Uživatel:Subcizde

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

E Ink displeje

Úvod

E ink je technologie pro zobrazení na elektronickém papíře [Electronic paper, e-paper, electronic ink]. To je forma displeje, který na rozdíl od většiny v současnosti používaných displejů neemituje světlo, pouze (jako skutečný papír) odráží světlo dopadající. Hlavní myšlenkou, která vedla ke vzniku tohoto typu displeje, byla snaha o vytvoření takové zobrazovací jednotky, která by byla šetrná k lidskému oku a umožnila tak lidem dlouhodobé pozorování displeje s menší únavou očí. Zároveň kombinuje výhody nižší spotřeby a vyšších pozorovacích úhlů.


Technologie zobrazení na elektronickém papíře

Technologií existuje celá řada, zde jsou uvedeny tři nejvíce používané.

Gyricon

Existuje více způsobů zobrazení na elektronickém papíře, nejstarší z nich se nazývá Gyricon. Ten sestává z polyethylenových sfér, z nichž každá je tvořena negativně nabitou černou částí na jedné straně a pozitivně nabitou bílou částí na straně druhé. Sféry jsou umístěny v bublině oleje, aby se mohly volně otáčet. Pod displejem je vrstva elektrod, které změnou polarity otáčejí sféry - na vrchní straně vidíme buď černou, nebo bílou stranu. Ačkoli byla tato technologie vyvinuta již v roce 1970, uplatnění se dočkala až po téměř 40-ti letech.

Obr. 1 - Sony Libre E-reader

Elektroforézní displeje

Tuto technologii používají např. E Ink displeje, popis viz níže.

Electro-wetting displeje

Tyto displeje využívají electrowetting technologii. Zobrazení je založeno na ovládání tvaru rozhraní vody a oleje pomocí přiloženého napětí. Po odpojení napájení se barevná olejová vrstva ustálí v rovnoměrné vrstvě a vytvoří tak barevný, částečně transparentní pixel. Přidáním odrazivé plochy pod pixel a barevných filtrů nad něj dostaneme viditelný bod. Protože tato technologie umožňuje vytvoření velice malých pixelů, lidské oko si zprůměruje odraz několika pixelů a získá tak barevný, kontrastní obraz. Navíc je překreslení dostatečně rychlé i pro přehrávání videa. Tato technologie má slibné vyhlídky do budoucna, zatím ji můžeme vidět u displejů Liquavista nebo ITRI.


Historie elektronických knih

Obr. 2 - DD8 E-reader

Úplné počátky můžeme hledat již v roce 1971, kdy Michael S. Hart přepsal Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických do počítače a vytvořil tak vlastně úplně první elektronickou knihu. Již tehdy začínalo být jasné, že tato publikace nezůstane osamocená a že s rozvíjející se technologií bude knih v elektronických formátech přibývat. Důkazem toho může být i dílo Stopařův průvodce po galaxii z roku 1978, kde čtenáře provází myšlenka elektronické encyklopedie, shromažďující veškeré dostupné vědomosti lidstva. Tenkrát byla tato myšlenka přinejmenším úsměvná, ale o pouhých 20 let později s nástupem internetu a různých elektronických encyklopedií (např. v roce 1999 česká encyklopedie Diderot nebo 1995 první verze Wikipedie) není již tato myšlenka vlastně tak nereálná.

Postupně tedy začaly vznikat knihy v elektronickém formátu, nejprve ryze textovém, později i s možností různého formátování textu a přidání obrázků. Existovalo velké množství formátů, z nichž nakonec v 90. letech začal získávat převahu formát PDF (Portable Document Format) od společnosti Adobe.

První čtečka elektronických knih, DD8 Data Discman (obr. 2), byla vydána roku 1992 firmou Sony. Jednalo se v podstatě o malý, úsporný počítač s černobílým LCD displejem a integrovanou klávesnicí. Vyvinuta byla jako nástroj pro studenty a cestovatele (díky možnosti využití jako slovník a malé encyklopedické databázi), ale většího rozšíření se dočkala pouze v Japonsku. Vůbec první čtečkou využívající technologii elektronického inkoustu je Sony Libre z roku 2004 (obr. 1), která zaujala malou spotřebou displeje. Opravdový průlom pro čtečky s technologií E Ink ale přišel až o tři roky později po představení první generace čteček Amazon Kindle. Za zlomový se udává rok 2010, kdy se poprvé na serveru amazon.com prodalo více knih elektronických než tištěných. Jako první mobilní telefon s E Ink displejem se objevila Motorola F3 (2006). Později se začaly objevovat Androidí telefony se dvěma (dotykovými kapacitními) displeji, primárním LCD a sekundárním E Ink. Mezi ně patří např. Alcatel One Touch Hero nebo YotaPhone. Se zajímavým nápadem přišel Samsung s mobilním telefonem Samsung Alias 2, kde pod výsuvným LCD displejem najdeme dotykový E Ink displej pro zobrazení tlačítek a klávesnice.


E ink

E ink Corporation byla založena roku 1997, zabývá se technologií E ink objevenou o rok dříve v MIT Media Lab. Jako vynálezci technologie jsou uváděni Joseph Jacobson a Barrett Comiskey. Největší předností E ink technologie je nízká spotřeba displeje. Displej je bistabilní, spotřebovává energii pouze při změně zobrazení. Pokud se tedy obraz na displeji nemění, neodebírá E ink displej žádnou energii. I proto může být na těchto displejích po uspání zařízení zobrazen jakýkoli statický obraz (např. na čtečkách Kindle se využívá k zobrazení reklamy). Další výhodou je, že se nejedná o podsvícený displej. Od odrazivé vrstvy se odráží (bílá barva) nebo neodráží (černá barva) dopadající světlo, stejně jako se odráží od klasického inkoustu na papíře. Platí tedy, že čím víc na displej dopadá světla, tím větší se jeví lidskému oku jas a kontrast.

Princip

Celý displej je umístěn na TFT (Thin Film Transistor) matrici a je složen z malých částí - mikrokapslí (EN: microcapsules, průměr okolo 100 mikronů) naplněných médiem (bezbarvá olejovitá kapalina), které obsahují stovky částeček bílého a černého pigmentu. Bílé částečky jsou nabity pozitivně, černé negativně. Podle potřeby lze ve spodní části mikrokapsle vytvořit pozitivní nebo negativní elektrické pole. Opačně nabité částečky jsou k němu přitaženy a v horní části mikrokapsle zůstanou ty se stejnou polaritou, jako elektrické pole (viz schéma níže na obr. 3).

Obr. 3 - Průřez displejem s technologií E Ink
Legenda ke schématu:

1. Vrchní vrstva

2. Transparentní vrstva elektrod

3. Transparentní mikrokapsle

4. Kladně nabité černé kousky pigmentu

5. Záporně nabité bílé kousky pigmentu

6. Transparentní olejová vrstva

7. Spodní vrstva elektrod, odpovídající pixelům

8. Spodní podpůrná vrstva

9. Dopadající světlo

10. Světlo odražené od bílé části

11. Světlo odražené od černé části

Verze E Ink displejů

E Ink Vizplex je název řady displejů s užitím této technologie a zároveň značka první generace E ink displejů. Každý další model nebo verze displeje dostane jinou obchodní značku (Pearl, Triton), ale stále patří pod Vizplex. První generace těchto displejů umožňovala černobílé zobrazení (opravdu jen černé nebo bílé body), s rychlostí překreslení kolem 300 ms. Nabízí rozlišení až 200 PPI (Pixel per Inch).

E Ink Pearl, představený 31.7.2010, je duhou generací displejů E Ink Vizplex. Je u něj vylepšen kontrast díky použití E Ink Pearl Imaging Film, který dále umožňuje rychlejší překreslení displeje (okolo 240 ms) a umí zobrazit 16 odstínů šedi. Dalším vylepšením je možnost integrace kapacitní vrstvy na vrchní část displeje - možnost dotykového ovládání. Tato vrstva nijak neovlivňuje zobrazení displeje. E ink Pearl najdeme na zařízení Kindle 3, Kindle 4, Kindle Touch, Sony Reader Touch, Nook Simple Touch, Kobo Glo a dalších.

E Ink Triton, představený 9.11.2010, je třetí generací displejů E Ink Vizplex a vznikl za spolupráce E Ink, Epson (první controller s podporou E Ink Triton - S1D13524), Texas Instruments, Marvell a Freescale Semiconductors. Opět dokáže zobrazit 16 odstínů šedi, navíc ale díky barevnému filtru i 4096 barev. Tento filtr je rozdělen na 4 pixely - bílý, zelený, modrý a červený - které vzájemně kombinuje. Překreslení monochromatického displeje zůstalo stejné, ale barevné vykreslení může trvat až 4-krát déle [5].

E Ink Carta, představený v lednu 2013, je čtvrtou generací displejů E Ink Vizplex a přichází s vyšším rozlišením 212 PPI. Tento typ displeje je použit např. u Kindle Paperwhite.


Obr. 4 - Detailní záběr displeje E Ink Pearl, při zvětšení lze vidět mikrokapsle

Parametry

Pracovní teplotní rozsah: 0 - 50 °C

Skladovací teplotní rozsah: -25 - 70 °C

Životnost: min. 50,000 h

Maximální rozlišení: 212 PPI

Rychlost překreslení: 120 - 980 ms

Pozorovací úhly: > 179°

Odrazivost bílé plochy: min. 40%

Kontrast: min. 10:1

Tloušťka displeje: 1.2 mm


Nadsvícení

[7] Kindle Paperwhite (2013) přinesl kromě prvního použití E Ink Carta ještě jednu novinku, a sice osvětlení displeje. Jedná se tedy vlastně o nadsvícení.

Obr. 5 - Naznačení jednotlivých vrstev

Nadsvícení zajišťuje vrstva mezi ochrannou vrstvou displeje a kapacitní dotykovou vrstvou (viz obr. 5). Je vyrobena z transparentního materiálu, v němž jsou zakomponovány miniaturní optické kanály, které rovnoměrně po celém displeji rozvádí světlo z LED diod, umístěných pod spodním okrajem displeje (takže světlo do této vrstvy přichází zboku a pouze z jedné strany). Optické kanály fungují podle vyjádření Amazonu na podobném principu jako optické kabely, přesnější popis ale Amazon odmítl zveřejnit. V první generaci Kindle Paperwhite nebylo ještě světlo rozvedeno úplně rovnoměrně, displej byl na spodní straně osvětlen více. Průřez touto osvětlovací vrstvou je zobrazen na obr. 6, kde je patrné i postupné zhušťování optických kanálů směrem k horní části displeje.

Obr. 6 - Průřez osvětlovací vrstvou

Ghosting

Problémem elektronického papíru obecně je takzvaný "ghosting". Jedná se o zachování částí původního obrazu po překreslení - tzv. "ghost images". Vypadá to podobně, jako vypálený obraz na CRT monitorech. Zde je ovšem jednodušší řešení, stačí nastavit všechny pixely na bílé, černé, znovu bílé a pak obnovit obraz. Tato metoda se např. u čteček elektronických knih Kindle 4. generace může opakovat volitelně po každém nebo každém šestém překreslení.

Výhody

+ Nízká spotřeba

+ Vysoký kontrast i na slunci

+ Je šetrnější k lidskému oku

Nevýhody

- Bez nadsvětlovací vrstvy je nutný externí zdroj světla

- Při překreslení zanechává stíny - řeší se úplným zatmavením displeje a obnovením obrazu

- Pomalé překreslení - nevyužitelný pro přehrávání videa nebo plynulé posouvání obrazu


Shrnutí

Obr. 7 - Ghosting

E Ink technologie se má do budoucna kam rozvíjet (rychlejší překreslení, kvalitnější barevné podání), ale již od roku 2008 je schopná plnohodnotně obsluhovat displeje čteček elektronických knih. A nejen to, uplatnění našla třeba i na displejích hodinek či sekundárních displejích mobilních telefonů. Využití do budoucna je celá řada, obrovskou výhodou je nízká energetická náročnost, takže se nabízí využití třeba na informačních panelech či obecně displejích, zobrazujících převážně statický obraz.

Zdroje

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_paper

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/E_Ink

[3] http://www.eink.com/technology.html

[4] http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/high-tech-gadgets/e-ink1.htm

[5] http://www.wired.com/gadgetlab/2010/11/how-e-inks-triton-color-displays-work-in-e-readers-and-beyond/

[6] http://www.eink.com/sell_sheets/triton%20sell%20sheet.pdf

[7] http://www.tomshardware.com/reviews/kindle-paperwhite-e-book-reader-review,3323-2.html

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje