Uživatel:Tymespav

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Obrazové senzory používané v současnosti

Článek zaměřený na typy a parametry obrazových senzorů využívaných v současné technice (zaměřené na fotoaparáty)


Prezentace navazující na:

2015 - Lukáš Krauz: Obrazové senzory

2014 - Ivana Štěpánková: Digitální fotoaparáty

2014 - Jan Aubrecht: Snímače CMOS


Obrazový senzor

Senzor uvnitř Nikonu D5200

Obrazový senzor je polovodičová součástka, jejímž úkolem je zachycení obrazové informace. Senzor se skládá z matice světlocitlivých bodů (řádově miliony), každý z těchto bodů měří intenzitu na něj dopadajícího světla.


Využití senzoru

Senzor nachází využití v oblasti digitálního záznamu obrazu a videa, tedy se využívá u digitálních fotoaparátů, videokamer, u mobilních telefonů, scannerů, aj.


Používané Technologie

Rozlišují se 2 základní typy obrazových senzorů: CCD (Charge-coupled device = zařízení s vázanými náboji) a CMOS (complementary metal oxide semiconductor = doplňující se kov-oxid-polovodič). (O jejich principech se dozvíte na předcházejících prezentacích, viz odkazy výše)
Porovnání CCD a CMOS

(porovnani ze článku Lukáše Krauze z roku 2015)

Porovnani2.jpg

Přehled obrazových senzorů využívaných v současných fotoaparátech

Dělení fotoaparátů:

Kompaktní fotoaparát - fotoaparáty navrhovány s cílem snadné obsluhy a co nejmenších rozměrů

DSLR (Digital Single-Lens Reflex camera = digitální zrcadlovka) - při klasické konstrukci zrcadlovky prochází světlo objektivem a odráží se přes polopropustné zrcadlo do optického hranolu a dál do hledáčku. V hledáčku je tedy vidět přesně to samé co skutečně fotíte. Při expozici dojde ke sklopení zrcadla a světlo tak prochází z objektivu na snímač.

DSLM (Digital single-lens mirrorless camera = bezrcadlovka) - fotoaparát bez polopropustného zrcátka, pouze s elektronickým hledáčkem.

Střední formát - profesionální, velkoformátové fotoaparáty. V současné době jsou vyráběny středoformátové fotoaparáty, které je možné osadit digitální stěnou (zařízení obsahující obrazový senzor, AD převodník, obrazový procesor i LCD display)


Prehled.png

Z tabulky zobrazené na obrázku vlevo vyplývá, že v současné době se v komerční oblasti využívají převážně senzory typu CMOS. Důvodem je nízká výrobní cena, nízká spotřeba, rychlost sériového snímání (která může být dost vyhledávaným parametrem) a v neposlední řadě také fakt, že díky technickému rozvoji se senzory CMOS přibližují kvalitě CCD i v ostatních parametrech.

V oblasti profesionální fotografie je zastoupení senzorů vyrovnané. Pro velkoformátové fotografie jsou veliké požadavky na šumové vlastnosti, dynamický rozsah a celkovou kvalitu obrazu, tedy parametry ve kterých stále dominuje CCD.Parametry obrazových senzorů

Formát snímače, Velikost snímače


Formaty-snimace2.png
Formaty-snimace.jpg

Jedním z hlavních parametrů obrazových senzorů je velikost jejich světlocitlivé plochy. Jedná se o důležitý parametr, který má především vliv na šumové vlastnosti senzoru. Senzory lze podle jejich velikostí dělit do mnoha skupin, tyto skupiny se označují jako tzv. formáty snímače. U malých senzorů (využívaných u kompaktních fotoaparátů či mobilních telefonů) se využívá značení v palcích, respektive jejich zlomcích, například 1/2,5 " , 1/1,7 " a podobně.

Větší senzory se značí jinak:

APS-C / APS-H - velikosti využívané u amaterských a poloprofesionálních digitálních zrcadlovek.

full frame - označení snímačů, které jsou stejně velké, jako kinofilmové políčko, tedy cca 36x24mm.

medium format - označení snímačů, které mají znatelně větší plochu oproti full frame, takovéto snímače se používají u profesionálních fotoaparátů.


S těmito parametry ještě souvisí pojem crop factor - Poměr mezi uhlopříčkami 35 mm snímače a vybraného snímače.


Rozlišení


2222.jpg

S rozlišením úzce souvisí tyto parametry:


Celkový počet pixelů

- fyzické rozlišení celého snímače, tedy i s body, které se nezobrazují ve výsledném obrazu. (Nadbytečné pixely, které obvykle obklopují efektivní oblast, jsou použity pro výpočet Bayerovi interpolace na okrajích senzoru, pro určení "černé barvy" atd.


Efektivní počet pixelů =

- pixely, které tvoří výslednou fotografii, hodnota se udává v Mpix (megapixelech).


Max. rozlišení fotografie

maximální počet sloupců x řádků výsledné fotografie, kterou dané zařízení může vytvořit. Vynásobením těchto hodnot vyjde max. plocha, resp. efektivní počet pixelů v Mpix. Mnohdy se rozlišení mylně považuje za nejdůležitější parametr. Rozlišení výsledné fotografie je sice důležité, ale neplatí pravidlo čím více Mpix tím lepší zařízení, důvodem je následující parametr.


Velikost 1 obrazového bodu (pixelu)

Důležitý parametr, který souvisí s velikostí snímače a max. rozlišením fotografie. Čím větší je velikost každého pixelu obrazového senzoru, tím dosahuje senzor větší světelné citlivosti a tím i lepších šumových vlastností.


"Čím vyšší je rozlišení senzoru při stejné ploše snímače, tím menší logicky musí být každý pixel. A to je jeden z klíčových problémů současného stavu digitální techniky. Zatímco rozlišení výrobci neustále zvětšují, velikost snímačů zůstává v podstatě stejná. Tím se zmenšují jednotlivé pixely – ovšem na úkor samotné kvality snímků". (fotofocus.cz - digitalni-snimace-parametry-a-vlastnosti)


Poměr stran

Poměr mezi počtem sloupců a počtem řádků výsledné fotografie. U digitálních zrcadlovek se využívá poměr 15:10, resp. 3:2. U kompaktů nebo mobilních telefonů, se využívají poměry 4:3 a 16:9.


Odstup signál-šum


Šum - náhodné, nepředvídatelné a nežádoucí signály

[Faktorů, které se podílejí na vzniku šumu, je celá řada např. tepelné změny v el. Součástkách, kolísání počtu fotonů (souvislost s kvantovou povahou světla), aj.]

Při dostatečném osvětlení je hladina šumu prakticky zanedbatelná

(Souvislost s velikostí 1 pixelu – čím je tato velikost větší, tím dopadá na každý pixel více světla a vzniká méně šumu)


Zesilující šum - vzniká zesílením výstupního (ze senzoru) signálu (hodnotou ISO), resp. nastavením větší hodnoty ISO se zesílí výstupní signál. Dojde k zesílení (zesvětlení) požadované obrazové informace, avšak stinnou stránkou vysokých čísel ISO je fakt, že stejnou hodnotou jako užitečný signál se vynásobí i hodnota šumu, čímž se šum zviditelní na výsledné fotografii.


Barevný prostor


Gamut.jpg


Parametr, který vyjadřuje Množinu barev, kterou je možné snímat. Nejčastěji je foceno v prostoru sRGB, případně rozšířený barevný prostor Adobe RGB. U některých fotoaparátů je možné si v nastavení zvolit, který barevný prostor vyžadujete. Avšak adobe RGB je zejména pro profesionální focení, pro běžného uživatele je vhodný nechat standartní nastavení sRGB.
Ukázky parametrů vybraných modelů fotoaparátů


Porov.png

Zdroje:

http://www.fotofocus.cz/cz_senzory-pro-df,227.html

http://www.fotofocus.cz/cz_digitalni-snimace-parametry-a-vlastnosti-(2.,230.html

http://www.karf.cz/dynamicky-rozsah-digitalnich-fotoaparatu/

http://www.digimanie.cz/bsi-cmos-snimac-popis-technologie/3650

https://www.megapixel.cz/velikost-snimace

http://fotoroman.cz/glossary.htm

http://alza.cz

http://fotoskoda.cz

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje