Uživatel:Suchoto2

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Vývoj mikrofonu

Dávná historie

Pravděpodobně nejstarší dochovaný záznam o mikrofonu je ve slovníku z roku 1683, kde je definován jako zařízení, které zesiluje slabé zvuky. Samozřejmě tím neměli na mysli elektroakustické měniče, ale akustická naslouchadla, či tehdejší megafony.


0 sluchadla.jpg


V dnešní době je však definice mikrofonu jednoznačně daná jako zařízení, které převádí akustické kmitání na elektrické napětí s obdobným charakterem sinusového průběhu. Počátky tohoto mikrofonu sahají do druhé poloviny 19. století. První pokusy byly jednoznačně spjaté s přenosem hlasu a postupným vnikem „mluvícího telegrafu“ – telefonu.


Uhlíkový mikrofon

Mezi první vynálezy vůbec patří tzv. liquid transmitter - kapalinový mikrofon Elishe Graye, složený z membrány s připojenou elektrodou ponořenou do kyselého roztoku. Změnou akustického tlaku se měnila vzdálenost elektrody od druhé, čímž se měnila velikost odporu a tudíž i velikost procházejícího proudu. Jeho kvalita však byla samozřejmě mizerná. Na podobném principu také pracovalo zařízení Alexandra Grahama Bella, který vyhrál pantový spor s Grayem – Graham ho prý stihl doručit o několik hodin dříve.


1 uhlik.png


Velkým objevem se roku 1878 stal uhlíkový mikrofon Davida Edwarda Hughese. Jeho princip vychází z principu kapalinového jen je místo kapaliny použito uhlíkových zrnek - akustický signál stlačoval zrnka, čímž měnil jejich odpor. Tento typ mikrofonu bylo možné i přes velké zkreslení a šum použít pro přenos artikulované řeči, proto byl používán dalších několik desítek let. Po tento čas byl však neustále vyvíjen. Mezi nejlepší mikrofony patřily mikrofony George Neumanna, který založil dodnes fungující firmu s vysoce kvalitními produkty.


2 uhlik.jpg


Kondenzátorový mikrofon

S příchodem rozhlasové techniky začal být uhlíkový princip nedostačující, proto přichází na řadu další technologie pro snímání zvuku a to princip kondenzátorového mikrofonu. Ten využívá proměnné kapacity kondenzátoru, jehož jedna elektroda je tvořena pružnou kmitající membránou. Změnou vzdáleností mezi plochami kondenzátoru tak docházelo ke změně jeho vnitřní kapacity. První takový mikrofon byl sestaven roku 1917 jako laboratorní pomůcka v Bellově laboratoři v USA.


3 kondenzator.jpg


Praktického využití se tento princip dočkal v průběhu dvacátých let, ale do skutečně masové výroby se dostal až kondenzátorový mikrofon, model CMV 3, vyroben v roce 1928 Georgem Neumannem. Tento model byl tak kvalitní, že se na dlouhá desetiletí stal standardem pro nahrávací studia.

Dynamický mikrofon

Roku 1931 byla patentována alternativní technologie, tzv. dynamický mikrofon, někdy také označován jako s pohyblivou cívkou. Princip pohyblivé cívky připevněné na membráně byl popsán již v roce 1874 Ernestem Siemensem, který však vzhledem ke slabému poli tehdejších magnetů nemohl princip využívat. To se podařilo až v Bellových laboratořích za použití silného elektromagnetu, proto první elektrické mikrofony byly velice těžké a potřebovaly externí napájení. Dnes tento problém jednoduše řeší silné permanentní magnety.


4 dynamik.jpg


Páskový mikrofon

V třicátých letech se objevil také tzv. páskový mikrofon. Ten pracuje na stejném principu jako dynamický avšak s tím rozdílem, že místo membrány je použit tenký kovový pásek či folie umístěná v magnetickém poli. Dopadající zvuková vlna hýbe s membránou, na které se tak indukuje napětí.


5 paska.jpg


6 paska.png


Prototyp PB-31 z dílen RCA způsobil v roce 1931 průlom v oblasti kvality zvuku, která převyšovala soudobé kondenzátorové mikrofony. Páskový mikrofon se těšil vysoké oblibě i pro jeho hebký zvuk – oproti ostrým výškám kondenzátorových mikrofonů. Váha takového mikrofonu byla 4kg. Měl vysokou citlivost, vysokou impedanci a osmičkovou charakteristiku. Za zmínku stojí i o dva roky mladší model 77A, který měl charakteristiku připomínající obrácené srdce – odtud pochází název „kardioidní charakteristika“. Zde se také velmi často setkat s pojmem ledvinová charakteristika. V roce 1937 byl tento mikrofon inovován do menšího modelu 77B. Mnoho těchto mikrofonů a jejich přímých nástupců je používáno dodnes.


Piezoelektrický mikrofon

Počátky tohoto principu leží v roce 1917, kdy při výzkumu podvodní akustiky Paul Langevin poprvé využil ultrazvukové snímače. V blízké době se hned začaly vyvíjet zařízení postavené na krystalech Seignettovi soli, avšak díky problémům s výrobou krystalických materiálů se ke komerčnímu využití nedostaly. Samotný princip využívá tzv. přímého piezoelektrického jevu, což je vlastnost určitého typu materiálů generovat elektrické napětí v závislosti na vstupní síle či deformaci. Dnes se tento princip využívá zejména pro kontaktní mikrofony na snímání vibrací. Dále je možné se s principem setkat v oblasti systémů pro aktivní potlačování hluku. Využívá se extrémně tenké piezoelektrické membrány, která mění svou tuhost v závislosti na vstupním napětí. Toto použití je však zatím ve fázi vývoje.


7 piezo.jpg


Elektretový mikrofon

Posledním typem mikrofonu je tzv. elektretový mikrofon. Jedná se v podstatě o typ kondenzátorového mikrofonu, který obsahuje trvale elektricky nabitou hmotu. Díky tomu samotný mikrofon nepotřebuje externí napájení, avšak v jeho zapojení musí být aktivní napájený předzesilovač. Tento typ kondenzátorového mikrofonu se rozšířil po vynálezu účinného elektretu v roce 1962. Dnes se používá jak v levných zařízeních, jako jsou mobilní telefony, tak ve špičkových mikrofonech pro nejnáročnější profesionální účely.


8 elektret.jpg


Zdroje

http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-workshopy/Vyvoj-zaznamovych-zarizeni-X-vynalez-mikrofonu~10~zari~2013

http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-workshopy/Vyvoj-zaznamovych-zarizeni-XI-mikrofony-drive-a-dnes~14~listopad~2013/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje