Základní principy automatizovaných regulačních systémů.

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Základní principy automatizovaných regulačních systémů

popis dynamických systémů ->> 3x'+2x+4∫x dx = 5-4y'+3y-∫ydy -> popisuje vztah mezi vstupní a výstupní veličinou v oblasti časových funkcí.

- Laplaceov. Obrazů -> x(t) => X(p)

- Děláme to proto, abychom získali přenos

Přenos systému

- Pomocí Laplaceovy transformace získáme rovnici

- Na vstupu vznikne polynom, na vystupu taky a díky tomu získáme přenos

- Přenos= obraz vystupní funkce ku obrazu vstupní funkce v Laplaceově transformaci

- přechodová charakteristika= odevzdá systému na jednotkový skok

Impulzní charakteristika

- odezva systému na diracův impulz

Frekvenční charakteristika - týká se lineárnách systémů

Fechtl1.png

impulsní charakteristika OBR2.png

Frekvenční charakteristika Obrázek 3.png

Statické X astatické soustavy

Obrázek4.png

Kvalita regulačního obvodu Obrázek5.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje