Diskuse s uživatelem:Cuchypet

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

LCD displej MC1604C-SYC

LCD12.JPGLCD22.JPG

Elektrické parametry

Ele.JPG

Displej je napájen stejnosměrnými 5V. Napájení pro podsvícení je také 5V.Proud pro podsvícení bude nejspíše trochu vyšší než 90mA, protože toto jsou hodnoty pro dvouřádkový displej. Úrovně logických hodnot jsou pro log „0“ 0-0,8 V a pro log“1“ zhruba 2,8-5 V. Dále tu stojí za zmínění napětí pro nastevní konstrastu, ketré se značně mění s teplotou LCD, pro nás optimálně přichází v úvahu Vo=4,8V, je tedy nutno vložit dělič.


Rozložení pinů

Piny2.JPG

Časování řadiče

Když nenačítáme příznak zaneprázdnění displeje, musime prostudovat časové zpozdění jednotlivých ukonů displeje a vzájemných signálů. Time2.JPG

Důležítá je perioda časovacícho signálu Tcycle (min. 1us), dále pak PWEH (min. 0,45us), což je délka taktovacího signálu E. Popř. čas pro tDSW (min. 0,195us) jedná se o minimální čas pro načtení všech datových proměných. Dále musíme vzít v potaz na jednotlivé časy provedení určitých příkazů do řadiče, s tím se seznámíme v dalsí části příkazy. Je zřejmé, že nejdéle trvá inicializace displeje (při zapnutí napájení a nastavení řadiče).

Řadič HD44780

Řadič disponuje dvěmi pamětí RAM.

DDRAM.JPG

Mapa znaků

Znaky.JPG Z obrázku vidíme jednotlivé zabrazitelní znaky uložené v paměti DDRAM. Adresa je hexadecimálně a horní bit odpovídá sloupcům a dolní bit řádkům. Chceme-li zobrazit například znak“A“ pošleme hodnotu 41h, což odpovídá 0100 0001b na vstupy D0 až D7.

Generování nových znaků

Jak již bylo zmíněno, ke generování nových znaků nám slouží paměť CGRAM. Adresace pomocí 6bitů. Každý znak je zanesen do pole 8x8 bodů, přičemž se standartně používá jen 5x7 bodů (je to kvůli mezerám mezi řádky a jednotlivými písmeny). Pomocí adresování 6bitů získáme 64 adres, kadé nové písmeno má 8 řádků,tzn. 8 nových možných znaků.

New.JPG

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje