Uživatel:Zakovkri

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

E-papír

ePapír (E-papír), známý také pod názvy elektronický papír, radio papír, elektronický inkoust, nebo obecně E Ink (podle firmy, která jej vyrábí). Všechny tyto názvy jsou označením pro zobrazovací jednotku, která na rozdíl od běžných displejů neemituje světlo, ale odráží jej jako obyčejný papír, je schopna uchovávat text i obraz bez spotřeby elektřiny a případně obsah změnit. Vzhledem k nízké váze a vysoké flexibilitě není tak křehký a náchylný k poškození. Technologie věrné nápodoby vzhledu běžného inkoustu na papíře je vzhledem k nízké spotřebě energie a skvělé čitelnosti perfektní na různé projekty – od elektronických doplňků po digitální nápisy a v budoucnu například také na elektronické noviny či ohybatelné a rolovatelné displeje. Technologie elektronického papíru byla započata kolem roku 1974 Nicholasem K. Sheridonem (Xerox Palo Alto Research Center) a dodnes je stále rozvíjena.

Konstrukce

Elektronický papír je konstruován ve dvou částech – v zadní části se nacházejí elektronické obvody tvořené organickým tenkým filmem tranzistorových polí, dodávající napětí. V přední eInk (popř. jiná technologie dle výrobce), tištěný na plastový film, který je laminován do obvodové části.

Technologie

Technologií elektronického papíru je známa celá řada. Příkladem může být několik následujících:

Gyricon

Gyricon je původním typem elektronického papíru, vynalezen již zmíneněým N. K. Sheridonem v 70. letech. Je složen z tenoučkých polymerových sfér. V těch se nachází miliony dvoubarevných částic 0,1mm širokých, obsažených v olejové kapsli pro možnost pohybu. Jedna polovina částice je bílá (pozitivně nabitá) a druhá černá (negativně nabitá). V působícím elektrickém poli se částice otáčejí dle náboje elektrod ve spodní konstrukční části. V případě plné rotace jsou zobrazovány jako bílé či černé, pokud jsou natočeny pouze částečně (vlivem nižších elektrických impulsů), zobrazují rozličné odstíny šedivé barvy. Tuto technologii pod názvem elektronický papír v současné době využívá firma Xerox.
Gyric-distribution.JPG

Electrowetting

Pomocí přiloženého napětí dochází k ovládání tvaru rozhraní oleje ve vodě. Pokud napětí nepůsobí, (barevný) olej je rovnoměrně rozprostřen mezi vodu a hydrofobní povrch displeje a dochází tak k zabarvení pixelu. Pokud k působení napětí dochází, voda „odsouvá“ olej stranou od povrchu a pixel je tedy částečně průsvitný (bílý, pokud je podklad bílý). K překreslení dochází rychle, jedná se tedy o technologii vhodnou pro zobrazení video obsahu. Této technologie využívá například firma Liquavista, aktuálně spadající pod koncern Amazon.com, která pracuje na barevných displayích, využívajících electrowetting technologie (barvy Cyan, Magenta a Yellow).
Electrowetting-effect.JPG
Velmi podobnou technologií k Electrowettingu jsou elektrofluidické displeje.

Elektroforéza

Elektroforetické technologie je využíváno v displejích firmy E Ink, kterým je věnována následující část a bude tedy popsána podrobněji. Tato technologie je momentálně ve vedoucí pozici na trhu a nevyužívá označení elektronický papír, nýbrž E Ink.

E Ink

Samsung Zeal

Na trhu ePaper displejů je již delší dobu jasným leaderem E Ink technologie od firmy E Ink Holdings Incorporated. Tu ve svých produktech využívají firmy jako Sony, Samsung, Amazon, Barnes&Noble a jsou tedy širokou veřejností známy například z populárních čteček elektronických knih Amazon Kindle. Využívá jich také firma Motorola (model Motophone využívajo E Inku jakožto hlavního displeje), či Samsung (model Zeal využíval malých E Ink displejů na klávesnici). Využití v elektronických hodinkách na trhu také není novinkou. Displeje E Ink jsou elektroforetické. (pozn.: Elektroforéza je soubor separačních metod, které k dělení látek využívají jejich odlišnou pohyblivost ve stejnosměrném elektrickém poli. Její počátky se datují až do roku 1807.) Jsou složeny z kapslí o průměru 0,04mm, naplněných průhlednou tekutinou, které obsahují dva druhy částic pigmentu – negativně nabité černé a pozitivně nabité bílé. Pomocí napětí na spodní části displeje dochází k vzestupu pigmentových částic na vrch displeje – ke změně barvy pixelu. Tyto částice poté zůstávají na místě a dokud není dodána energie, nedojde ke změně obrazu – říkáme, že je displej bistabilní. Jinými slovy – spotřebovává energii pouze v případě, že dochází ke změně zobrazovaného obsahu.
E-ink Technology.png

Elektronický papír/E Ink vs LCD displej

Elektronický papír (E Ink) LCD
Široký pozorovací úhel Nejlepší obraz pouze z jednoho úhlu pohledu
Skvělá viditelnost na slunci Na slunci může být špatně čitelný
Zachování obrazu bez spotřeby energie Vyžaduje energii pro zachování obrazu
Plastové či skleněné Skleněné
Lehké Relativně těžké (zdroj + sklo)
Tenké (cca 1mm) Silné (cca 7mm)

Výhody a nevýhody elektronického papíru

Výhody Nevýhody
Čtení srovnatelné se čtením z papíru Pomalé pro videoobsah
Velmi nízká spotřeba energie Pomalá odezva na změny
Čitelnost Ghosting
Šetrné k lidskému zraku Nutný externí zdroj světla (pokud není přítomna nadsvětlovací vrstva)
Není drahý
Možnost zobrazovat text i obraz

Zdroje

[1] https://www.visionect.com/blog/electronic-paper-explained-what-is-it-and-how-does-it-work/ [2] http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/electronic-ink [3] http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/gyricon [4] https://www.slideshare.net/patelpranav93/e-paper-40017944 [5] https://electronics.howstuffworks.com/gadgets/high-tech-gadgets/e-ink1.htm [6] https://www.e-ink-info.com/introduction [7] https://en.wikipedia.org/wiki/E_Ink [8] https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_paper [9] https://www.visionect.com/blog/electronic-paper-explained-what-is-it-and-how-does-it-work/ [10] https://www.youtube.com/watch?v=6fZhIYBObWU [11] https://www.slideshare.net/amarmehta123/e-paper-28481154

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje