X server

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

X server slouží ke grafické interakci s uživatelem - stará se o obrazovku, klávesnici a myš. Výpočet může probíhat i na jiném počítači, který je s X serverem spojen sítí. Z jednoho X serveru tak uživatel může ovládat celou řadu počítačů.

Komunikace probíhá takzvaným X protokolem a k usnadnění programování této komunikace slouží na nejnižší úrovni knihovna Xlib, která umožňuje například napsat text, vykreslit čáru či obdélník nebo přenést obdélníkový kus barevného obrazu do X serveru, nebo i zpět z X serveru.

Abyste mohli přeložit jednoduchý program používající X server, potřebujete nainstalovat balíček libx11-dev:

sudo apt-get update; sudo apt-get -y install libx11-dev

Prostý program pro přenos obdélníkové části obrazu pak může obsahovat:

#include <X11/Xlib.h>

...
 XGetImage(...);
...


#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#include <X11/Xlib.h>

Display		*dpy;
Window		wind,rootwind;
GC  gc;
XImage *xip;
Drawable d, d_in;
unsigned long plane_mask = -1;
XGCValues xgcvalues;
int screen;
Window rootwind;
unsigned long White,Black;
XEvent ev;

main(int argc, char**argv){
 d_in = strtol( argv[1]+2, NULL, 16 );

 if ( !(dpy = XOpenDisplay(":0") )){
  fprintf(stderr,"Cannot open display\n");
  exit(-1);
 }
 fprintf(stderr,"Display connected OK\n");
 fprintf(stderr,"Copying window 0x%x\n", d_in);

 screen	= DefaultScreen(dpy);
 rootwind	= RootWindow(dpy,screen);
 White		= WhitePixel(dpy,screen);
 Black		= BlackPixel(dpy,screen);

 gc = XCreateGC(dpy, rootwind, 0, &xgcvalues); /* mask=0, use nothing from xgcvalues */
 XSetFunction( dpy, gc, GXcopy );

 XSetForeground( dpy, gc, Black );

 d = XCreateSimpleWindow(dpy,rootwind,5 /*x*/,20 /*y*/,400,200,10 /*?*/,Black,White);
 XMapWindow(dpy,d);

 XSelectInput(dpy,d,ExposureMask|ButtonPressMask|ButtonReleaseMask|StructureNotifyMask|
	    SubstructureNotifyMask);

 XNextEvent(dpy,&ev);
 while (ev.type != MapNotify) XNextEvent(dpy,&ev);

 XDrawLine(dpy,d,gc,10,20,40,60);

 while (1){
  fprintf(stderr,".");
  fflush(stderr);
  XNextEvent(dpy,&ev);

  xip = XGetImage(dpy, d_in, 0, 0, 400, 200, plane_mask, ZPixmap);

  // CHANGE IMAGE HERE

  XPutImage(dpy, d, gc, xip, 0, 0, 20, 20, 400, 200);
 }
 exit(0);
}

Obsah

Kompilace

gcc -O3 pokus.c -lX11 -o pokus

Spusteni

xwininfo
./pokus 0x1c0003c

Modifikace dat

  ...
  int c;
  ...


  // CHANGE IMAGE HERE
  for( c=0; c < 10000; c++ ){
   (xip->data)[c]=78;
  }

Modry pruh:

  // CHANGE IMAGE HERE
  for( c=0; c < 70000; c+=4 ){
   (xip->data)[c]=255; //blue
   (xip->data)[c+1]=0; //green
   (xip->data)[c+2]=0; //red
   (xip->data)[c+3]=0; //nic?
  }

Zmena barevneho obrazu na cernobily:

  // CHANGE IMAGE HERE
  for( c=0; c < 70000; c+=4 ){
   unsigned char r, g, b;
   b = (xip->data)[c];
   g = (xip->data)[c+1];
   r = (xip->data)[c+2];
   r=g=b=(r+g+b)/3;
   (xip->data)[c] = b;
   (xip->data)[c+1] = g;
   (xip->data)[c+2] = r;
   (xip->data)[c+3] = 0;
  }

Modifikace dat pomocí SSE

K modifikaci můžeme použít SSE operace s 16 byty.

Překlad:

gcc -O3 pokus.c -msse3 -lX11 -o pokus

Fragment programu:

...
#include <pmmintrin.h>  /* Intel(R) Pentium4 processor SSE3 intrinsics */
...

  // CHANGE IMAGE HERE
  {
   unsigned char k[16] = {200,0,0,0, 200,0,0,0, 200,0,0,0, 200,0,0,0};
   __m128i a, b, v;
   int c;
   a = *(__m128i *)k;

   for( c=8; c < 200000; c+=16 ){
	__m128i *p = (xip->data)+c;
	b = *p;
	v = _mm_adds_epu8(a, b); //PADDUSB usat(a + b)
	*p = v;
   }
  }

Pointer p musí být násobek 16, jinak nastane při zápisu problém. Ve výše uvedeném fragmentu je použit empiricky zjištěný vhodný start c=8, ale nelze na to spoléhat. Jistější by bylo zarovnat pointer p na nejbližší vyšší násobek 16:

   printf("p=%x\n", (unsigned int)p);
   p = (__m128i *) (((unsigned int)p | 15) + 1); // align to multiple of 16
   printf("p=%x\n", (unsigned int)p);

Od této počáteční hodnoty se už můžeme pohybovat pointerovou aritmetikou pomocí p++, které po použití zvětší pointer o velikost __m128i, tedy o 16:

   for( c=0; c < 200000; c+=16 ){
 	b = *p;
	v = _mm_adds_epu8(a, b);
	*(p++) = v;
   }

Úplně přímý přístup k obrazu v RAM

Opravdu hodně dobrodružná alternativa k XGetImage() a XPutImage() je použití mmap().

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje