Uživatel:Smiddomi

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

TI C6748 DSP

TMS320C6748 BGA integrovaný čip

TMS320C6748 je digitální signálový procesor od firmy Texas Instruments s plovoucí/fixní desetinnou čárkou. Patří do série C6000, která používá 32bit architekturu a VLIW (velmi dlouhé) instrukce. Umí pracovat zároveň s aritmetikou pevné desetinné čárky (instrukce řady C64x) tak i s aritmetikou plovoucí desetinné čárky (instrukce řady C67x). Procesor také patří mezi specializované DSP s nízkou spotřebou. Běžně taktovaný na frekvenci 456 MHz

OMAP-L138

Nabootovaný Arago (nově Linaro) linux - příkazová řádka skrze sériový port počítače

Dvoujádrový procesor - obsahuje DSP (C6748 jádro) a zároveň CPU (ARM926EJ jádro). ARM procesor je nadřazený DSP a je určený pro embedded operační systém (Android či Linux), na kterém běží aplikace a ovládání či komukace přes síť a nezávisle na tomto jeho programu může DSP dostávat od ARM9 data ke zpracování a nebo dokonce na DSP jádře může běžet zcela nezávislý RTOS (real-time operační systém - např.SYS/BIOS). Tato efektivní spolupráce dvou různých procesorů v jednom může zajistit rychlý běh aplikace a řízení programů na ARM9 (pro tuto práci DSP nemá žádné výhody) a DSP se může mezitím naplno věnovat zpracování signálů pro které je mnohem efektivnější než ARM9 (a jiné klasické procesory). [1]

ARM9 jádro běží stejně jako DSP na frekvenci 456 MHz, intrukční sadu má RISC (architektura založená na malém množství jednoduchých instrukcí) navíc s malým DSP rozšířením. Přestože ARM9 je 32bit, dokáže pracovat i s 16bit instrukcemi a to tak, že je do 32bit registru vloží dvě a tím také chytře ušetří polovinu výpočetního času při práci s menšími čísly (tzv. "thumb" mód). Komunikace s DSP jádrem probíhá několika metodami - sdílením části RAM paměti (kde si předávají data) nebo skrz přerušení (interrupts).

Aplikace

Zpracování spojitých reálných analogových signálů

- Měření signálů a zpracování senzorů v průmyslu

- Záznam či přehrávání audio-video záznamů

- Zabezpečovací systémy (detekce pohybu, sledování kamer)

- Práce se signály v reálném čase (mixážní pulty, zvukové efekty, komprese audio-video)

- Elektronika v automatech (složitější zpracování senzorů)

- Telekomunikační technika (mobily, vysílače, rádia, šifrované bezdrátové kanály)

- Zpracování fyziologických signálů v medicíně

- Sledování rozvodné sítě v energetice

Zpracování digitálních signálů

Algoritmy práce s digitálními signály sice zvládají i běžné procesory, ale DSP tuto úlohu plní mnohem efektivněji (ve srovnání rychleji a spotřebují na to méně energie).

C6748/OMAP-L138 LCDK

TI C6748 LCDK [2]
C6748 LCDK zapnuté

Vývojový kit (Low Cost Development Kit) obsahující DSP a mnoho běžných periferií pro připojení různých druhů vstupně/výstupních zařízení či konektorů. Je určen pro vývojáře, kteří se chtějí naučit procesor používat a vyzkoušet co umí, aniž by museli složitě navrhovat pro něj desku PCB sami. Na tomto kitu můžou otestovat možnosti a později pak procesor zabudovat do své vlastní elektroniky. K velkému usnadnění vývoje přispívá i balík nástrojů a volně využitelných zdrojových kódu také poskytovaných pro tento procesor a periferie vývojového kitu.

Vývojový kit existuje také ve dvou verzích - samostatné DSP C6748 nebo dvoujádrový OMAP-L138 (DSP + ARM). Verze s OMAP-L138 nabízí velmi velké možnosti. V rozbaleném vývojovém kitu je kompletně připravený Linux (speciální distribuce Linaro), který můžete okamžitě nabootovat z microSD karty a příkazová řádka je dostupná skrz sériový port UART. Na linuxu běží také webový server schopný přes síť nabízet jednoduché grafické menu pro spouštění několika ukázkových aplikací. Další z velkých předností OMAP-L138 je možnost nabootovat linux a celý souborový systém z NTP síťového disku. Vývoj aplikací se ještě urychlí tím, že můžeme zkompilované programy rovnou vložit do souborového sytému běžícího linuxu. [2]

Periferie na desce

Tlačítka, přepínače a LED

Tlačítka a LED

4x LED, 4x DIP přepínač (+další 4 pro nastavení parametrů bootování), 2x tlačítko (+další tlačítko Reset) - vše připojené přes rozhraní GPIO procesoru (General Purpose Input/Output piny).

LCD konektor, Composite video

Konektor VGA

Připojení monitoru přes analogový DSub (VGA) - tento konektor potřebuje převodník, který kopíruje digitální signály z procesoru určené původně pro menší rastrový display a převádí je do analového výstupu a umožňuje tak místo malého displaye použít externí počítačový monitor.

Další dvě možnosti jsou pro menší barevný/černobílý rastrový display (není ale součástí LCDK, je potřeba přídavná rozšiřující deska, kde je tento display zabudován) nebo lze i připojit jednoduchý znakový display LIDD. Obě možnosti jsou připojené přes rozhraní LCDController v procesoru (pracujícím v LIDD nebo Raster módu).

Vstup RCA (žlutý) - analogové "composite" video. Slouží k připojení externí video kamery. Kompositní vstup po zpracování přijímá VPIF (Video Port Interface) rozhraní procesoru.

USB

Konektory USB 1.1 a UART-to-miniUSB

miniUSB OTG - konektor schopný hostovat USB i být jen jako zařízení

USB host - klasický USB konektor, lze připojit i USB flash paměť nebo třeba myš či klávesnici, jen musí existovat nějaký ovladač pro dané zařízení (nejlépe pro SYS/BIOS operační systém)

miniUSB UART (converter) - lze přes tento konektor připojit vývojový kit k počítači, který bude komunikovat jako po sériové lince přes USB (virtuální COM port)

Audio kodek - AIC31

Audio in/out konektory, mikrofoní vstup

Na desce jsou umístěny 3 jack 3,5mm konektory: Line In (stereo), Line Out (stereo) a Mic In (pro připojení mikrofonu - obsahuje tedy předzesilovač).

Procesor C6748 sice má nějaké A/D a D/A převodníky, ale pro účely převodu audio signály je na desce vývojového kitu použit samostaný kodek AIC31, který je schopný mít připojeno i mnohem více konektorů analogového zvuku - stará se o převod mezi analogovými konektory a rozhraním McASP (Multi-channel Audio Serial Port) v procesoru. Toto rozhraní je schopné přijímat či odesílat několik stereo kanálů digitálních zvukových dat v různých formátech a vzorkovacích frekvencích, používá protokol I2S (Inter-Integrated Sound). [3]

AIC31 kodek podporuje vzorkovací frekvence 8-96 kHz, rozlišní 16-32 bit/vzorek, 6 analogových vstupů, 6 analogových výstupů (včetně malých výkonových výstupů pro sluchátka či malé 0,5W reproduktory), obsahuje softwarově ovládaný gain vstupů i hlasitosti výstupů (pomocí I2C), pro připojení mikrofonu nabízí i AGC (Automatic Gain Control), navíc pro výstupní zvukové signály je možné přidat 3D, Bass, De-Emphasis efekty či ekvalizér. [4]

SATA

SATA konektor
Konektor RJ-45 (Ethernet)

Konektor Serial-ATA 2.0 pro připojení harddisku jako obrovské úložiště dat - většinou pro záznam audio nebo video či jiných signálů v nekomprimovaném formátu.

microSD

Paměťová karta - slot pro microSD kartu většinou používaný pro bootování programu z SD karty nebo jako větší úložiště dat, pokud 128MB flash paměť v procesoru není dostatečně velká. U dvoujádrové verze s ARM procesorem je téměř nutné Linux bootovat z karty a také mít na ní uložený celý souborový systém Linuxu.

Ethernet

RJ-45 konektor připravený ke spojení se sítí ethernet, dává možnosti komunikovat s běžící aplikací pomocí místní sítě, či dokonce z internetu - nejčastěji může sloužit jako webový server s nějakými ovládacími prvky aplikace či ukazately stavu. Také může skrz síť odesílat data jako zvukový nebo video stream.

Emulátor

emulátor XDS100v2

Z názvu vývojového kitu (Low Cost Development Kit) plyne, že se firma TI snažila nabídnout kit za velmi nízkou cenu, kterou si může dovolit snad každý vývojář elektroniky. Jediný háček v tomto vývojovém kitu spočívá v ušetření za cenu chybějícího emulátoru (většina klasických vývojových kitů má emulátor zabudovaný přímo na desce). Proto je téměř nezbytné k LCDK dokoupit ještě aspoň nejlevnější emulátor TI XDS100 (a připojit k JTAG konektoru). Bez emulátoru CCS není schopný debugovat program a lze ho jen nahrát na flash paměť (zdlouhavě) a spustit bez možnosti brakpointů.

Software

Code Composer Studio v6 - spuštěn Debug C6748

Code Composer Studio - vývojové prostředí od TI zdarma ke stažení po bezplatné registraci. Umožňuje přehledné programování a má integrovaný překladač i všechny nástroje potřebné k vytvoření binárního kódu, spustitelného z flash paměti v procesoru. Navíc oproti běžným kompilačním nástrojům umí obsahuje debugger - přes emulátor připojený k procesoru je schopný pozastavit běh programu spuštěného v procesoru a díky znalosti zdrojového kódu umí v RAM procesoru najít hodnotu jakékliv proměnné a mnoho dalších akcí pomáhajících programátorovi s lazením programu.

StarterWare - Balík knihovních funkcí k jednoduchému ovládání všech periferií (zařízení) na desce vývojového kitu - zdrojový kód v C i v assembleru poskytující API k periferiím skrz knihovní funkce, kterými programátor přistupuje k periferiím. Je to něco jako ovladače hardware, ale bez operačního systému. Balík navíc obsahuje i spoustu ukázkových aplikací pro každou periferii i složitejší ukázky používající spoustu periferií zároveň. Lze jednoduše použít kód ukázkových aplikací jako základ pro svou aplikaci.

SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) - operační systém reálného času pro DSP od Texas Instruments, zajišťuje možnosti běhu více aplikací či vláken paralelně, ale zároveň zajišťuje potřeby zpracování signálů v reálném čase.

Reference

[1a] TI: TMS320C6748 DSP http://www.ti.com/product/TMS320C6748

[1b] TI: OMAP-L138 http://www.ti.com/product/OMAP-L138

[2] TI: C6748 LCDK http://processors.wiki.ti.com/index.php/L138/C6748_Development_Kit_(LCDK)

[3] Wikipedia: McASP https://en.wikipedia.org/wiki/McASP

[4] TI: integrovaný obvod AIC31 (kodek) http://www.ti.com/product/TLV320AIC31/description

Wikipedia: Digital signal processor https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signal_processor

Odkazy

Martin Zalabák: TI TMS320

Code Composer Studio

StarterWare pro C6748 vývojové kity

TI SYS/BIOS

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje