Uživatel:Wellnedu

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Elektronkové zesilovače

Elektronky

Elektronka je zařízení, určené pro zesilování či usměrňování elektrických signálů. Konstrukce elektronky byla vyvinuta na základě objevu T. A. Edisona v roce 1883. První elektronka byla v podstatě žárovka, do které byla přidána druhá elektroda. Edison zjistil, že mezi těmito elektrodami může téci proud. Jednalo se o první primitivní diodu.

Elektronkový zesilovač - Výkonová sekce


Elektronka je skleněná baňka, která obsahuje anodu, katodu, mřížku a žhavící vlákno ohřívající katodu. Dále jsou na spodní straně elektronky vývody v podobě železných nožiček. Ty jsou zde proto, že elektronky byly vždy nejméně spolehlivou a trvanlivou součástí zesilovače a předpokládalo se, že je bude nutné čas od času vyměnit. Tyto konektory, které se pouze zasunují do patice, jsou zde proto, aby výměna elektronky byla co nejvíce jednoduchá a zvládl ji i běžný uživatel.

Typy elektronek

Existuje více typů elektronek. Nejběžnější typy elektronek jsou diody, triody, tetrody a pentody.

Schéma diody
Schéma triodySchéma tetrody


Schéma pentody


ECC83 - 12ax7

Ecc83.jpg


Tube amps.jpg


Patice

Elektronkový zesilovač.
Vlevo patice OCTAL, vpravo patice NOVAL

Elektronky se pro co nejjednodušší výměnu montují do patic, které jsou k vnitřním okruhům zesilovače připájeny a elektronky jsou do nich zapojeny pouhým zasunutím. Nejběžnější typy patic jsou velké osmipinové patice OCTAL a menší devítipinové patice NOVAL. Do menších devítipinových patic se obvykle připojují menší triody a do velkých osmipinových se obyvkle připojují velké pentody. Toto však nemusí být vždy pravidlem, např. výkonová pentoda EL84 používá malé devítipinové patice.Elektronkové zesilovače

Elektronkové zesilovače se dnes užívají primárně jako kytarové zesilovače a nebo Hi-Fi zesilovače pro nahrávací studia a vyznavače nejvyšší kvality zvuku, co je vůbec možná. Tito lidé argumentují tím, že oproti běžně užívaným polovodičovým zesilovačům mají ty elektronkové teplejší či více přirozený zvuk. Elektronkový zesilovač se ve většině případů liší rozložením harmonického zkreslení a tvarem limitace, která je plynulá a postupná. Přebuditelnost elektronkových zesilovačů bývá vyšší, než u zesilovačů tranzistorových, i zkreslení však bývá vyšší.

Elektronkový zesilovač.
Síťový napájecí transformátor HAMMOND 280 HX

TRANSFORMÁTORY

Elektronkový zesilovač.
Výstupní transformátor HAMMOND 125 ESE
Elektronkový zesilovač.
Výkonová pentoda EL34
VNITŘNÍ ČÁSTI ZESILOVAČE

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje