Uživatel:Vimrjan

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Výroba gramofonové desky

DMM záznamový stroj

Gramofonová deska je záznamové médium určené pro záznam, uchování a reprodukci zvuku. Deska je uprostřed opatřeného kruhovou papírovou nálepkou s informacemi o záznamu. V samém středu gramodesky je středicí otvor pro nasazení na gramofon.

Zvukový záznam je na gramodesku zanesen ve formě spirálové drážky, jejíž výchylka odpovídá amplitudě daného zvuku. Monofonní signál je zaznamenán ze strany na stranu, stereofonní signál je zaznamenán prostorově. Při přehrávání je záznam snímán hrotem přenosky, která jej převede na elektrický signál. Gramofonová deska při výrobě projde třemi pracovišti.

Mastering

Boční pohled mikroskopem na řezání

Pojem mastering označuje kontrolu a případné provedení úprav zvukových podkladů od zákazníka tak, aby byly vhodné pro výrobu vinylové desky. Prováděny jsou pouze takové korekce, které jsou nezbytné vzhledem ke specifickým vlastnostem a parametrům mechanickéo záznamu. Analogový signál je pak zaznamenán jako spirálová drážka na kotoučový fyzický nosič. Rozlišují se dvě různé technologie masteringu:

DMM technologie

Drážky zvětšené mikroskopem

Direct Metal Mastering je analogová másteringová technologie vyvinutá v 80. letech minulého století. Elektrický signál se přepisuje na fyzický nosič prostřednictvím stereofonní záznamové hlavy, jejíž řezací nůž je vyroben z vybroušeného diamantu zakončeného špičkou s trojúhelníkovým profilem. Záznam se řeže do měděné vrstvy galvanicky nanesené na ocelovou podložku.

Výhody řezání DMM technologií:

Laková technologie

Tradiční technologie mechanického záznamu používaná od 50. let minulého století. Princip je podobný jako u technologie DDM, ale řezací nůž bývá vyroben z rubínu nebo safíru, je elektricky nahříván a řeže v měkké lakové vrstvě nosiče. Laková fólie se vyrábí nanesením speciálního nitrocelulózového laku na obě strany hliníkového kotouče. Se zpracováním těchto záznamů je doporučeno začít co nejdříve, aby nedošlo k deformaci drážky teplem a dalšími vlivy.

Výhody řezání lakovou technologií:

Galvanoplastika

Galvanoplastické lázně

Proces výroby lisovací matrice probíhá v několika krocích, a to buď technologií DMM, anebo technologií zpracovávající lakové fólie. Na výstupu obou technologií je lisovací matrice, která se opracuje a připraví pro lisování.

Zpracování DMM nosičů

Oddělování matrice od měděného nosiče

Měděný nosič se záznamem se ponoří jako katoda do galvanoplastické lázně. Elektrický proud procházející od niklové anody ke katodě způsobí, že se na měděném nosiči postupně vyloučí potřebná vrstva niklu, jejíž oddělením vznikne zrcadlový obraz záznamu, tedy přímo lisovací matrice. Z jednoho měděného nosiče je možné vyrobit několik lisovacích matric.

Zpracování lakových fólií

Laková fólie se záznamem se postříbří a ponoří jako katoda do galvanoplastické lázně. Vytvoří se nejprve zrcadlový obraz, jeho kopie je opět pozitivem s drážkami a z ní je teprve vyrobena niklová lisovací matrice. S první negativní i pozitivní kopií se dá dále pracovat a vyrábět další matrice, ale s originálem ne.

Příprava matric

Zadní strana matrice se nejprve zbrousí a vyhladí, pak se provede přesné vycentrování vzhledem ke zvukovým drážkám a následně se do takto vycentrované matrice prostřihne středový otvor. Okraje matrice se oříznou, zabrousí a na závěr se středový otvor a okraje matrice na tvarovacím lisu upraví pro upnutí do lisovací formy.

Lisování

Lisování bílé desky

Do hydraulického lisu se mezi dvě předehřáté formy s upnutými matricemi vloží etiketa pro jednu stranu desky, dávka předehřáté lisovací hmoty a etiketa pro druhou stranu. Vinylová hmota tak přesně okopíruje povrch obou matric s drážkami. Následuje ochlazení formy a otevření lisu. Deska se vyjme a ořízne na předepsaný průměr.

Vinylová hmota

Vinylová hmota

Základním materiálem pro výrobu vinylové hmoty je práškový kopolymer vinylchloridu a vinylacetátu, který se smíchá s potřebnými přísadami, které zlepší jeho vlastnosti, a barvivy. Tento materiál je pak ve formě granulí systémem potrubí přiváděn k lisům, kde je pak roztaven a dávkován pro lisování.

Čtení mechanického záznamu

Na ráménku gramofonu je umístěna gramofonová vložka neboli přenoska. Ta slouží k přeměně mechanické energie na elektrickou. Skládá se z elektromechanického měniče a chvějky zakončené jehlou. Elektrický signál je pak skrz raménko veden do zesilovače a následně může být reprodukován.

Gramofonové přenosky

Magnetodynamická přenoska Reloop OM black od firmy Ortofon

Magnetodynamické přenosky

Existují dva typy měničů – s pohyblivým magnetem (Moving Magnet = MM) a s pohyblivou cívkou (Moving Coil = MC). Chvějka je mechanicky spojena buď s cívkou nebo magnetem. Jejich vzájemným pohybem vzniká na cívce indukované napětí, které je přímo úměrné okamžité rychlosti pohybu jehly v drážce.

Výhody a nevýhody:

Krystalové přenosky

U krystalových přenosek je principem převodu mechanické energie na elektrickou piezoelektrický jev. Průběh výstupního napětí je závislý na velikosti mechanické výchylky jehly. Krystalové nebo také piezoelektrické přenosky jsou velmi citlivé na nárazy (výbrusy se mohou mechanicky poškodit) a na vlhkost.

Výhody a nevýhody:

Zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gramofonov%C3%A1_deska

http://www.gzvinyl.com/Manufacturing.aspx

http://www.graled.cz/c/gramovlozky

http://www.vinylovedesky.cz/co-je-prenoska.html

https://ekonomika.idnes.cz/video-jak-se-vyrabi-vinylova-deska-d5j-/ekoakcie.aspx?c=A090324_155746_ekoakcie_pin

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje