Diskuse s uživatelem:Cuchypet

Z HPM wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Generování nových znaků)
(instrukce)
Řádka 49: Řádka 49:
  
 
[[Soubor:New.JPG]]
 
[[Soubor:New.JPG]]
 +
 +
===Instrukce řadiče ===
 +
 +
Jednotlivé příkazy pro náě řadič potřebují různou dobu trvání, ta se musí dodržet, jinak hrozí nesprávná fuknce zadaného příkazu. V tabulce 3 vidíme jednotlivé příkazy, doby jejich trvání a jejich funkci. K nejdůležitějsím pro nás patří příkazy:
 +
 +
*Vymaž displej - vymazání celého displeje a nastavení na první znak na prvním řádku
 +
*Návrat na začátek - obsah DDRAM zachován, adresa nastavena na 00h
 +
*Nastavení komunikace - 8bit nebo 4 bitová
 +
*Zapnutí/vypnutí displeje-  celého dspleje, kurzoru, popř. zapnutí blikání kurzoru
 +
*Režim - posuv kurzoru(inkrementace-dekrementace)
 +
*Nastavení adresy - CGRAM(6 bitů, 8 podřádku na znak), DDRAM (adresa pozice znaku na displeji 7bitů)
 +
*Poslání dat - do CGRAM nebo DDRAM
 +
 +
[[Soubor:Instrukce.JPG]]
 +
 +
*X - libovolná hodnota
 +
*I/D - (1)inkrementace,(0)dekrementace
 +
* S - (0)normální práce,(1)posun displeje po zapsání hodnoty
 +
*D - (1)zapnut,(0)vypnut displej
 +
*C - (1)zobrazování kurzoru zap, (0)vypnuto
 +
*B - (1)blikání kurzoru zapnuto, (0) vypnuto
 +
*S/C - posun displeje jsou-li zapsána data(1),posun kurzoru jsou-li zapsána data (0)
 +
*R/L - posun doprava(1), doleva(0)
 +
*DL - 8 bitová komunikace (1), 4 bitová komunikace(0)
 +
*N - dva řádky(1), jeden řádek (0)

Verze z 14. 12. 2011, 20:05

Obsah

LCD displej MC1604C-SYC

LCD12.JPGLCD22.JPG

Elektrické parametry

Ele.JPG

Displej je napájen stejnosměrnými 5V. Napájení pro podsvícení je také 5V.Proud pro podsvícení bude nejspíše trochu vyšší než 90mA, protože toto jsou hodnoty pro dvouřádkový displej. Úrovně logických hodnot jsou pro log „0“ 0-0,8 V a pro log“1“ zhruba 2,8-5 V. Dále tu stojí za zmínění napětí pro nastevní konstrastu, ketré se značně mění s teplotou LCD, pro nás optimálně přichází v úvahu Vo=4,8V, je tedy nutno vložit dělič.


Rozložení pinů

Piny2.JPG

Časování řadiče

Když nenačítáme příznak zaneprázdnění displeje, musime prostudovat časové zpozdění jednotlivých ukonů displeje a vzájemných signálů. Time2.JPG

Důležítá je perioda časovacícho signálu Tcycle (min. 1us), dále pak PWEH (min. 0,45us), což je délka taktovacího signálu E. Popř. čas pro tDSW (min. 0,195us) jedná se o minimální čas pro načtení všech datových proměných. Dále musíme vzít v potaz na jednotlivé časy provedení určitých příkazů do řadiče, s tím se seznámíme v dalsí části příkazy. Je zřejmé, že nejdéle trvá inicializace displeje (při zapnutí napájení a nastavení řadiče).

Řadič HD44780

Řadič disponuje dvěmi pamětí RAM.

DDRAM.JPG

Mapa znaků

Znaky.JPG

Z obrázku vidíme jednotlivé zabrazitelní znaky uložené v paměti DDRAM. Adresa je hexadecimálně a horní bit odpovídá sloupcům a dolní bit řádkům. Chceme-li zobrazit například znak“A“ pošleme hodnotu 41h, což odpovídá 0100 0001b na vstupy D0 až D7.

Generování nových znaků

Jak již bylo zmíněno, ke generování nových znaků nám slouží paměť CGRAM. Adresace pomocí 6bitů. Každý znak je zanesen do pole 8x8 bodů, přičemž se standartně používá jen 5x7 bodů (je to kvůli mezerám mezi řádky a jednotlivými písmeny). Pomocí adresování 6bitů získáme 64 adres, kadé nové písmeno má 8 řádků,tzn. 8 nových možných znaků.

New.JPG

Instrukce řadiče

Jednotlivé příkazy pro náě řadič potřebují různou dobu trvání, ta se musí dodržet, jinak hrozí nesprávná fuknce zadaného příkazu. V tabulce 3 vidíme jednotlivé příkazy, doby jejich trvání a jejich funkci. K nejdůležitějsím pro nás patří příkazy:

Instrukce.JPG

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje