodivých materiálů
- Nepodporuje multi-touch

Projekční kapacitní displeje

Schéma projekčního kapacitního displeje [2]

Momentálně nejpopulárnější druh dotykového displeje. Je využit ve většině mobilních telefonů. Existují různé struktury tohoto displeje. Displej snímá dotyk pomocí X a Y elektrod, které mohou být na sobě na jedné desce, mohou být každá na jedné straně desky nebo lze dát každou elektrodu na samostatnou destku a následně desky přilepit elektrodami k sobě. Elektrody jsou pod napětím a v případě dotyku prstem se mezi deskou a prstem vytvoří kapacita. Místo dotyku tedy senzor určí ze změny kapacity na jednotlivých elektrodách. Desky kondenzátoru mohou být tvořeny vodivými předměty, které se nemusí dotýkat. Lze tedy použít i jiný vodivý materiál nebo například ruku v rukavici. Výhodou je také, že kapacita může vzniknout mezi více body elektrod a detekce tedy není omezena jen na místa,že se elektrody protínají.

Výhody projekčních kapacitních displejů

- Podporují multi-touch
- Dlouhá živostnost (žádné pohyblivé součástky)
- Lze změnit citlivost displeje - může pracovat i přes tlustější vrstvu skla, plastu, rukavice apod.
- Vynikající optické vlastnosti
- Reaguje na jemný dotek

- Nevýhody projekčních kapacitních senzorů

- Je potřeba složitá elektronika pro snímaní přesných změn kapacit
- Je citlivý na elektronický šum
- Vyšší cena

SAW displeje

Schéma SAW displeje [2]

Využití ultrazvukových akustických signálů pro detekci. SAW displej se skládá z jednoho skla, ultrazvukových vysílačů, zrcadel a přijímačů. Vlastností povrchové akustické vlny je její snadná absorbce měkkým materiálem. Signál vyslaný z vysílače se pohybuje podél hrany displeje, kde je odražen o 90 stupňů a směřován skrz plochu displeje. Na druhé straně je opět odražen zrcadlem a směřován do přijímače. V případě, že se displeje dotýká měkký předmět, bude akustická vlna absorbována a do přijímače nadorazí. Při detekci polohy se využívá rozdílné trajektorie jednotlivých vln. V případě, že přijímač signál nezachytí lze snadno zjistit kudy signál měl projít a tedy kde došlo k dotyku.

Výhody SAW displejů

- Skládá se pouze z jedné vrstvy skla a poskytuje tedy dobrou viditelnost
- Dlouhá životnost
- Možnost využití pro velk displeje
- Nejsou ovlivněny elektronickým šumem
- Relativně vysoké rozlišení

Nevýhody SAW displejů

- Rámeček displeje musí být větší kvůli umístění vysílačů a přijímačů
- Jsou ovlivněny přítomností vlhkosti, mastnoty apod.
- K dotyku nelze použít tvrdé materiály

Infračervené displeje

Základní schéma infračerveného displeje
Schéma infračerveného displeje využívajícího optické zobrazování

Základní infračervené dotykové displeje slouží na principu optických závor. Na dvou stranách displeje jsou vysílače infračerveného záření (LED) a na druhé straně jsou světelné senzory (fototranzistory). Polohu dotyku určují fototranzistory, které nedetekovali žádné infračervené světlo.

Dále lze použít tzv. infračervené optické zobrazování. Tato metoda využívá využívá dvou senzorů, které slouží jako vysílač i přijímač. Tyto senzory jsou umístěny na jedné straně displeje. Ostatní tři strany jsou pokryty odrazivím materiálem. V momentě dotyku se vytvoří stín odražených světel, ze kterého lze vypočítat úhly dopadu světla na senzor a tím určit polohu dotyku.

Výhody infračervených displejů

- 100% viditelnost a kvalita zobrazení - není potřeba jakékoliv sklo
- Lze použít s mokrými prsty, rukavicemi apod.
- Nejsou zapotřebí žádné elektrické nebo fyzické kontakty - displej je bez námahy a dlouho vydrží
- Nejsou citlivé vůči rušení
- Podpora multi-touch
- Vhodné pro velké displeje

Nevýhody infračervených displejů

- Nevhodné pro použití na přímém slunečním světle
- Základní infračervené displeje nejsou přesné
- Nevhodné pro malé displeje
- Detekuje vše, co pohlcuje světlo (vznik falešných detekcí prachu apod.)

Zdroje

[1] http://www.dmccoltd.com/english/museum/touchscreens/technologies/

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Touchscreen

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje