Uživatel:Zizieada

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Bone conduction je metoda jak dopravit zvukovou vlnu do vniřního ucha a přitom nevyužít vnější a střední ucho. Mechanické vibrace zvuku se přes lebeční kosti přenáší přímo na hlemýžď a Cortiho orgán.

Obsah

Lidské sluchové ústrojí

Sluchové ústrojí se skládá ze 3 částí:

Anatomie sluchového ústrojí

1. Vnější ucho je tvořeno boltcem, vnějším zvukovodem a zakončeno bubínkem. Hlavními účely jsou ochrana ústrojí, koncentrace zvukových vln a zesílení zvukové vlny. Podílí se též na mechanickém převodu kmitů prostředí, tedy akustické vlny. Bubínek je rozkmitán zvukovou vlnou a tyto kmity se přenáší dále do středního ucha.

2. Střední ucho je tvořeno kladívkem (dosedajícím na bubínek), kovadlinkou a třmínkem, ty provádí přenos kmitů bubínku do tekutinou vyplněného vnitřního ucha. Zároveň je ve středním uchu Eustachova trubice, která vede ze středního ucha do nosohltanu a vyrovnává tlak ve středním uchu s tlakem okolního prostředí.

3. Vnitřní ucho můžeme pro naše účely zjednodušit na hlemýžď a Cortiho orgán. Hlemýžď je stočená trubice naplněná tekutinou (endolymfou) a Cortiho orgán je klíčový útvar percepce zvuku. Mechanické vlnění přenášené endolymfou se v Cortiho orgánu mění na elektrochemické signály vysílané do mozku.


Historie

Girolamo Cardano
Hieronymus Capivaccius

Toho, že se dá zvuk šířit lebečními kostmi, si lidé všimli již v 16. století. Za zmínku stojí uvést experimenty dvou italských fyziků, matematiků a filozofů Girolama Cardana, či později Hieronyma Capivacciho, kteří zkoumali přenos zvuku za pomoci tyček (proutků) držených v zubech.

Přesuneme-li se na přelom 18. a 19. století do doby slavného hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena, zjistíme, že i on používal výše zmíněnou metodu. Proutek, který byl v jeho případě upevněn ke klavíru, držel Beethoven v zubech. Když hrál, využíval vibrace přenášené proutkem a to i v době, kdy úplně ohluchl. Nemůžeme tvrdit, že se díky přenosu zvukového signálu metodou bone conduction Beethovenovi vrátil sluch, je ale možné, že v jeho případě nedošlo k úplné poruše vnitřního ucha, a proto byl schopen alespoň částečně slyšet zvuky klavíru.


Bone conduction unit

V dnešní době se již nepoužívá tyček držených v ústech, místo toho se používá tzv. BCU (Bone Conduction Unit - jednotka pro kostní vedení). Tato jednotka provádí převod zvuku na vibrace podložky, která je v dotyku s kostmi člověka. K převodu slouží nejčastěji cívky či kondenzátory. Většinou se používá stejný princip jako u elektrodynamického reproduktoru, tedy pohyb cívky v poli permanentního magnetu. Jediný rozdíl je pak v úrovni signálu, který je potřeba k rozkmitání pohyblivé části BCU. Umístění jednotky na tělo se u výrobců liší a tím se liší i parametry jednotlivých BCU.Využití

Existuje mnoho způsobů využití, mezi ně patří například:

Sluchátka s bone conduction používající nejčastěji dvě BCU umístěné poblíž uší z obou stran hlavy. Vibrace jednotek se pak přenesou přes lebeční kosti do vnitřního ucha bez toho, aniž by byly jakkoli ucpány zvukovody.

Multisensory sound experience zahrnuje použití normálních reproduktorů společně s BCU jednotkou umístěnou na temeno hlavy. BCU pak pouze doplňuje zvuk reproduktorů a tím zkvalitňuje zážitek z poslechu.

Systém BAHA (bone anchored hearing aid) je typem sluchadel využívajících titanové implantáty ukotvené do lebečních kostí k lepšímu přenosu vibrací. Této metody se používá, trpí-li pacient poruchou vnějšího či středního ucha.

BCU lze umístit i do hodinek či náramků. Vibrace se pak šíří dotykem prstu (či prstů) na lebku.


Výhody a nevýhody

Bone conduction sluchátka

Největší výhodou a zároveň největší nevýhodou zařízení využívajících bone conduction je jejich umístění na povrch těla. Protože se nevkládají do ušního kanálu, neblokují tak okolní hluk. Jelikož nejsou sluchátka vyrobena touto technologii umístěna v ušním kanálu, dochází zde k tomu, že je možný poslech okolí a zároveň poslech hudby či jiného zvuku přes sluchátka. Tím, že nedochází k úplnému odstínění okolí, je tento způsob poslechu lepší například pro běh či jiné sportovní aktivity, kdy je potřeba dávat pozor, co se v okolí děje. Naopak je nevhodný, pokud je úplné odstínění okolí potřeba.

Zařízení s bone conduction též chrání nejcitlivější části našeho sluchového ústrojí (zejména bubínek) tím, že tyto části nepotřebují ke svému fungování. Protože bone conduction nepoužívá k přenosu zvuku bubínky, nedochází tak k jejich přílišnému namáhání a případnému poranění.

Lidé, kteří trpí ztrátou sluchu kvůli poraněním vnějšího čí středního ucha, můžou díky této technologii alespoň částečně slyšet. Proto se tato technologie používá např. v naslouchátkách.

Mezi nevýhody patří kvalita přenášeného signálu, která není tak dobrá, jako v případě klasických sluchátek. Poslechem při vysoké hlasitosti dochází k velkým vibracím jednotky BCU, což vyvolá poměrně zvláštní pocit na povrchu lebky.

Odkazy

Bone conduction - Wikipedia

How bone conduction works

Origins of bone conduction

Bone conducting headphones

Ukázky - videa

Bone conduction - sluchátka

Sgnl - řemínek využívající bone conduction

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje